mandag 8. november 2010

Revtangen OS 8. november

En kjølig morgen med frisk bris fra Ø-SØ, delvis skyet. Lyd på Svarttrost 07-09, gråsisik 07-15, gulspurv 09-12. Nett oppe 07-15, antall nettmetertimer = 2640. Mye vind hemmet fangsten i en del av nettene.

Ringmerket: Rugde 1, svarttrost 30, gråtrost 6, måltrost 2, rødvingetrost 1, munk 1, gransanger 2 (østlige abietinus), kjøttmeis 1, blåmeis 6, stjertmeis 9, bokfink 3, bjørkefink 2, grønnfink 7, gråsisik 15, dompap 1, gulspurv 6. Total = 93. Også en norsk fremmedkontroll av blåmeis.

Observasjoner:
Stasjonen: Hønsehauk 1, spurvehauk 1.
Revekaien: Smålom 2, islom 1, alke 3, snøspurv 19.
Jordene øst for Reveparken: Sangsvane 60, vipe 115.De fleste vinterfuglene er nå på plass på Jæren. Denne flokken på 60 sangsvaner inneholdt kun en eneste ungfugl, hvis dette er representativt så har hekkesesongen vært eksepsjonelt dårlig. Kanskje ikke så overraskende, siden mange fugler trolig forlot Jæren i dårligere kondisjon enn vanlig etter den kalde ettervinteren.

Irene Alvheim, Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar