onsdag 31. mars 2010

Revtangen 31.mars

SØ laber-frisk bris, skyet, oppklarning ut på dagen. Ca. 7 grader. Nettfangst hele dagen.

Antall nettmetertimer: 3600. Jernspurv 2, rødstrupe 30, svarttrost 5, måltrost 1, rødvingetrost 1, gransanger 5, fuglekonge 2, grønnfink 1, gulspurv 1. Total: 48.

Observasjoner: Svartstrupe 1 M Revesvingen.

Ringing: Dunnock 2, robin 30, blackbird 5, song thrush 1, redwing 1, chiffchaff 5, goldcrest 2, greenfinch 1, yellowhammer 1.

søndag 28. mars 2010

Revtangen 28.mars

Samme vær som foregående dager, SØ-S og skyet, men litt mindre vind og litt kjøligere. Ringmerking fra 06.00-16.00. Antall nettmetertimer: 3300. Ringmerket: Svarttrost 11, brunsisik 2 (årets første), grønnfink 8, gulspurv 3. Total=24.

Ringing: Blackbird 11, lesser redpoll 2, greenfinch 8, yellowhammer 3. Total: 24.

Lysfeller: Marsmåler 2.

Observasjoner:

Stasjonen: Svartryggerle 1 overflygende, gransanger 2, tornirisk 6-8 overflygende.

Jordene ved Reveparken: Storspove 30, lappspove 24

Revtangen: Tjeld 100, gravand 8, steinvender 10, lappspove 10, svartryggerle 1.

Ringmerkere: Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

lørdag 27. mars 2010

Revtangen 27.mars

Omtrent samme vær som i går, SØ dreiende S, 8-9 m/s, minkende utpå dagen, skyet. Litt i meste laget med vind for effektiv nettfangst. Nett oppe 06.00-17. Antall nettmetertimer = 3520.

Ringmerket: Ringdue 1, jernspurv 1, svarttrost 19, måltrost 1, gransanger 1, fuglekonge 1, kjøttmeis 1, grønnfink 4, gulspurv 1. Total=30.

Observasjoner:

Vest av Reveparken: Svarthalespove 9, lappspove 7, storspove 20.

Årsart: Tornirisk 2 overflygende.

Ringmerkere: Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

fredag 26. mars 2010

Revtangen 26.mars

Gårsdagens kjemperesultat lot seg som ventet ikke gjenskape, men det ble likevel en ny dag med fangst langt over gjennomsnittet for mars. Svarttrostene tok en pause, mens rødstrupene dominerte scenen i morgentimene. Vinden dreide litt mer mot sør enn i går, og gjorde nettfangsten problematisk den siste halvdelen av dagen. Nettoppsettet på nordsiden av hagen ble rigget ferdig i løpet av ettermiddagen, det mangler nå bare en enkelt nimeter før alle nett er på plass.

Ringmerking o6.00-16.00, antall nettmetertimer = 2830. SØ laber bris, dreiende SSØ. Skyet, ca. 10 grader. Ringdue 1, jernspurv 1, rødstrupe 20, svarttrost 6, gransanger 4, fuglekonge 2, kjøttmeis 1, bokfink 6, grønnfink 13. Total=54.

Ringing on March 26th: Wood pigeon 1, dunnock 1, robin 20, blackbird 6, chiffchaff 4, goldcrest 2, great tit 1, chaffinch 6, greenfinch 13.

Fremdeles fanger lysfellene ingen ting, muligens er det litt for mye vind om nettene. Årets første nattfly satt riktig nok i fella i morges, men det viste seg at Morten hadde "jukset" og stappet nedi et dyr som satt i et mistnett i går kveld.


Årets første nattfly var et bølgefly, ikke helt uventet. Denne arten overvintrer som voksen. Satellite.

Ringmerkere: Morten Stokke, Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs

torsdag 25. mars 2010

Kjempetrekk!

I dag var en av de sjeldne dagene man går og drømmer om - svarttrostflokkene kom inn fra vest og stupte ned fra himmelen i mengder. Det var imidlertid ikke helt uventet, værmeldingen var lovende, med sørøstlig vind og en varmfront som beveget seg inn over landet i løpet av morgentimene. Temperaturen spratt helt opp i 13 grader utpå dagen. I tillegg til mengder av svarttrost ankom det en del rugder, rødstruper, jernspurv, noen fuglekonger mm. De første Afrikatrekkerne viste seg også, med 3 gransanger ringmerket og 2 steinskvett på gjerdene nord for stasjonen.

Stasjonen var bemannet fra grålysningen til kl 19, totalen kom opp i 126 fugl merket. Dette er trolig den beste mars-dagen noen gang på Revtangen OS! I tillegg ble det kontrollert over 20 grønnfink som var merket i 2008-2009. Blant observasjoner kan nevnes 2 svarthalespove (spillende), heilo 2, hønsehauk 1 (tok rugde i nettet), svarttrost 200. Nye årsarter inkluderte enkeltbekkasin, svartryggerle 3, heipiplerke 2, gjerdesmett, svartrødstjert, steinskvett 2, måltrost 3, duetrost 1, gransanger 3.

Ringmerking 06.00-19.00. Skyet, SØ laber bris.
Antall nettmetertimer:2840.
Rugde 3, jernspurv 5, rødstrupe 14, svarttrost 79, måltrost 2, gransanger 3, fuglekonge 3, bokfink 1, grønnfink 16.

Ringing 06.00-19.00: Woodcock 3, dunnock 5, robin 14, blackbird 79, song thrush 2, chiffchaff 3, goldcrest 3, chaffinch 1, greenfinch 16. Observations: Goshawk 1 2Y, woodcock 5, golden plover 2, black-tailed godwit 2, blackbird 200. First arrival noted for common snipe, pied wagtail (yarrellii) 3, meadow pipit 2, northern wheatear 2, black redstart, wren, mistle thrush, song thrush 3.


Kjekt å se en levende rugde igjen! Woodcock, nice to see a live one....


Gransanger av den nordlige underarten abietinus. Chiffchaff, ssp. abietinus.


Hva er det nå britene har puttet i fuglematen i vinter? To av de merkede svarttrostene hadde denne spenstige nebbfargen med matchende orbitalring. Orange-billed blackbird - two of these were trapped today, both adult males.

Til slutt en liten hurtigleksjon i aldersbestemming av svarttrost om våren. Se etter kontraster mellom adulte og juvenile fjær i raden med store armdekkfjær.


Svarttrost 2K hann. De tre ytre stordekkerne er brune ungfuglfjær, litt kortere og i tydelig kontrast mot svarte indre av adult type. Blackbird 2Y male, note 3 juvenile outer greater coverts contrasting with black adult inner gc.Svarttrost 3K+ hann. Alle store armdekkfjær er av adult type, svarte og like lange. Blackbird 3Y+ male. All gc are black adult-type feathers.


Svarttrost 2K F. De fem ytre store armdekkfjærene er ungfuglfjær. Disse er brune med litt rødlig skjær og lysere spiss og litt kortere enn oliventonede indre av adult type. Blackbird 2Y female, note the five outer gc of juvenile type.


Svarttrost 3k+ hunn. Alle store armdekkere er av adult type, oliventonet og like lange. Blackbird 3Y+ female. Alle gc olive-tinged adult-type feathers.

Bruk ALDRI nebbfarge som et kriterium for aldersbestemming!

På Revtangen OS i dag: Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Morten Stokke.

onsdag 24. mars 2010

Innsig av grågås

Ingen dekning på stasjonen 23.-24.mars, siden været ikke har vært det beste. En kort tur forbi nå i ettermiddag for å sette på lysfellene, i morgen skal det etter planen drives ringmerking og hagestell. En enkelt bergirisk passerte over stasjonenshagen. Det hadde åpenbart vært et brukbart innsig av grågås i løpet av dagen, ca. 1600 ble observert rundt Orrevatnet. Isen er i ferd med å forsvinne, nå er det store råker på tvers av vannet. Mye fugl har samlet seg rundt holmene i sør, spes. mye brunnakke. En flokk på 200 tjeld passerte over Horpestadosen.

Alf Tore Mjøs

mandag 22. mars 2010

Revtangen 22.mars

S-SØ bris og skyet vær, ca. 4 varmegrader økende til ca. 8. Nett oppe fra 06.30-13. Antall nettmetertimer = 1420.

Ringmerket: Svarttrost 5, fuglekonge 1.
Ringing: Blackbird 5, goldcrest 1.

Lysfellefangst: Marsmåler 4.

Ringmerker: Morten Stokke.

søndag 21. mars 2010

Revtangen 21.mars

Vestavinden er fortsatt med oss, og hagen var like tom for fugler som i går. Vi droppet derfor nettfangsten og dro ned på Revtangen, motivert for et fangstforsøk på alle lappspovene og skjærpiplerkene fra i går. Motivasjonen sank til et lavmål pga lite rastende fugl, og gikk over til frustrasjon over alle løshundene i fuglefredningsområdet. Den korte tiden vi var på Revtangen i dag observerte vi 8 hunder, hvorav 6 var løse. Men jeg forstår dem godt - når man aldri blir straffet for det, hvorfor skal man bry seg med å respektere båndtvang? Meg og hunden min først, alle andre hensyn må vike!

Blant rastende fugl på Revtangen i dag kan nevnes 18 sandlo, 5 myrsnipe, 6 fjæreplytt, 14 lappspove, 2 svarthalespove, 1 rødstilk, 20 skjærpiplerke, 2 snøspurv. Laber trekkaktivitet, to havsuler mot sør var eneste nevneverdige.


Snøspurv langs veien ut mot Revtangen. Snow bunting.

Observasjoner:

Revtangen OS: Heilo 1 inn for landing på jordet, grønnfink 10, grankorsnebb 5.

Orreosen: Mye det samme som i går, men flokker på 51 storspove og 70 fiskemåke var nye. 120 sangsvane, 1 par taffeland, 1 par lappfiskand. Ergavatnet er fremdeles helt isalgt, eneste fugler var et knoppsvanepar i en smal råk på sørsiden.

I går var de første svarthalespovene på plass, i dag kom et annet sikkert vårtegn: Dette helikopteret holder på hele våren med lavtflyging og landing, midt i kjerneområdet til svarthalespovene. Må de være akkurat her? Statens Naturoppsyn kommer til å ta kontakt med eier, og gjøre dem oppmerksom på at lokaliteten ikke er den beste for lavtflyging......Ellers er sommerfuglsesongen offisielt åpnet! Kartlegging av nattsommerfugler har vært et lite sideprosjekt på Revtangen OS siden august 2007. Fangsten har hittil foregått med 2 lysfeller i stasjonshagen, en eksponert på muren mot vest og en mer skjermet midt i hagen. Årets første fangstnatt gav som ventet magert resultat, men to marsmålere var (ikke uventet) første fangst i 2010. Da var det mer givende å kikke etter hårete larver i bakdynene på Revtangen - 52 rustvingespinnere og 4 bringebærspinnere (alle larver) ble notert kravlende på fjorårets vegetasjon, kanskje på jakt etter et sted å forpuppe seg på?


Marsmåler (Phigalia pilosaria)


Larve av rustvingespinner (Phragmatobia fuliginosa)


Larve av rustvingespinner (Phragmatobia fuliginosa)


Larve av bringebærspinner (Macrothylacia rubi), lang som en finger!

Observatører: Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs, Morten Stokke.

lørdag 20. mars 2010

Revtangen 20.mars

Stasjonen var bemannet hele dagen, med nett oppe fra kl 06.30-17.30. SV-V lett bris og skyet vær, ca. 5 varmegrader. Resultatet ble som det ofte blir i vestlig vind - begredelig. Kun to fugler merket i løpet av dagen, en svarttrost og vårens første rødstrupe. I tillegg en kontroll av en grønnfink merket i 2008.


Rødstrupe 2K hann. Robin, 2Y male.

Med hagen tom for fugl ble det tid til å telle opp rastende fugl andre steder i Revtangen OS's "utvidede stasjonsområde".

Rastende på jordene ved stasjonen: Storspove 16, lappspove 4, vipe 60, vandrefalk 1 ad. Beskjedent, men merkbart trekk av skjærpiplerke mot nord, 8 notert overflygende.

I Orrevatnet begynner det nå å bli en viss størrelse på råkene i Orreosen og Horpestadosen, men fremdeles er vannet 95% islagt. Følgende ble talt opp i Orreosen og Horpestadosen: Toppdykker 3, knoppsvane 3, sangsvane 50, grågås 30, gravand 20, brunnakke 750, krikkand 40, bergand 76, taffeland 1M1F, havelle 1M, laksand 1 par, lappfiskand 6M,3F, sothøne 9, gråhegre 2, vipe 110, vandrefalk 1 ad. Ikke opptalt: stokkand, toppand, kvinand. Hekkefuglene begynner å innfinne seg på holmene, selv om disse er "landfaste" pga isen fremdeles. 70 svartbak og 10-12 storskarv var på plass i dag.

På Revtangen var det riktig livlig årstiden tatt i betraktning. Blant rastende og næringssøkende fugl kan nevnes 350 stokkand, 12 gravand, 40 brunnakke, 15 kvinand, 10 bergand, 2 toppand, 5 fjæreplytt, 1 myrsnipe, 4 steinvender, 1 rødstilk, 125 tjeld, 56 lappspove, 2 svarthalespove (lignet hanner av limosa), 8 sandlo, 76 hettemåke og 30 skjærpiplerke. Blant et knippe gråmåker satt en fugl med svart fargering J0428, merket som pullus på Herreholmen i Lyngdal, Vest-Agder i juli 2008. I februar i 2009 holdt den seg i Mandal, mens den i mars 2009 var tilbake i Lyngdal. Dette er første registrering av fuglen på et drøyt år. Se etter fargemerkede fugler i måkeflokkene, og rapporter dem her:

http://www.ringmerking.no/cr/

Det øker på med gjess, når er det flokker litt "over alt" selv om hovedtrekket ikke har startet ennå. På Hodne var det 170 grågås og 10 kortnebbgås, mens 55 sangsvane fløy over. En fin flokk på jordene mellom Bore kirke og elva (mot Verdalen), 168 sangsvane, 360 grågås, 13 kanadagås, en ringgås (2K bernicla), 3 kortnebbgås og 3 sædgås (2 fabalis, 1 rossicus).

Ringmerking 20.3, kl. 06.30-17.30 Antall nettmetertimer: 2322. Svarttrost 1, rødstrupe 1.
Ringing 20.3: Blackbird 1, robin 1. Western wind is no good.....

Alf Tore Mjøs

torsdag 18. mars 2010

Ringmerking 18.mars

En liten varmfront dro inn over Sør-Norge i løpet av morgenen, og brakte med seg den første merkbare ankomsten av spurvefugl. Resultatet på Revtangen OS ble 13 svarttrost, 2 pilfink, 1 blåmeis og årets første fuglekonge.

Vær: S lett bris, økende til laber. I meste laget med vind fra kl 10. Nettfangst fra 07.30-11. Antall nettmetertimer = 900.

Ringing on March 18th: Blackbird 13 (first decent arrival), tree sparrow 2, blue tit 1, goldcrest 1 (first this spring).

Ringmerker: Morten Stokke.

søndag 14. mars 2010

Vinteren slipper ikke taket helt


Horpestadosen i snøbyger 14.mars.

Helga var preget av sur nordvest og byger, på søndag i form av snø. Ingen ringmerkingsaktivitet på stasjonen pga værforholdene.

Vårtrekket går sin gang til tross for at været er kjølig. Nyankomne fugler i helga inkluderte et snaddeandpar i Orreosen og 6 lappspover og 3 sildemåker på Revtangen. Det var rimelig tett med fugl i Horpestadosen og noe mer glissent i Orreosen, blant store mengder stokkender kunne man bl.a. også beskue lappfiskand, 30 bergand, 5 taffeland, 12 krikkand og 300 brunnakke. Den sedvanlige myrhauken jaktet over jordene nord for Orreosen.

I stasjonshagen har omsider snøen forsvunnet såpass at man kan parkere et par biler, dessuten blomstrer allerede de første snøklokkene. Det våres!

Alf Tore Mjøs

torsdag 11. mars 2010

Vårens ankomst

Onsdag 10.mars:

Endelig - mildvær de siste par dagene har ført med seg årets første vårstemning. På jordet vest for stasjonen rastet det i dag 72 viper og 150 stær. 9 svarttrost tok høyde ut av skauen ved friluftshuset og dro mot nord, et tegn på at også denne arten har startet trekket. Råken i Orrevatnet ved Horpestadosen blir gradvis større. Et markert innsig av Aythya-arter har funnet sted, siden stokkendene nå hadde selskap av 120 toppand, 18 bergand og en hunn taffeland. Også 2 hunner av lappfiskand her.

Nettene på stasjonen var oppe fra 08-14, men med beskjedent resultat. Kun fire nymerkinger, der årets første spurvehauk var høydepunktet. I tillegg ble det merket en sangsvane som ble innfanget ved Orreelva og flyttet til foringsplassen på Reve.Spurvehauk 2K hunn. Sparrowhawk, 2Y female

Mildværet letter presset på utsultede sangsvaner i Orreområdet. Merkbart færre fugler oppsøkte i dag foringsplassen som Knut Henrik Dagestad fra SNO har opprettet på Reve, men noen titalls fugler hadde møtt opp for å meske seg på dagens godsaker. I følge Knut Henrik er wienerbrød det beste sangsvaner vet! Det viser hvor mangelfull vår kunnskap om denne flotte fuglen er, og Revtangenbloggen er glad for å kunne bringe denne nyheten ut i verden.


Sangsvaner venter tålmodig på SNO.


Når Knut Henrik tar frem brødet blir det stor stemning!


Statens Naturoppsyn har foret et stort antall sangsvaner i Orre/Reveområdet for å hjelpe dem over den siste vårknipa, for å redusere den store dødeligheten i området.

En tur langs Orreelva fra broen og ned til utløpet avslørte fem "nye" sangsvanelik, inkludert en 2K som trolig bukket under siste døgnet. Også en død kanadagås på stranden ved utløpet. Det viser seg at fem av svanelikene i Orreelva er blitt funnet i Figgjo og er blitt FLYTTET til Orreosen av fotografer som fotograferer havørn og andre rovfugl på åte som plasseres på isen i vannkanten, inni reservatet. Når vannfuglene har TO små åpne råker på deling, kan de ikke få ha disse i fred? Hva skjer når havørna slår ned på åtet? Panikk og ytterligere stress, selvsagt... I slike situasjoner må alle ta hensyn og ikke påføre et sårbart system ytterligere belastninger.

Uansett om fem fugler er blitt flyttet dit, så er det nå funnet over 50 døde sangsvaner i området ved Horpestad/Orre, noe som betyr en dødelighet på 25-30% blant de overvintrende fuglene. Det er en ekstremt høy dødelighet på en art som reproduserer så sakte som sangsvanene gjør.


Nye og gamle sangsvanelik i Orreelva.


Naturen er i ferd med å dekke over vinterens tragedie for sangsvanene.

Revtangen OS 10.3. Svak vestlig vind, ca. 4 plussgrader, skyet. Nett oppe 08-14, antall nettmetertimer= 1550. Ringmerking: sangsvane 1, spurvehauk 1, svarttrost 2, gulspurv 1.
Ringing on March 10th: whooper swan 1, sparrowhawk 1, blackbird 2, yellowhammer 1.

Observasjoner: Jaktfalk 2K på jordet sør for stasjonen. Vipe 72, stær 150, gråtrost 8, rødvingetrost 1. Storspove hørt ved Friluftshuset. Sangsvane 190 i Orre/Reveområdet, også 40-50 grågås. Hønsehauk 2K ved utløpet av Orreelva. Myrhauk FF ved Orreosen.
Observations: Gyrfalcon 1 (2y), lapwing 72, starling 150, fiweldfare 8, redwing 1, curlew 1, whooper swan 190, greylag goose 50, goshawk 1 (2y), hen harrier 1.

Alf Tore Mjøs

onsdag 10. mars 2010

Ringmerking lørdag 6.mars

Våren nærmer seg, men foreløpig er det relativt vinterlig og få trekkfugler å se. Vi satser på å bemanne stasjonen et par ganger i uken fremover til midten av måneden, og vil deretter prøve å bemanne stasjonen så sant det er brukbare fangstforhold.

Lørdag 6.3: nett oppe kl 08-12, antall nettmetertimer = 1032.
Vær: Delvis skyet, lite vind. 3-4 minusgrader om morgenen, økende til pluss 4 utpå formiddagen.
Fanget 29 fugl, hvorav 12 var nymerkinger: svarttrost 1, blåmeis 5, pilfink 1, gråspurv 1, bokfink 2, grønnfink 1, gulspurv 1.

Ringmerker: Asbjørn Folvik

onsdag 3. mars 2010

Lyspunkt for svaner og andre vannfugler!Endelig gode nyheter for svaner og andre sultne vannfugler på Jæren! Krisefôring er nå igangsatt i et omfang som virkelig monner. I dag har Statens Naturoppsyn tatt ansvar og lagt ut mengder med brødmat og annet fuglefôr. De siste dagene har fuglene også fått et betydelig antall brød fra Naturvernforbundet i Rogaland og Revtangen Ornitologiske Stasjon, i tillegg til et ukjent antall privatpersoner. SNO, Naturvernforbundet og Revtangen OS kommer til å fortsette å legge ut mat så lange det er nødvendig. Flere av bøndene i området har velvillig stilt sine jorder til disposisjon, det er veldig viktig siden det gir oss mulighet til å fortsette fôringen på de stedene der de nå har lært seg at det er godsaker å hente.

Fuglene har dessuten funnet det fôret som Klepp kommune fikk lagt ut ved Orreosen i forrige uke. I dag var det 120 sangsvaner og noen få gjess som mesket seg med gulrot og kålrot, et oppløftende syn! Dersom det finnes mer av samme sorten på lager, så vil det helt sikkert være behov for det.

Alle kan bidra, brødmat virker å være det foretrukne. Det inneholder også adskillig mer kalorier enn grønnsaker, og kalorier har de bruk for nå. Hvis noen har brød tilgjengelig, bør dette legges ut på jordene ca. 200 meter sør for gården Ljoshaug på Reve, på vestsiden av veien. Plassen ligger en drøy halv kilometer nord for avkjøringen til Friluftshuset. Her har grunneier godkjent fôringen. Et alternativ er å plassere brød langs nordbredden av Orreelva, enten ca. 30 meter ovenfor brua eller 100-150 meter nedenfor brua. Del brødet i store biter, det holder å dele et stort brød i 5-6 biter.

Alf Tore Mjøs