tirsdag 8. november 2011

Revtangen OS 6. november

Skiftende, overveiende svak N-NØ vind. Skyet. Nett oppe 07-16, antall nettmetertimer = 3100. Lyd på svarttrost og rødvingetrost 07-09.

Ringmerket: Rugde 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 4, måltrost 2, rødvingetrost 2, svarttrost 38, gransanger 2, fuglekonge 12, trekryper 1, gulspurv 2. Total = 65.

Observasjoner: Vipe ca. 1000 på jordene ned mot Revtangen, Grankorsnebb 130+ overflygende, båndkorsnebb 6, sidensvans 2+ hørt, linerle 5 overflygende, lappspurv 1 overflygende. Rødnebbterne 1 1K mot SV over Revekaien.

I dag fikk stasjonen besøk av Bergens-ornitologiens "Grand old man", Trygve Serck-Hanssen m. følge. Trygve donerte sitt gamle ringmerkingsutstyr og sine ringer, som har ligget urørt i nesten 60 år (!) til Museum Stavanger, en liten skatt som vi skal ta godt vare på.

De for årstiden høye nattetemperaturene inspirerte til et forsøk med lysfellene, til tross for den seine datoen. Det skulle vise seg å være et smart trekk. I den ene fella satt en ukjent vikler, som skulle vise seg å være en Crocidosema plebejana - ny for Skandinavia! Arten finnes nærmest oss på Vest-Jylland i Danmark. Blant hele 12 arter var det flere trekkende arter, bl.a. hele 10 gammafly, 4 langvingejordfly og en vandreengmott (Udea ferrugalis). Enda en ny art for stasjonen dukket opp i form av 3 stk kystflatvikler(Acleris hyemana).Crocidosema plebejana - a first for Scandinavia!Vandreengmott (Udea ferrugalis) er en liten sommerfugl som kan komme trekkende nordover fra kontinentet når vindretningen er gunstig. Arten er sjelden i Norge, men 2011 har bydd på en del registreringer. Den siste uken er 6 eks. fanget i Rogaland, hvorav 2 på Revtangen OS. Dette er samtidig de seineste registreringene som er gjort av arten, som aldri før er registrert i november.Kystflatvikler (Acleris hyemana), første registrering på Revtangen OS.

Alf Tore Mjøs. 3 besøkende.

1 kommentar:

  1. Gratulerer med spennende vikler på Revtangen! Men når ble Danmark ekskludert fra Skandinavia? ;)

    SvarSlett