mandag 23. april 2012

Revtangen OS 22.april

Greie forhold med overveiende nordøst lett bris i morgentimene, seinere skiftende via svak vest til SØ. Regnet satte inn ca. kl 12, etter det ble det lite fangst. Nett oppe 05.30-14.30, antall nettmetertimer = 2750.

Ringmerket: Jernspurv 3, svarttrost 1, måltrost 4, rødstrupe 8, løvsanger 1, gransanger 2, kråke 1, tornirisk 4, gulspurv 1. Total = 25. Også 16 kontroller.

Observasjoner: lappspove 41 på jordene i vest, ringtrost 1.

Alf Tore Mjøs, Sindre Molværsmyr, Vemund Opedal. 2 besøkende.

lørdag 21. april 2012

Revtangen OS 21. april

 
                                                          Ringtrost. Ring Ouzel.

Litt kjøligere luft og mindre vind, som dreide mot SV utpå formiddagen og tilbake mot SØ tidlig på ettermiddagen. Nett oppe 05.30-14.30, antall nettmeteretimer = 2600. Årets første munk ble fanget, og litt kvalitet heller enn kvantitet i ringmerkingsloggen i form av spurvehauk og ringtrost. Fremdeles mye fugl som henger igjen etter de to siste dagene, og Sigmar fikk kjøre i skytteltrafikk med merkede fugler ned til Reveparken. Av og til flytter vi fugler som ikke trekker videre noen hundre meter, heller enn at de blir fanget om og om igjen.

Ringmerket: Spurvehauk 1, svarttrost 3, måltrost 2, ringtrost 1, rødstrupe 6, munk 1, gransanger 5, løvsanger 1, bokfink 1, bjørkefink 1, grønnfink 1, tornirisk 5. 

Observasjoner: Myrhauk 1 F, storspove 60.

Sigmar Lode, Alf Tore Mjøs, Jakob Wingård. 3 besøkende.

fredag 20. april 2012

Revtangen OS 20. april

Mye samme vær, men litt mindre vind (laber-fris bris fra øst). Skyet, 9-10 grader. Til tross for at temperaturen ikke imponerer noen, aner vi den første "hovedfronten" av afrikatrekkerne. Det var en merkbar økning i ankomst av løvsanger utpå dagen, alle 6 ble fanget fra 12 og utover. Årets første rødstjert dukket også opp, en fin 3K+ hann.

Ringmerket: Linerle 1, jernspurv 7, måltrost 46, svarttrost 2, rødstrupe 39, rødstjert 1, gransanger 13, løvsanger 6, kjøttmeis 1, bjørkefink 2, grønnfink 3, gråsisik 1, tornirisk 1. Total = 123. Antall merkede måltrost i dag er ekstremt høyt til Revtangen å være, det er bl.a. en fugl mer enn hele årstotalen for den arten i 2011!

Observasjoner: Hønsehauk 2K (rev nesten ned den nordre heisen...), skogsnipe 1, trepiplerke 3-4 overflygende, ringtrost 1.

Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs, Jakob Wingård

Revtangen OS 19. april

Endelig østavind, om enn i meste laget. Frisk bris-liten kuling fra riktig retning, sammen med en temperaturøkning fra ca. 5 grader til ca. 10 greder i løpet av morgenen, resulterte i et omfattende "nedfall" av trekkende spurvefugler på Jæren. Rødstruper dominerte stort, ikke mindre enn 122 ble ringmerket i løpet av dagen. Også jernspurv, måltrost og gransanger opptrådte i pene antall til Revtangen å være. Årets første løvsangere ble loggført.

Nett oppe 05-22, antall nettmetertimer = 5200. Ringmerket: Jernspurv 11, svarttrost 7, måltrost 17, rødvingetrost 1, rødstrupe 122, gransanger 27, løvsanger 2, bokfink 4, bjørkefink 2, grønnfink 7, grønnsisik 2, gråsisik 4, brunsisk 2, tornirisk 2. Total = 210.

Dagstotalen er den beste vår-dagen på Revtangen OS siden 1991. 12. mai 1991 ble ikke mindre enn 558 fugl merket i et veritabelt løvsanger-rush.

Observasjoner: Dvergfalk 1, lappspurv 1 overflygende, trepiplerke 1.

Alf Tore Mjøs

lørdag 14. april 2012

Revtangen OS 13. april

Svak skiftende vind, delvis skyet, 5-7 grader. Nett oppe 05.30-14.30, antall nettmetertimer = 2750. Ringmerket: Måltrost 1, rødstrupe 12, gransanger 1, bokfink 7, grønnfink 3, gulspurv 1. Total = 25. Også 5 kontroller.

Et lite nedfall av rødstruper i grålysningen og en merkbar økning av bokfink (flest hunner), ellers lite trekk å registrere blant spurvefuglene i dag.

Observasjoner:

Jordene vest for stasjonen: Lappspove 70, storspove 45, kortnebbgås 60 overflygende, hare 2.

Nesten vindstille gav en god anledning til å telle opp synlig sjøareal fra Revekaien, dette området har ofte gode konsentrasjoner av fugl i april (alt er rastende fugl): Islom 51, storlom 2, smålom 2, horndykker 9, svartand 320, sjøorre 160, havelle 260, ærfugl 10, siland 10, alke 32, lomvi 7, alke/lomvi 50, teist 18. I tillegg passerte en voksen havsule mot nord, en adult krykkje surret rundt og ytterligere en smålom og 7 storskarv trakk mot nord. Min. 5 niser og en havert ble også observert. (Mengdeforholdet mellom svartand og sjøorre kan avvike litt fra det som er oppgitt, de fleste lå og sov på langt hold).

Orreosen: Tjeld 185, sivhauk 1 F, hvitkinngås 3, gravand 16, knoppsvane 11 (inkl. en med svart fargering "01K", en av fjorårsungene fra Stokkalandsvatnet i Sandnes).

Alf Tore Mjøs

tirsdag 10. april 2012

Revtangen OS 9. april - væromslag

Omsider slapp "påskekulden" taket, og temperaturen i morges kl 06 var steget ca. 8-10 grader i løpet av det siste døgnet fra minus 2-3 til pluss 6-7 grader. Vinden var ellers lett bris fra SSØ dreiende SV, skyet. Det satte synlig fart i ankomsten av nye fugler, selv om vi godt kan håndtere mer uten å bli overarbeidet...Årets første tornirisk i ringmerkingsprotokollen. The first linnet ringed in 2012.Avrundede stjertfjær med begrenset slitasje = 3K+. Rounded tailfeathers = 3y+.

Nett oppe 06.30-14.30, starten ble forsinket en time pga nedbør i de tidlige morgentimene. Antall nettmetertimer = 2450. Ringmerket: rødstrupe 2, svattrost 7, gransanger 2, fuglekonge 2, bokfink 2, grønnfink 21, tornirisk 1. Total = 37. Også 9 kontroller, bl.a. hele tre grønnfinker med fremmed ring (alle tre merket ulike steder på Jæren).Begge dagens gransangere hadde etter etter utseendet å dømme forsynt seg grovt av nektar eller andre klissete plantesafter under veis gjennom Nord-Afrika og Middelhavsområdet. Nektar er godt brennstoff under trekket, men klissete fjær både over og under nebbet blir gjerne resultatet.

Observasjoner: Storspove 45 og lappspove 13 på jordene på vestsiden.

Sigmar Lode og Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 8. april

Nok en kald morgen med ca. 3 kuldegrader kl 06. Veldig stille på fuglefronten, kaldfronten over Sør-Norge har trolig bremset opp det meste av småfugltrekket. Nett oppe kl 06-12, men med magert resultat: 3 grønnfink og 1 bokfink var eneste tilskudd til ringmerkingstotalen. Også 5 kontroller.

Alf Tore Mjøs og Morten Stokke. Besøkende: 7 voksne.

søndag 8. april 2012

Revtangen OS 7. april

Etter et par vindfulle dager var det igjen rolig fralandsvind i morgentimene, tilnærmet vindstille. Fremdeles kaldt, 2-3 minusgrader om morgenen før solen kom opp. Nett oppe 06-12, antall nettmetertimer = 1850. Ringmerket: Måltrost 1 (årets første), rødstrupe 3, gransanger 1 (årets første), pilfink 2, bokfink 1, grønnfink 4, gulspurv 1. Total = 13. Også 12 kontroller, bl.a. en fremmed grønnfink og en grønnfink merket som 3K+ i 2008.Årets første gransanger var feit og fin med fettscore 4,5 til tross for kulden. The first chiffchaff of the year.

Observasjoner: Svarthalespove 10 spillende, vandrefalk 1.

Alf Tore Mjøs og Morten Stokke.

Revtangen OS 4. aprilBjørkefink, gråsisik og brunsisk var nye årsarter i merkeprotokollen i dag. Fuglen er en 2K hann, og kan aldersbestemmes bl.a. på de svarte flekkene i det orange smådekkerfeltet på vingen. The first brambling, mealy- and lesser redpoll of the year were ringed today.

Første del av påsken blåste bort i kraftig nordavind og kulde, i dag var det fremdeles kaldt men vinden var redusert til et svakt østlig drag. Nett oppe 06-13, antall nettmetertimer = 2150. Ringmerket: Svarttrost 1, bokfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 15, gråsisik 2, brunsisik 1. Total = 22. Også 9 kontroller.Gråsisik 3K+ hann. Mealy redpoll, adult male.

Observasjoner: Bergirisk 1 overflygende, svarthalespove 5 spillende.

Alf Tore Mjøs