søndag 20. november 2011

Revtangen OS 20. november

Lett SØ bris, delvis skyet. En sein novemberøkt i dag for å få med de siste restene av høsttrekket. Som ventet var det nokså rolig, men noen troster lot seg lokke ned av god tilgang på plommer.

Nett oppe 07.30-16.30, antall nettmetertimer = 3100. Ringmerket: Spurvehauk 2, svarttrost 13, gråtrost 7, måltrost 1, munk 2, blåmeis 1. Total = 26.

Observasjoner:
Stasjonen: Grankorsnebb 50+, båndkorsnebb ca. 15, noen heilo hørt i grålysningen. Lappspurv 2 overflygende.
Revekaien: Vandrefalk 1 ad, alkekonge 2 sv, linerle 1, vintererle 1, svartrødstjert 1, steinskvett 1.
Orrevatnet, sørenden: Bl.a. havørn 1 ad, hønsehauk 1 ad, myrhauk 1 hunnfarget, smålom 4.Mildværet gjør at noen steinskvetter fremdeles holder ut, trolig takket være god klekking av tarefluer. Denne ser ut som en voksen hann av underarten leucorhoa. A few wheatears are still around. This one is probably an adult male of the ssp. leucorhoa.Svartrødstjert. Black redstart.

Alf Tore Mjøs


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar