onsdag 9. november 2011

Revtangen OS 7. november

En dag med svak skiftene vind og tett tåke, temperaturer på 6-8 grader. Tett tåke er aldri gunstig for trekk og ringmerking, og dagssummen ble da også beskjeden. Nett opp 07-17, antall nettmetertimer = 3450. Lyd på rødvingetrost og svarttrost 07-09.

Ringmerket: Rødstrupe 2, rødvingetrost 2, svarttrost 8, gråtrost 1, gransanger 1, fuglekonge 1, grønnfink 1. Total = 16.

Observasjoner: 6 sidensvans var nede og forsynte seg av plommene som er lagt ut, 2 voksne og 4 ungfugler. De satt på nettstengene, på bardunene, på topptråden på øverste lommen, bak nettet, foran nettet...... En mår ble observert springende på muren flere ganger, den forsynte seg utvilsomt av alle plommene som er lagt ut til fuglene.

Atter en gang var det innholdet i lysfellene som reddet dagen. To eks. av vandrelinjemåler (Orthonama obstipata), en trekkende art som tidligere ikke er påvist på Vestlandet. I flg. Artskart var det 12 funn fra før i Norge, det siste i 2005. Også i natt fikk vi en vandreengmott, dessuten årets første høstspinner (Poecilocampa populi).Vandrelinjemåleren er lett kjennelig, bl.a. på de hvite ringene i midtfeltet. The Gem (Orthonama obstipata). The first record in western Norway.

Alf Tore Mjøs og Sue Parsons.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar