onsdag 16. juli 2014

Revtangen OS 13. juli

Nett oppe 07.30-16.30, rolige vindforhold. Antall nettmetertimer = 2500.

Ringmerket: Taksvale 1, linerle 1, steinskvett 1, sivsanger 1, tornsanger 4, løvsanger 6, gransanger 2, blåmeis 1, kjøttmeis 1, gråfluesnapper 1, stær 3, pilfink 2, gråspurv 9, bokfink 1, grønnfink 45, brunsisik 4, grønnsisik 7, gulspurv 2. Total = 92. Også 35 kontroller, bl..a kjøttmeis og brunsisik med fremmede ringer.

92 birds ringed and 35 controls. Most unexpected was the house martin and a spotted flycatcher. Greenfinches dominate with 45 new birds caught. 

3 lysfeller gav ca. 80 arter nattsommerfugler, bl.a. en uventet fangst i form av en gullpraktvikler.

 Gullpraktvikler (Aethes margaritana). Funnet er det første noen gang på Vestlandet. The first record of Aethes margaritana in Western Norway was the highlight among 80 species in the Moth traps.

Alf Tore Mjøs & Morten Stokke. 4 besøkende. 


lørdag 12. juli 2014

Revtangen OS 10. juli

Jobbing med hagen og maling av hytteveggen. Kun heisen rundt foringsautomatene var åpen kl 08-14. 

Ringmerket: Tyrkerdue 1, tornsanger 3, løvsanger 4, gransanger 1, kjøttmeis 1, pilfink 1, gråspurv 4, grønnfink 19, grønnsisik 5, brunsisik 2. Total = 41. 

To lysfeller gav 76 arter sommerfugler i løpet av natten, bl.a. en ny art for Revtangen OS i form av en Borkhausenia fuscescens.

Borkhasenia fuscescens, the first record at Revtangen Bird Observatory. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

onsdag 9. juli 2014

Revtangen OS 8. juli

Nett oppe 07-17, antall nettmetertimer = 3900. Delvis skyet, overveiende NV bris.

Ringmerket: Tyrkerdue 1, låvesvale 2, linerle 2, heipiplerke 1, gråtrost 2, svarttrost 1, løvsanger 11, gransanger 3, kjøttmeis 9, stær 7, pilfink 7, gråspurv 42, bokfink 6, grønnfink 53, grønnsisik 18, gulspurv 2. Total = 167. Også 39 kontroller, bl.a. 2 kjøttmeis (fra samme kull?) som ikke er merket av oss.

Lysfellene produserte 54 arter på en relativt kjølig natt, bl.a. et rekordtidlig brunt sumpfly. Tidligste funn i Artskart var et funn fra 11. juli, også det fra Revtangen.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 2 besøkende. 

Revtangen OS 29. juni

En sein økt med nett oppe 09.30-14.30, antall nettmetertimer = 1300.

Ringmerket: Linerle 1, låvesvale 1, tornsanger 2 (juv), løvsanger 2, stær 2, pilfink 3, gråspurv 15, grønnfink 54, tornirisk 2, grønnsisik 4, gulspurv 1. Total = 87. 

Alf Tore Mjøs. 2 besøkende.