torsdag 11. mars 2010

Vårens ankomst

Onsdag 10.mars:

Endelig - mildvær de siste par dagene har ført med seg årets første vårstemning. På jordet vest for stasjonen rastet det i dag 72 viper og 150 stær. 9 svarttrost tok høyde ut av skauen ved friluftshuset og dro mot nord, et tegn på at også denne arten har startet trekket. Råken i Orrevatnet ved Horpestadosen blir gradvis større. Et markert innsig av Aythya-arter har funnet sted, siden stokkendene nå hadde selskap av 120 toppand, 18 bergand og en hunn taffeland. Også 2 hunner av lappfiskand her.

Nettene på stasjonen var oppe fra 08-14, men med beskjedent resultat. Kun fire nymerkinger, der årets første spurvehauk var høydepunktet. I tillegg ble det merket en sangsvane som ble innfanget ved Orreelva og flyttet til foringsplassen på Reve.Spurvehauk 2K hunn. Sparrowhawk, 2Y female

Mildværet letter presset på utsultede sangsvaner i Orreområdet. Merkbart færre fugler oppsøkte i dag foringsplassen som Knut Henrik Dagestad fra SNO har opprettet på Reve, men noen titalls fugler hadde møtt opp for å meske seg på dagens godsaker. I følge Knut Henrik er wienerbrød det beste sangsvaner vet! Det viser hvor mangelfull vår kunnskap om denne flotte fuglen er, og Revtangenbloggen er glad for å kunne bringe denne nyheten ut i verden.


Sangsvaner venter tålmodig på SNO.


Når Knut Henrik tar frem brødet blir det stor stemning!


Statens Naturoppsyn har foret et stort antall sangsvaner i Orre/Reveområdet for å hjelpe dem over den siste vårknipa, for å redusere den store dødeligheten i området.

En tur langs Orreelva fra broen og ned til utløpet avslørte fem "nye" sangsvanelik, inkludert en 2K som trolig bukket under siste døgnet. Også en død kanadagås på stranden ved utløpet. Det viser seg at fem av svanelikene i Orreelva er blitt funnet i Figgjo og er blitt FLYTTET til Orreosen av fotografer som fotograferer havørn og andre rovfugl på åte som plasseres på isen i vannkanten, inni reservatet. Når vannfuglene har TO små åpne råker på deling, kan de ikke få ha disse i fred? Hva skjer når havørna slår ned på åtet? Panikk og ytterligere stress, selvsagt... I slike situasjoner må alle ta hensyn og ikke påføre et sårbart system ytterligere belastninger.

Uansett om fem fugler er blitt flyttet dit, så er det nå funnet over 50 døde sangsvaner i området ved Horpestad/Orre, noe som betyr en dødelighet på 25-30% blant de overvintrende fuglene. Det er en ekstremt høy dødelighet på en art som reproduserer så sakte som sangsvanene gjør.


Nye og gamle sangsvanelik i Orreelva.


Naturen er i ferd med å dekke over vinterens tragedie for sangsvanene.

Revtangen OS 10.3. Svak vestlig vind, ca. 4 plussgrader, skyet. Nett oppe 08-14, antall nettmetertimer= 1550. Ringmerking: sangsvane 1, spurvehauk 1, svarttrost 2, gulspurv 1.
Ringing on March 10th: whooper swan 1, sparrowhawk 1, blackbird 2, yellowhammer 1.

Observasjoner: Jaktfalk 2K på jordet sør for stasjonen. Vipe 72, stær 150, gråtrost 8, rødvingetrost 1. Storspove hørt ved Friluftshuset. Sangsvane 190 i Orre/Reveområdet, også 40-50 grågås. Hønsehauk 2K ved utløpet av Orreelva. Myrhauk FF ved Orreosen.
Observations: Gyrfalcon 1 (2y), lapwing 72, starling 150, fiweldfare 8, redwing 1, curlew 1, whooper swan 190, greylag goose 50, goshawk 1 (2y), hen harrier 1.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar