mandag 28. november 2011

Dagen derpå - Solastranda 28. novemberLangveisfarende fiskekasse, Solastranda 28. november

Tok en tur til Solastranda i dag, i tilfelle noen sjøfugl hadde havnet på land etter uværet i går. En voksen svartand hunn ble funnet død på plenen til en av hyttene ved kanalen lengst nord på stranda. Nylig død, trolig bukket under av matmangel i likhet med flere andre svartander funnet siste måneden. En annen svartand ble funnet død ved bekken som renner ut i sørenden av stranda, men den siste hadde ligget for lenge til at den var interessant som museumseksemplar. I tillegg til svartanda ble det funnet en død alkekonge som også ble innsamlet.

Observasjoner: Hønsehauk 1 1K, steinvender 20, linerle ca. 18, heipiplerke 10, tartarpiplerke 1 1K (Regestranden), grankorsnebb 20.Solastranda må være en av svært få plasser i Norge som har en fast vinterbestand på mer enn 10 linerler.
En 1K tartarpiplerke frister fremdels tilværelsen sammen med linerler på Regestranden.Fuglen har skiftet en av mellomdekkerne på den venstre vingen, formen på det svarte fyllet er umisskjennelig tartarpiplerke. Den hadde ellers svært lang bakklo og typisk grov raspende tartarpiplerke lyd.Paddetorsk (Raniceps raninus) oppskyllet på stranden.

Alf Tore Mjøs

søndag 27. november 2011

Reve 27. november - full storm!

Tidlig på ettermiddagen i dag kom vinden opp i full storm fra NV og vel så det, med ca. 27 m/sek på Reve og Obrestad. Litt tidligere på dagen lå vinden mer på VSV stiv-sterk kuling. Da var det er jevnt sig av krykkjer og alkekonger som kjempet seg mot SV forbi Revekaien, uten at det kom opp i de store antallene.

Revekaien ca. kl 12.30-13.30: Havsule 1 ad SV, krykkje ca. 40 sv, alkekonge ca. 60 sv, storjo 1 sv, polarjo 1 1K sv, polarmåke 1 1K.

Reveparken/komposten: Gråmåke ca. 500, polarmåke 1K. Kan muligens ha vært samme polarmåken som ved Revekaien, selv om det gikk svært kort tid mellom de to observasjonene.Alkekonger kjemper seg mot vinden forbi Revekaien.
Polarmåke 1K, Revekaien.Revekaien i full storm ca. kl 15. Vanskelig å stå oppreis og tungt å puste i motvind, bare å holde på brillene!Obrestad havn.Obrestad. Legg merke til krykkjen som skvetter over steingarden i forgrunnen.

Alf Tore Mjøs

søndag 20. november 2011

Revtangen OS 20. november

Lett SØ bris, delvis skyet. En sein novemberøkt i dag for å få med de siste restene av høsttrekket. Som ventet var det nokså rolig, men noen troster lot seg lokke ned av god tilgang på plommer.

Nett oppe 07.30-16.30, antall nettmetertimer = 3100. Ringmerket: Spurvehauk 2, svarttrost 13, gråtrost 7, måltrost 1, munk 2, blåmeis 1. Total = 26.

Observasjoner:
Stasjonen: Grankorsnebb 50+, båndkorsnebb ca. 15, noen heilo hørt i grålysningen. Lappspurv 2 overflygende.
Revekaien: Vandrefalk 1 ad, alkekonge 2 sv, linerle 1, vintererle 1, svartrødstjert 1, steinskvett 1.
Orrevatnet, sørenden: Bl.a. havørn 1 ad, hønsehauk 1 ad, myrhauk 1 hunnfarget, smålom 4.Mildværet gjør at noen steinskvetter fremdeles holder ut, trolig takket være god klekking av tarefluer. Denne ser ut som en voksen hann av underarten leucorhoa. A few wheatears are still around. This one is probably an adult male of the ssp. leucorhoa.Svartrødstjert. Black redstart.

Alf Tore Mjøs


lørdag 19. november 2011

Revtangen OS 11. november

Greie værforhold med lite vind og delvis skyet. Nett oppe 07-13, antall nettmetertimer = 2000.

Ringmerket: Spurvehauk 1, rugde 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 2, rødvingetrost 1, svarttrost 40, munk 6, gransanger 1, blåmeis 1, pilfink 1, bokfink 2, grønfink 1, grankorsnebb 1. Total = 59.

Asbjørn Folvik

onsdag 9. november 2011

Revtangen OS 8. november

I går konkluderte vi med at tåke og ringmerking aldri er noen god kombinasjon, i dag fikk vi et unntak som bekrefter den regelen. Til tross for at det fremdeles var nokså tåkete i morgentimene og utover formiddagen, var det bra fart i hagen med nyankomne fugler. Særlig rødstrupe (12 nymerkinger) var bemerkelsesverdig sterkt til stede til tross for den seine datoen. Totalt ble det hele 18 merkearter, et meget høyt tall så seint. Nett oppe 07-16, antall nettmetertimer = 3100.

Ringmerket: Spurvehauk 2, sidensvans 1, rødstrupe 12, måltrost 2, rødvingetrost 2, gråtrost 2, svarttrost 43, munk 6, gransanger 3, fuglekonge 2, blåmeis 1, kjøttmeis 3, stær 1, pilfink 4, bokfink 4, grønnfink 2, grankorsnebb 16, gulspurv 8. Total = 116.

Observasjoner: Musvåk 1, båndkorsnebb 1.

Alf Tore Mjøs og Sue Parsons. 3 besøkende.

Revtangen OS 7. november

En dag med svak skiftene vind og tett tåke, temperaturer på 6-8 grader. Tett tåke er aldri gunstig for trekk og ringmerking, og dagssummen ble da også beskjeden. Nett opp 07-17, antall nettmetertimer = 3450. Lyd på rødvingetrost og svarttrost 07-09.

Ringmerket: Rødstrupe 2, rødvingetrost 2, svarttrost 8, gråtrost 1, gransanger 1, fuglekonge 1, grønnfink 1. Total = 16.

Observasjoner: 6 sidensvans var nede og forsynte seg av plommene som er lagt ut, 2 voksne og 4 ungfugler. De satt på nettstengene, på bardunene, på topptråden på øverste lommen, bak nettet, foran nettet...... En mår ble observert springende på muren flere ganger, den forsynte seg utvilsomt av alle plommene som er lagt ut til fuglene.

Atter en gang var det innholdet i lysfellene som reddet dagen. To eks. av vandrelinjemåler (Orthonama obstipata), en trekkende art som tidligere ikke er påvist på Vestlandet. I flg. Artskart var det 12 funn fra før i Norge, det siste i 2005. Også i natt fikk vi en vandreengmott, dessuten årets første høstspinner (Poecilocampa populi).Vandrelinjemåleren er lett kjennelig, bl.a. på de hvite ringene i midtfeltet. The Gem (Orthonama obstipata). The first record in western Norway.

Alf Tore Mjøs og Sue Parsons.

tirsdag 8. november 2011

Revtangen OS 6. november

Skiftende, overveiende svak N-NØ vind. Skyet. Nett oppe 07-16, antall nettmetertimer = 3100. Lyd på svarttrost og rødvingetrost 07-09.

Ringmerket: Rugde 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 4, måltrost 2, rødvingetrost 2, svarttrost 38, gransanger 2, fuglekonge 12, trekryper 1, gulspurv 2. Total = 65.

Observasjoner: Vipe ca. 1000 på jordene ned mot Revtangen, Grankorsnebb 130+ overflygende, båndkorsnebb 6, sidensvans 2+ hørt, linerle 5 overflygende, lappspurv 1 overflygende. Rødnebbterne 1 1K mot SV over Revekaien.

I dag fikk stasjonen besøk av Bergens-ornitologiens "Grand old man", Trygve Serck-Hanssen m. følge. Trygve donerte sitt gamle ringmerkingsutstyr og sine ringer, som har ligget urørt i nesten 60 år (!) til Museum Stavanger, en liten skatt som vi skal ta godt vare på.

De for årstiden høye nattetemperaturene inspirerte til et forsøk med lysfellene, til tross for den seine datoen. Det skulle vise seg å være et smart trekk. I den ene fella satt en ukjent vikler, som skulle vise seg å være en Crocidosema plebejana - ny for Skandinavia! Arten finnes nærmest oss på Vest-Jylland i Danmark. Blant hele 12 arter var det flere trekkende arter, bl.a. hele 10 gammafly, 4 langvingejordfly og en vandreengmott (Udea ferrugalis). Enda en ny art for stasjonen dukket opp i form av 3 stk kystflatvikler(Acleris hyemana).Crocidosema plebejana - a first for Scandinavia!Vandreengmott (Udea ferrugalis) er en liten sommerfugl som kan komme trekkende nordover fra kontinentet når vindretningen er gunstig. Arten er sjelden i Norge, men 2011 har bydd på en del registreringer. Den siste uken er 6 eks. fanget i Rogaland, hvorav 2 på Revtangen OS. Dette er samtidig de seineste registreringene som er gjort av arten, som aldri før er registrert i november.Kystflatvikler (Acleris hyemana), første registrering på Revtangen OS.

Alf Tore Mjøs. 3 besøkende.

mandag 7. november 2011

Revtangen OS 5. november

SØ bris, skyet. Nett oppe 07.00 - 15. Lyd på svarttrost og rødvingetrost 07-09.

Ringmerket: Rugde 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 2, måltrost 1, rødvingetrost 3, svarttrost 30, munk 11, blåmeis 4, pilfink 1, bjørkefink 1, grønnfink 2, grankorsnebb 2.Unge hanner av grankorsnebb har ofte en mix av grønne, gule og rødorange fjær. Legg merke til de lyse bremmene som danner et smalt vingebånd på de store armdekkfjærene. Common crossbill, 1Y male.

Observasjoner: Revekaien 09.45-10.15: Havsule 2 s, smålom 2 s, alke 6 s, alkekonge 124 s, jordugle 1 inn fra nord over sjøen.Havsule 3K. Northern gannet (3Y).

Alf Tore Mjøs. 2 besøkende (1 voksen, 1 barn).

Revtangen OS 2. november

Omsider greie forhold med skyet og lett-laber bris fra SØ. Nett oppe 06-16, antall nettmetertimer = 3200. Lyd på svarttrost og rødvingetrost kl 06-08, gulspurv 08-10.

Ringmerket: Gjerdesmett 3, rødstrupe 4, rødvingetrost 4, svarttrost 13, munk 2, gransanger 1, fuglekonge 1, kjøttmeis 5, svartmeis 9, blåmeis 21, pilfink 5, bokfink 2, bjørkefink 2, grønnfink 10, gulspurv 6. Total = 88.

Observasjoner: Vintererle 1 overflygende, sidensvans 1+ hørt, løvsanger 1 (kontroll av fugl merket 2.10.), bergirisk 2, stillits 4, båndkorsnebb 2, snøspurv 8 overflygende.

Alf Tore Mjøs