tirsdag 10. august 2010

Revtangen 10.august - vadere i mengder

SØ bris og skyet vær, noen byger, tiltykning til regn mot kvelden. I dag var vi i den heldige situasjon at vi kunne ha dekning både i stasjonshagen og nede på Revtangen, en sjelden luksus. Håvar Hveding styrte stasjonen mens Irene Alvheim og Alf Tore Mjøs fokuserte på vaderne, som rastet på Revtangen i mengder i dag. Nett oppe 06.30-15.30, antall nettmetertimer = 2970. Lyd på løvsanger, samt hagesanger en times tid på morgenen. 10 vaderruser på tangen kl 09-20.

Ringmerket: Låvesvale 1, hagesanger 1, løvsanger 36, svartmeis 1, svarthvit fluesnapper 1, pilfink 10, gråspurv 4, grønnfink 5, gulspurv 2, tjeld 1, myrsnipe 53, polarsnipe 270, fjæreplytt 1, dverglo 1, rødstilk 9, steinvender 7, lappspove 8. Total= 411.Dverglo 1K Revtangen 10.august 2010. Little ringed plover.
Dverglo 1K. Little ringed plover, 1Y.Dverglo 1K. Legg merke til svakt vingebånd. Little ringed plover. Notice faint wingbar.Fjæreplytt juvenil, Revtangen 10. august. Mesteparten av hodet har fremdeles dundrakt.
Very young Purple sandpiper, much of the head still downy.

Observasjoner Revtangen: Vandrefalk 1K, svarthalespove 1 juv, tundralo 5 ad, tundrasnipe 1 ad, dvergsnipe 1 ad, 4 1K, sotsnipe 2-3, grønnstilk 1, splitterne 2. Tjeld 300 sørtrekk, polarsnipe 500+ (forsiktig anslag). De første juvenile lappspovene og sandløperne er nå ankommet.

Stasjonen: Musvåk 1, stripegås 1.

Håvar Hveding, Irene Alvheim, Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar