søndag 28. november 2010

Revtangen 28. november

Stasjonen har vært stengt hele den siste uka pga kulde og ellers travle dager på museet. Uvanlig kald luft for årstiden dominerer på Jæren som i resten av Sør-Norge, med temperaturer ned i 13 kuldegrader på Bore fredag kveld. T.o.m. de mer sakteflytende elvene er i ferd med å fryse til, f.eks. Figgjo ved Bore.

Et kort besøk på Revtangen i dag avslørte lite av interesse. To fjæreplytt og en ringmerket steinvender holdt til i steinene på nordre neset. To snøspurv og en skjærpiplerke delte stranden med et fåtall stær.Fjæreplytt. Purple sandpiper.Utsikt fra Revtangen mot Orrestranden.Revtangen i vinterdrakt.

Fremdeles en del fugl i farta, ved stasjonshagen bl.a. en hønsehauk, 4 gråtrost (overflygende) og ca. 100 gråsisik. 100 sangsvane, 12 kanadagås og 2 rødvingetrost ved Reveparken.

Alf Tore Mjøs

søndag 21. november 2010

Revtangen 21. november

Stille, skyet, lett duskregn i perioder i morgentimene. Ca. + 2-3 grader. Ingen fangstforsøk i stasjonshagen i dag, i steden gikk turen ned til selve tangen for å hente opp noe utstyr fra lecahytta før vinteren.

Observasjoner fra stasjonshagen: Rugde 1-2, munk 1 M, stjertmeis 11, gråsisik 200+, lappspurv 1 overflygende.

Ved Revtangen var det som vanlig mye fugl, om enn ikke i slike mengder som tidligere i høst. Mesteparten av aktiviteten foregår på sjøen på denne tiden, med et godt utvalg av vannfugl representert.

Observasjoner fra Revtangen: Bl.a. islom 6, smålom 12-15 (de fleste forbiflygende, men minst 6 stasjonære), havsule 1 1K, krykkje 2 ad, teist 15, alkekonge 5, alke 12, tundralo 1, heilo 18 (overflygende over markene), fjæreplytt 1, sandløper 1, polarsnipe 2, myrsnipe 5, steinvender 8, linerle 6, skjærpiplerke 3, heipiplerke 1, snøspurv ca. 300.

Større og miendre flokker med snøspurv var innom stranden i løpet av dagen, men flokkene var rastløse og ble ofte skremt av turgåere. To vaderklappfeller ble satt ut, og en 1k hann ble innfanget og ringmerket. Hovedpoenget med det eksperimentet var å vise at kan man fange snøspurv på stranden på Ottenby, så kan vi gjøre det her også....Snøspurv 1K hann. Snow bunting 1Y male.


Ved Reveparken: Lappspurv 24 overflygende.

Alf Tore Mjøs


lørdag 20. november 2010

Revtangen OS 20. november

En kald morgen med fem minusgrader på Klepp, klart. Tilskyende og noe mildere utover formiddagen, men temperaturen holdt seg såvidt under frysepunktet. Lyd på svarttrost kl 0730-08.30, gråsisik og gulspurv 08.30-13. nett oppe 07.30-13, antall nettmetertimer = 1520.

Ringmerket: Spurvehauk 1, gjerdesmett 2, svarttrost 13, gråtrost 9, måltrost 1, blåmeis 5, pilfink 4, bokfink 3, bjørkefink 28, grønnfink 6, gråsisik 42, brunsisk 3, gulspurv 3. Total = 120.

Observasjoner:
Stasjonen:Grågås 90 overflygende, heilo 18, linerle 1 overflygende, stillits 1, grankorsnebb 2, lappspurv 5 overflygende.
Revekaien og sjøområder rundt: Bl.a. islom 12, smålom 2, bergand 1 ad M, teist 7, alke 3, tundralo 1 hørt, heipiplerke 1.
Snøspurv 25 overflygende over sanddyner vest for stasjonen, horndykker 1 i Orrevatnet ved Malaneset.

Alf Tore Mjøs, Keith Vanning, Irene Alvheim, Rob Bowen.

søndag 14. november 2010

Revtangen OS 14. november

Skiftende bris, enkelte regnbyger. Kraftigere SV hver gang bygene kom inn. Nett oppe 08-16. Lyd på gråsisik og gulspurv 09-16.

Ringmerket: Spurvehauk 1, gjerdesmett 1, blåmeis 4, trekryper 1, gråspurv 2, bokfink 2, bjørkefink 18, grønnfink 12, brunsisik 1, gråsisik 71, gulspurv 10. Total = 123. Også en fremmedkontroll av norskmerket gråsisik.

Spurvehauken (en 1K hann) var trolig på vei inn i skogen for å spise frokost, den la i alle fall fra seg en død, men ellers helt uskadd lappspurv i nettet. Museum Stavanger takker og bukker, den arten hadde vi helt sikkert ikke i høstdrakt!Lappspurv 1K F, drept av spurvehauk på Revtangen 14.november. Lapland bunting 1Y female, killed by sparrowhawk. The hawk subsequently trappet both itself and the dead bunting in one of our mistnets. The bunting was in perfect condition (apart from being dead), and a nice addition to the museum collection.Kjønns- og alderskriteriene hos lappspurv minner mye om tilsvarende hos sivspurv. Tegningene på issefjærene viser at fuglen er en hunn. Lapland buntings can be sexed and aged in a similar way as reed buntings. The pattern of the crown feathers tells us that this is a female.Spisse og slitte stjertfjær = 1K (ungfugl). Pointed and worn tail feathers = 1Y (first-year).

Observasjoner 14.11: Heilo 75 overflygende, tundralo 1 hørt, lappspurv 1 overflygende, stær 200+, dompap 2 hørt. Ellers en rolig dag, lite trekk på sjøen.

Nettfangst også en times tid med begrenset nettoppsett midt på dagen i går 13.11, noe som gav følgende: Svarttrost 4, kjøttmeis 1, blåmeis 1, gråspurv 1, bokfink 1, bjørkefink 3, grønnfink 6, gulspurv 3. Total = 20.

Alf Tore Mjøs

onsdag 10. november 2010

Revtangen OS 10. november
En nydelig, men kjølig dag med nesten ingen vind, kun et svakt østlig drag. Delvis skyet, sol mesteparten av tiden. Nett oppe 07-15, antall nettmetertimner = 2740. Lyd på svarttrost og rødvingetrost 07-08.30, gråsisik og gulspurv 08.30-15, dompap 08.30-12.

Ringmerket: Rugde 1, rødstrupe 1, rødvingetrost 1, måltrost 1, gråtrost 1, svarttrost 5, gransanger 1, pilfink 1, bokfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 6, brunsisik 1, gråsisik 24, dompap 1, gulspurv 25. Total = 87.

Observasjoner:
Stasjonen: Myrhauk 1, spurvehauk 1, kortnebbgås 5, enkeltbekkasin 60, heilo 80, bergirisk 9 overflygende, lappspurv 15+ overflygende, snøspurv ca. 55 overflygende.
Revekaien: Smålom 5 mot sv + 2 stasj, islom 2, teist 5, alkekonge ca. 100/time (estimat etter 20 min. med telling ca. 10.30.), snøspurv ca. 25, gjerdesmett 2-3, heipiplerke 2.Gjerdesmett på Revekaien. 2-3 winter wrens were at Revekaien today.Heipiplerke Revekaien 10. november. A few meadow pipits still linger along the coast.Gråtrost. A fair number of fieldfares were feeding in the fields west of the station today, together with 60 common snipe and 80 golden plovers.

Irene Alvheim, Sue Parsons, Alf Tore Mjøs

tirsdag 9. november 2010

Revtangen OS 9.november

En kjølig dag med minusgrader der solen ikke kom til. NØ bris 4-6 m/s, delvis skyet. Lyd på svarttrost og rødvingetrost 07-09, dompap, gulspurv og gråsisik 09-14. Antall nettmetertimer = 2300.

Ringmerket: Rugde 1, jernspurv 1, gjerdesmett 1, rødstrupe 2, måltrost 4, rødvingetrost 5, svarttrost 9, gråtrost 3, blåmeis 7, pilfink 1, brunsisik 1, gråsisik 10, grønnfink 4, dompap 5, gulspurv 7. Total= 61.

Observasjoner Revekaien: Bra sig på alkekonge, midt på dagen var trekkintensiteten på 4-500/time (estimat ut i fra 15-20 min med telling), noe mindre kl 14. Snøspurv 17.Snøspurv Revekaien. Snow buntings at Reve kai.

En kommentar til gårsdagens svaneflokk: Gåse- og svanesjef Martin Dagsland kunne berolige oss med en ungfuglandel på ca. 13% i en flokk på 77 ved Orreosen, noe som er mer normalt. Og det er vi glade for etter den siste katastrofevinteren for sangsvanene på Jæren!

Irene Alvheim, Sue Parsons, Alf Tore Mjøs

mandag 8. november 2010

Revtangen OS 8. november

En kjølig morgen med frisk bris fra Ø-SØ, delvis skyet. Lyd på Svarttrost 07-09, gråsisik 07-15, gulspurv 09-12. Nett oppe 07-15, antall nettmetertimer = 2640. Mye vind hemmet fangsten i en del av nettene.

Ringmerket: Rugde 1, svarttrost 30, gråtrost 6, måltrost 2, rødvingetrost 1, munk 1, gransanger 2 (østlige abietinus), kjøttmeis 1, blåmeis 6, stjertmeis 9, bokfink 3, bjørkefink 2, grønnfink 7, gråsisik 15, dompap 1, gulspurv 6. Total = 93. Også en norsk fremmedkontroll av blåmeis.

Observasjoner:
Stasjonen: Hønsehauk 1, spurvehauk 1.
Revekaien: Smålom 2, islom 1, alke 3, snøspurv 19.
Jordene øst for Reveparken: Sangsvane 60, vipe 115.De fleste vinterfuglene er nå på plass på Jæren. Denne flokken på 60 sangsvaner inneholdt kun en eneste ungfugl, hvis dette er representativt så har hekkesesongen vært eksepsjonelt dårlig. Kanskje ikke så overraskende, siden mange fugler trolig forlot Jæren i dårligere kondisjon enn vanlig etter den kalde ettervinteren.

Irene Alvheim, Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs

søndag 7. november 2010

Revtangen 7. november - årsrekorden er slått!

I dag kan vi slå fast at sesongen 2010 er den beste i stasjonens 73-årige historie! Dagen begynte med regn og hagl, og nettene ble ikke satt opp før mellom kl. 9.30 og 10. Selv om vi gikk glipp av morgenen, ble det en ny dag med over 100 fugl i fangsten. Lyd på gråsisik 09.30-15.30, dompap 11.30-15.30. Antall nettmetertimer = 1900.

Ringmerket: Gråtrost 1, gransanger 2, fuglekonge 1, blåmeis 11, kjøttmeis 1, svartmeis 1, granmeis 1, stjertmeis 7, trekryper 1, pilfink 2, bokfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 9, brunsisik 2, gråsisik 58, dompap 5. Total = 106. Også to norske fremmedkontroller, grønnfink og gråsisik.Ringmerket fugl nr. 12858 i 2010 markerte rekorden - dompap 1K hann. Bird number 12.858 ringed at Revtangen in 2010, making this season the best since tha station was established in 1937. Bullfinch 1Y male.En liten flokk med 7 stjertmeis gav en ny årsart på Revtangen i dag. A small flock of 7 long-tailed tits were ringed today, the first in 2010.

Observasjoner: Hønsahauk 2 (M + F), spurvehauk 2, sidensvans ca. 20 N, stillits 2, lappspurv 15+ overflygende (trolig betraktelig flere), korsnebb sp. 30+ N.To østlige gransangere ble merket i dag. Two chiffchaffs ringed today, both of eastern origin.

Irene Alvheim, Rob Bowen, Byron Gonzalez, Alfred Haram, Alf Tore Mjøs

lørdag 6. november 2010

Revtangen OS 6. november

N frisk-laber bris, 7-8 m/s i grålysningen og noe minkende utover dagen. Sol og vind hemmet fangsten betraktelig. Nettene i nordre del av hagen ble ikke åpnet pga vinden. Lyd på gråsisik 08-14, gulspurv 08-12, sidensvans 08-12 (ingen effekt). Antall nettmetertimer = 1600.

Ringmerket: Spurvehauk 1, måltrost 1, svarttrost 20, gråtrost 1, gransanger 1, blåmeis 16, kjøttmeis 2, svartmeis 1, granmeis 1, pilfink 1, bokfink 1, bjørkefink 30, grønnfink 2, gråsisik 80, brunsisik 2, dompap 2, gulspurv 4. Total= 166.

Observasjoner: Enkeltbekkasin ca. 70, dvergfalk 1, duetrost 1, sidensvans 5 N, gråsisk 1200+ N, dompap 12+ N, konglebit ca. 20 N, stillits 5 N, korsnebb sp. 75 N, lappspurv 5 overflygende.

Irene Alvheim, Rob Bowen, Byron Gonzalez, Keith Vanning, Mark Thomson, Alf Tore Mjøs.