mandag 9. august 2010

Revtangen 8.august - mer svaler

En tilnærmet vindstille morgen med kun et svakt NØ-lig vinddrag og overskyet. Noe merkbart nedfall av trekkende fugl var det ikke, men sandsvalene redded dagstotalen. I fine fangstforhold fikk vi lokket en god del fugler i nettet vha lyd.

Ringmerket 05.30-12.30, antall nettmetertimer = 2310. Lyd på løvsanger og sandsvale. Sandsvale 81, heipiplerke 1, løvsanger 22, svarthvit fluesnapper 1 (1K, høstens første), gråspurv 2, grønnfink 2. Total = 109.

Observasjoner: Dvergspett 1, kontroll av fugl merket 23.juli.

Irene Alvheim, Rob Bowen, Sølvi Dønheim, Kjell Dønheim, Karina Dønheim, Inger Karin Dønheim, Morten Stokke, Alf Tore Mjøs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar