lørdag 7. august 2010

Revtangen 7.august - svalefangst

SØ varm vind og skyet, men vinden i kraftigste laget med frisk bris 8-10 m/s. Litt roligere i morgentimene. Nett oppe 05-18, antall nettmetertimer = 4290. Lyd på løvsanger hele dagen og sandsvale og låvesvale fra ca kl. 11.

Mye svaler drev næringssøk over jordene i ly av stasjonshagen, hyggelig nok dominerte disse fangsten også. Ringmerket: Låvesvale 15, sandsvale 38, taksvale 1, linerle 1, gulsanger 1 (2K+), møller 1 (1K), tornsanger 1 (1K), hagesanger 1 (1K), løvsanger 35, pilfink 1, gråspurv 4, brunsisik 3, tornirisk 2, grønnfink 3. Total = 107.

Observasjoner: Storken Sture delte jordet øst for stasjonen med 1000+ grågås, en liten flokk kanadagjess og 7 stripegås.

A strong and warm southeast brought lots of swallows and martins, together with willow warblers these accounted for most of a more than decent ringing total today. Sand martins can be tape-lured quite efficiently also at daytime. Ringing: Barn swallow 15, sand martin 38, house martin 1, white wagtail 1, icterine warbler 1 (2Y+), lesser whitethroat 1, common whitethroat 1, garden warbler 1, willow warbler 35, tree sparrow 1, house sparrow 4, lesser redpoll 3, linnet 2, greenfinch 3. Total= 107.

A white stork was with around 1000 greylag geese and 7 bar-headed geese in the fields east of the bird observatory.Taksvale 2K+ ringmerket Revtangen 7.august. En ekte raritet i merkeloggen! House martin 2Y+. A really rare event to trap one of these at Revtangen BO!Høstens første hagesanger ringmerket i dag (1K). This autumns first garden warbler (1Y.

Kjell Dønheim, Sølvi Dønheim, Karina Dønheim, Inger Karin Dønheim, Mark Thomson, Torborg Berge, Irene Alvheim, Rob Bowen, Alf Tore Mjøs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar