mandag 30. august 2010

Revtangen 30.august

Ø-NØ svak vind fra morgenen, klart. Dreiende NV ca. kl 12, gradvis økende til laber bris. En dag som hadde potensiale til å bli veldig rolig, lite tilsig med fugl i buskene, men playback på bl.a. piplerker reddet en anstendig dagstotal. Nett oppe 05-19, antall nettmetertimer = 4790. Playback på hagesanger 03-08, hauksanger 03-19, gresshoppesanger 03-08, heipiplerke 07-14, trepiplerke 08-19.

Ringmerket: låvesvale 1, trepiplerke 13, heipiplerke 63, hagesanger 9, munk 12, hauksanger 1 1K, løvsanger 2, gråspurv 2, tornirisk 1, brunsisik 2, grønnsisik 4, grønnfink 6, sivspurv 1, gulspurv 2. Total= 119.

Observasjoner: Spurvehauk 1, dvergfalk 1, vipe 300, sotsnipe 1, brushane 2, trepiplerke 30, rørsanger 1.

Irene Alvheim og Alf Tore Mjøs

søndag 29. august 2010

Revtangen 29.august

Den siste uken har vært begredelig værmessig med NV vind og mye nedbør. Natt til i dag var det en del kraftige byger, heldigvis lettet været i grålysningen. Svak østavind og delvis skyet frem til ca. kl 12, da vinden snudde på svak NV.

Nett oppe kl 05-14, antall nettmetertimer = 2970. Playback på hagesanger 03-10, rørsanger 03-07, heipiplerke 08.30-14, løvsanger 08.30-14. Ringmerket: Låvesvale 1, linerle 2, trepiplerke 3, heipiplerke 37, jernspurv 2, gråtrost 1, munk 15, hagesanger 6, hauksanger 1 1K, tornsanger 1, løvsanger 7, kjøttmeis 2, pilfink 1, bokfink 1, grønnfink 2, grønnsisik 5, tornirisk 1, rosenfink 1 1K. Total = 89.Årets første hauksanger (1K). This years first barred warbler (1Y). Photo: Torborg Berge.Rosenfink (1K). Høstens første. This autumns first common rosefinch (1Y). Photo: Torborg Berge.


Torborg Berge, Aud Solveig Nilsen, Mark Thomson, Keith Vanning, Alf Tore Mjøs.

søndag 22. august 2010

Revtangen 22.august

V-SV bris, regnbyger. 12 vaderruser og 2 (vader)klappfeller mellom kl. 07 og 20. Noe mindre vadere på tangen enn tidligere i uka, men fremdeles mer enn nok for å få en anstandig dagsfangst: Myrsnipe 186, polarsnipe 30, sandlo 2, steinvender 13, rødstilk 7. Total= 238.

Observasjoner: Gravand 4 1K, vandrefalk 2-3 1K, storjo 2 mot sør, svarthalespove 1 1K islandica, dvergsnipe 2 1K, gulerle 1, sandsvale 200+.

I dag skjedde det som bare MÅTTE skje før eller siden, en fuglehund i fri utfoldelse gikk berserk og drepte tre myrsniper i en vaderruse, etter først å ha skremt bort alle vaderne på nordre tangen. Ca. halvparten av alle hundeeiere som går tur på Revtangen ignorerer båndtvangen. Lover og regler som aldri håndheves blir heller ikke respektert, og vi har i dag rettet en anmodning til SNO i Rogaland om at denne problemstillingen blir prioritert høyere i fremtiden.

Ringmerkingsgjengen på tangen i dag: Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs, Morten Stokke.

fredag 20. august 2010

Revtangen 20.august

Fremdeles er det tettpakket med vadere på Revtangen! Dagen bød på sørlig laber-frisk bris og regnbyger, til tider fuktigere enn det som strengt tatt var behagelig. Men det gjelder å smi mens jernet er varmt, så 12 ruser mellom kl. 09 og 19 gav følgende uttelling: Myrsnipe 151, sandløper 1, polarsnipe 53, dvergsnipe 1, steinvender 18, rødstilk 38, sandlo 1, lappspove 4, svartbak 1. Total= 268. Svartbaken ble fanget i en klappfelle.

Observasjoner: Vandrefalk 2-3 1K, sotsnipe 1 1K, svarthalespove islandica 2 juv, tundrasnipe 1 ad, 2 juv, rødstilk 100+, gluttsnipe 1.

Sue Parsons og Alf Tore Mjøs

torsdag 19. august 2010

Revtangen 18.august - nytt storinnrykk av vadere

Stasjonen fikk i dag besøk av et TV-team fra TV-Vest, som laget et innslag om vadermerkingen på Revtangen. Innslaget skal sendes i magasinet "UTE" når dette gjenopptar sendinger om relativt kort tid. De kunne knapt valgt en bedre dag - odden kokte av vadere og fangstene ble helst i største laget for å kunne lage TV-program på en noenlunde avslappet måte. Til tross for at vannstanden var uvanlig høy ble det igjen en meget god dagsfangst, de 12 rusene ble benyttet mellom kl 09 og 20.30.

Ringmerket: Polarsnipe 142, Myrsnipe 152, tundrasnipe 2, sandløper 13, strandsnipe 1, rødstilk 32, sotsnipe 1, steinvender 47, lappspove 15, sandlo 7. Total= 412.

Lots of waders at Revtangen again! 12 wader traps were opereated between 09 and 20.30, and 412 waders were trapped and ringed: Red knot 142, dunlin 152, curlew sandpiper 2, sanderling 13, common sandpiper 1, redshank 32, spotted redshank 1, turnstone 47, bar-tailed godwit 15, common ringed plover 7.Årets første tundrasnipe. En fåtallig merkeart, 2 ungfugler fikk ring i dag. The first Curlew sandpiper in this years ringing total. Two juveniles were ringed today.Bedre med 1 sotsnipe i hånden enn 10 i tangen....Det går år mellom hver gang denne arten figurerer i ringmerkingstotalen. 1K. Young spotted redshank, a regular migrant but a very rare catch!

Liten tid til observajonsvirksomhet, men vi kan navne 200+ tjeld mot sør, svarthalespove 1 juv islandica, sotsnipe 3, grønnstilk 1, strandsnipe 5, vandrefalk 3+ 1k.

Alf Tore Mjøs og Asbjørn Folvik

Revtangen 17.august.

Et svakt fralandsdrag i morgentimene, ellers en mild, skyet og nesten vindstille formiddag. Etter hvert deiende vestlig. Nett oppe 05-17, antall nettmetertimer= 3960. En kort tur til Revtangen i kveldingen, for å ta ut rusene fra lecahytta og forberede et TV-opptak om vadermerkingen på Revtangen i morgen. Lyd på rørsanger og hagesanger 03-08, løvsanger 08-17.

Ringmerket: Heipiplerke 1, rødstjert 3, sivsanger 1, rørsanger 2, hagesanger 18, munk 3, tornsanger 1, løvsanger 37, sv.hv. fluesnapper 1, gråfluenapper 3, kjøttmeis 1, stær 3, gråspurv 3, pilfink 18, grønnfink 6, myrsnipe 5, rødstilk 4, lappspove 1. Total= 111.

Tor Martin Austad og Alf Tore Mjøs

lørdag 14. august 2010

Revtangen 14.august

SØ svakt vinddrag i morgentimene, etter hvert dreiende til vest og nordvest ut på dagen. Fine forhold for nattrekkere, og de første rundene i stasjonshagen ble veldig bra. Lydbruk på hagesanger og rørsanger kl 03-09, løvsanger 09-13.20. På stranden var det fjære og vanskelige forhold i morgentimene, men fangsten tok seg bra opp utover dagen. Ringmerking i hagen 05-16, antall nettmetertimer = 3630. 12 vaderruser på tangen fra 09-19.

Ringmerket: Låvesvale 2, linerle 2, gulsanger 3, rørsanger 8, hagesanger 31, tornsanger 3, løvsanger 63, bøksanger 2, svarthvit fluesnapper 1, svartmeis 1, gråspurv 1, pilfink 6, stær 1, bokfink 5, bjørkefink 1, tornirisk 1, grønnfink 9, myrsnipe 65, polarsnipe 32, dvergsnipe 1, sandlo 3, steinvender 32, brushane 2, rødstilk 3, lappspove 3. Total= 281.Årets 2 første bøksangere merket i dag. Fuglen på bildet er en 2K+, den andre var en 1K. Foto: Mark Thomson.

Observasjoner fra tangen: Sivhauk 1 1K, vandrefalk 2+ 1K, svarthalespove 3 juv islandica, sotsnipe 1 juv, tundrasnipe 1 ad, tundralo 1 ad hann, havhest 1 tr. N, havsule 5+ tr. N, splitterne 2 ad + 1 1K, sandløper 7+, grågås 600 på jordet mellom Reveparken og sanddynene (ingen halsringer), 1 stripegås sammen med dem.

Ringmerkingspersonell: Torborg Berge, Mark Thomson, Keith Vanning, Sindre Svines, Yngvar Bokn Johnsen, Irene Alveim, Inger Karin Dønheim, Alf Tore Mjøs.

fredag 13. august 2010

Revtangen 13.august

Kraftig regn i morgentimene og ingen ringmerking i stasjonshagen. 12 vaderruser på Revtangen fra kl 15-20.30.

Ringmerket: Polarsnipe 34, myrsnipe 28, dvergsnipe 1, sandløper 1, steinvender 16, rødstilk 6, lappspove 8, sandlo 4. Total = 98.Denne lappspoven hadde nederlandsk ring.

Observasjoner: Tundralo 1 ad, tundrasnipe 1 ad, sotsnipe 1 1K, svarthalespove 2 1K islandica, splitterne 3, vandrefalk 1-2 1K.

Asbjørn Folvik, Morten Stokke, Alf Tore Mjøs, Mark Thomson.

Revtangen 12.august

SØ svak vind i morgentimene, dreiende til vestlig kant men fremdeles ubetydelig i styrke fra etter 12. Delvis skyet, tilskyende og litt regn mot kvelden. Småfuglmerking på stasjonen kl 05-12, antall nettmetertimer = 2300. Lyd på hagesanger og rørsanger 02.30-07, løvsanger 07-12.
10 vaderruser på tangen fra 14-20.30.

Ringmerket: Linerle 1, sandsvale 9, hagesanger 14, tornsanger 4, møller 1, rørsanger 5, løvsanger 47, pilfink 3, gråspurv 3, bokfink 4, grønnfink 2, heilo 1, sandlo 3, myrsnipe 18, polarsnipe 59, dvergsnipe 1, steinvender 30, lappspove 4, brushane 5. Total = 214.


Årets 5 første rørsangere lot seg lure av playback i morgentimene. 1K.

Sjelden rusefangst - 1K heilo.


Observasjoner Revtangen: Tyvjo 1 mørk juv rastet, svarthalespove 2 juv islandica, dvergsnipe 8 juv, sotsnipe 2 juv, grønnstilk 1, dverglo 1, splitterne 2, gulerle 1.


Alf Tore Mjøs, Irene Alvheim, Sue Parsons.

tirsdag 10. august 2010

Revtangen 10.august - vadere i mengder

SØ bris og skyet vær, noen byger, tiltykning til regn mot kvelden. I dag var vi i den heldige situasjon at vi kunne ha dekning både i stasjonshagen og nede på Revtangen, en sjelden luksus. Håvar Hveding styrte stasjonen mens Irene Alvheim og Alf Tore Mjøs fokuserte på vaderne, som rastet på Revtangen i mengder i dag. Nett oppe 06.30-15.30, antall nettmetertimer = 2970. Lyd på løvsanger, samt hagesanger en times tid på morgenen. 10 vaderruser på tangen kl 09-20.

Ringmerket: Låvesvale 1, hagesanger 1, løvsanger 36, svartmeis 1, svarthvit fluesnapper 1, pilfink 10, gråspurv 4, grønnfink 5, gulspurv 2, tjeld 1, myrsnipe 53, polarsnipe 270, fjæreplytt 1, dverglo 1, rødstilk 9, steinvender 7, lappspove 8. Total= 411.Dverglo 1K Revtangen 10.august 2010. Little ringed plover.
Dverglo 1K. Little ringed plover, 1Y.Dverglo 1K. Legg merke til svakt vingebånd. Little ringed plover. Notice faint wingbar.Fjæreplytt juvenil, Revtangen 10. august. Mesteparten av hodet har fremdeles dundrakt.
Very young Purple sandpiper, much of the head still downy.

Observasjoner Revtangen: Vandrefalk 1K, svarthalespove 1 juv, tundralo 5 ad, tundrasnipe 1 ad, dvergsnipe 1 ad, 4 1K, sotsnipe 2-3, grønnstilk 1, splitterne 2. Tjeld 300 sørtrekk, polarsnipe 500+ (forsiktig anslag). De første juvenile lappspovene og sandløperne er nå ankommet.

Stasjonen: Musvåk 1, stripegås 1.

Håvar Hveding, Irene Alvheim, Alf Tore Mjøs

mandag 9. august 2010

Revtangen 9.august - bra vaderfangst!

Ingen dekning på stasjonen i nordvest vind i morgentimene. Vaderfangst med 10 ruser på revet fra kl 14-20.30. Skyet og nordvest til å begynne med, etter hvert oppklarnende og nesten vindstille, en meget behagelig aften! Godt med fugl som rastet på Revtangen i dag, følgende ble utstyrt med ring: myrsnipe 66 (1 ad, 65 juv), polarsnipe 58 (15 ad, 43 juv), sandløper 3 ad, brushane 7 juv, sandlo 1 juv, rødstilk 1 juv, lappspove 4 ad, steinvender 20 (1 ad, 19 juv).

No trapping in the station garden today, not much to miss with the wind in the NW. 10 vader cages were put out at Revtangen in the afternoon, and 161 waders were ringed: 66 dunlin, 58 red knot, 3 sanderling, 7 ruff, 1 greater ringed plover, 1 redshank, 4 bar-tailed godwit and 20 turnstone.Lappspove, 2K+ hann. Bar-tailed godwit.Brushane juv. Uvanlig med så mange brusfugl i fangsten. Juvenile ruff, unusual to catch as many as seven in a single afternoon.Polarsnipe ad. i tilnærmet full sommerdrakt. Adult red knot.1K polarsnipe. Juvenile red knot.Sandløper 2K+. Adult sanderling.

'

Steinvender 2K+. Adult turnstone.

Observasjoner: Bl.a splitterne 1 ad, sotsnipe 1, dvergsnipe 1 juv, polarsnipe 160, lappspove 120, steinvender 76, sandsvale 300+, dvergfalk 1.

Alf Tore Mjøs

Revtangen 8.august - mer svaler

En tilnærmet vindstille morgen med kun et svakt NØ-lig vinddrag og overskyet. Noe merkbart nedfall av trekkende fugl var det ikke, men sandsvalene redded dagstotalen. I fine fangstforhold fikk vi lokket en god del fugler i nettet vha lyd.

Ringmerket 05.30-12.30, antall nettmetertimer = 2310. Lyd på løvsanger og sandsvale. Sandsvale 81, heipiplerke 1, løvsanger 22, svarthvit fluesnapper 1 (1K, høstens første), gråspurv 2, grønnfink 2. Total = 109.

Observasjoner: Dvergspett 1, kontroll av fugl merket 23.juli.

Irene Alvheim, Rob Bowen, Sølvi Dønheim, Kjell Dønheim, Karina Dønheim, Inger Karin Dønheim, Morten Stokke, Alf Tore Mjøs.

lørdag 7. august 2010

Revtangen 7.august - svalefangst

SØ varm vind og skyet, men vinden i kraftigste laget med frisk bris 8-10 m/s. Litt roligere i morgentimene. Nett oppe 05-18, antall nettmetertimer = 4290. Lyd på løvsanger hele dagen og sandsvale og låvesvale fra ca kl. 11.

Mye svaler drev næringssøk over jordene i ly av stasjonshagen, hyggelig nok dominerte disse fangsten også. Ringmerket: Låvesvale 15, sandsvale 38, taksvale 1, linerle 1, gulsanger 1 (2K+), møller 1 (1K), tornsanger 1 (1K), hagesanger 1 (1K), løvsanger 35, pilfink 1, gråspurv 4, brunsisik 3, tornirisk 2, grønnfink 3. Total = 107.

Observasjoner: Storken Sture delte jordet øst for stasjonen med 1000+ grågås, en liten flokk kanadagjess og 7 stripegås.

A strong and warm southeast brought lots of swallows and martins, together with willow warblers these accounted for most of a more than decent ringing total today. Sand martins can be tape-lured quite efficiently also at daytime. Ringing: Barn swallow 15, sand martin 38, house martin 1, white wagtail 1, icterine warbler 1 (2Y+), lesser whitethroat 1, common whitethroat 1, garden warbler 1, willow warbler 35, tree sparrow 1, house sparrow 4, lesser redpoll 3, linnet 2, greenfinch 3. Total= 107.

A white stork was with around 1000 greylag geese and 7 bar-headed geese in the fields east of the bird observatory.Taksvale 2K+ ringmerket Revtangen 7.august. En ekte raritet i merkeloggen! House martin 2Y+. A really rare event to trap one of these at Revtangen BO!Høstens første hagesanger ringmerket i dag (1K). This autumns first garden warbler (1Y.

Kjell Dønheim, Sølvi Dønheim, Karina Dønheim, Inger Karin Dønheim, Mark Thomson, Torborg Berge, Irene Alvheim, Rob Bowen, Alf Tore Mjøs.

Revtangen OS 4.august - hybridfink ringmerket

Svak vind -lett bris, skiftende mellom Ø og SSV. Delvis skyet. Nett oppe 06.30- 18.00.

Fangsten i dag var dominert av løvsanger, som seg hør og bør På Vestlandet i begynnelsen av august: Låvesvale 2, linerle 1, steinskvett 1, gråtrost 1, tornsanger 1, løvsanger 30, toppmeis 1, kjøttmeis 1, stær 3, gråspurv 1, grønnfink 10 og hybrid bokfink x bjørkefink 1 (1K M).

Trapping today was dominated by willow warblers, as usual this time of the year: barn swallow 2, white wagtail 1, northern wheatear 1, fieldfare 1, common whitethroat 1, willow warbler 30, crested tit 1, great tit 1, starling 3, house sparrow 1, greenfinch 10 and hybrid chaffinch X brambling 1 (1Y male).

Dagens kuriøse innslag var altså en hybrid mellom bokfink og bjørkefink, en hybridkombinasjon som er registrert 3-4 ganger tidligere i kongeriket. Under følger noen bilder av rariteten:Overfladisk ligner den en 1K hann bokfink som nærmer seg slutten av den postjuvenile mytingen, dvs. fjærskiftet fra juvenil drakt til den først "voksne" 1K-drakten. Åpenbare avvik i forhold til en normal bokfink finnes i pannen, på smådekkerne (ved vingeknoken) og på ryggen. Hybrid chaffinch x brambling 1Y male, almost finished with the post-juvenile moult. Superficially similar to chaffinch, but with noteworthy exceptions in the forehead, on the lesser coverts and on the mantle/rump.Svarte fjær med brunrøde bremmer i panne/isse, minner mest om bjørkefink.Overgumpen grønn med store svarte fjærsentre. Passer ikke på noen av artene, men karakterer som ikke finnes hos noen av foreldrefuglene oppstår ofte hos hybrider.Svarte fjærsentre (fra bjørkefink) på ryggen og bremmer farget mer som hos bokfink.
Legg særlig merke til de orange smådekkerne på vingen, en bjørkefinkkarakter.

Irene Alvheim og Alf Tore Mjøs

tirsdag 3. august 2010

Revtangen OS 3.august

Morgenen var helt uten vind med et lett skydekke, mao perfekte forhold for nettfangst. Problemet var at morgenen var nesten helt uten fugl også, så det ble ikke den store uttellingen. Etter hvert en liten økning til vestlig lett bris, 3-4 m/s.


Morgensolen kaster lange skygger mot sanddynene i Jærstrendene Landskapsvernområde. The morning sun is throwing shadows towards the sanddunes at Revtangen, as seen from the Bird Observatory.

Ringmerking 06.30-15, antall nettmetertimer = 2805. Ringmerket: Låvesvale 1, linerle 1, løvsanger 14, svartmeis 2, pilfink 1, bokfink 6, tornirisk 1, grønnfink 7. Total = 33.


2 svartmeis var dagens lille høydepunkt i merkeprotokollen. 2 Coal tits were the best birds on a quiet day at Revtangen BO.


Svartmeisen er den eneste av meisene som aldersbestemmes på at ungfuglene har to generasjoner med store armdekkere, en alderskarakter som er mer vanlig hos f.eks. trostefugler og finkefugler. Denne fuglen nærmer seg slutten på den postjuvenile mytingen. De fire innerste store armdekkerne er mytt til adult type, nesten utvokst men ennå litt kortere enn de gjenstående 5 ytre av juvenil type. Legg merke til fargetoningen, de indre har en dypere gråblå fargetone på utfan og mangler det lysgrønne fargeskjæret man ser på utfanet til de juvenile ytre. Young coal tits can be aged by inner adult-type bluish-toned greater coverst contrasting with the outer juvenile feathers with duller greenish-grey outer webs. This bird is just finishing its post-juvenile moult, it has moulted the inner four greater coverts that are still a little shorter than the remaining juvenile outer five.

Observasjoner: Overflygende gluttsnipe (2), skogsnipe, heilo (2-3). En rask tur ned på selve Revtangen avslørte bl.a: Havsule 4 nordtrekkende, svartand 22, sjøorre 190, ærfugl ca. 150, siland 3, storskarv 2, toppskarv 25, lappspove 8 (1 juv), brushane 15 juv, myrsnipe 20 juv, sandløper 15 ad, polarsnipe 15 ad, tundralo 4 ad, steinvender 5-10, rødstilk ca. 10, sandlo ca. 10, strandsnipe 1-2, sandsvale 200, havert 7.

Arbeidet med å fornye nettparken går fremover, om enn ikke med stormskritt. Første 9-meters tverrheisen i sør fikk nye nett i dag.

Irene Alveim og Alf Tore Mjøs

mandag 2. august 2010

Revtangen OS 2.august

En dag med nordlig vind, svak om morgenen, økende til NNV laber bris om ettermiddagen. Sein start, med nettfangst i perioden 08-16.30. Lyd på løvsanger hele perioden. Antall nettmetertimer= 1872.

Ringmerket: Linerle 1, heipiplerke 1, tornsanger 1, møller 1, løvsanger 19, kjøttmeis 2, gråspurv 1, pilfink 2, stær 1, bokfink 14, brunsisik 1, tornirisk 1, grønnfink 11. Total= 56.

En grønn-/gråspett var innom hagen i en snartur, etter lyden å dømme mest trolig en grønnspett, men glimtet jeg fikk var for kort for sikker bestemming.

Et heisenett på den sørlige rekken som har vært ute av drift en stund ble fixet og utstyrt med nye nett.

A late start and a ringing session between 08. and 16.30. Todays total was made up by 1 white wagtail, 1 meadow pipit, 1 common whitethroat, 1 lesser whitethroat, 19 willow warblers, 2 great tits, 1 house sparrow, 2 tree sparrows, 1 starling, 14 chaffinches, 1 lesser redpoll, 1 linnet and 11 greenfinches. Total= 56.

An unidentified grey-headed or green woodpecker visited the garden briefly, but unfortunately avoided all the nets.

Alf Tore Mjøs og Irene Alvheim

Revtangen OS 31.juli

Ringmerking i perioden 06-12.30. Antall nettmetertimer = 1910. Overskyet og perioder med yr, 4-5 ms fra SSØ. Ca. 15 grader.

Ringmerket: Ringdue 1, løvsanger 6, kjøttmeis 1, bokfink 6, grønnfink 15. Total= 32.

Torborg Berge, Aud Solveig Nilsen, Mark Thomson og Keith Vanning.