fredag 20. april 2012

Revtangen OS 19. april

Endelig østavind, om enn i meste laget. Frisk bris-liten kuling fra riktig retning, sammen med en temperaturøkning fra ca. 5 grader til ca. 10 greder i løpet av morgenen, resulterte i et omfattende "nedfall" av trekkende spurvefugler på Jæren. Rødstruper dominerte stort, ikke mindre enn 122 ble ringmerket i løpet av dagen. Også jernspurv, måltrost og gransanger opptrådte i pene antall til Revtangen å være. Årets første løvsangere ble loggført.

Nett oppe 05-22, antall nettmetertimer = 5200. Ringmerket: Jernspurv 11, svarttrost 7, måltrost 17, rødvingetrost 1, rødstrupe 122, gransanger 27, løvsanger 2, bokfink 4, bjørkefink 2, grønnfink 7, grønnsisik 2, gråsisik 4, brunsisk 2, tornirisk 2. Total = 210.

Dagstotalen er den beste vår-dagen på Revtangen OS siden 1991. 12. mai 1991 ble ikke mindre enn 558 fugl merket i et veritabelt løvsanger-rush.

Observasjoner: Dvergfalk 1, lappspurv 1 overflygende, trepiplerke 1.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar