søndag 7. november 2010

Revtangen 7. november - årsrekorden er slått!

I dag kan vi slå fast at sesongen 2010 er den beste i stasjonens 73-årige historie! Dagen begynte med regn og hagl, og nettene ble ikke satt opp før mellom kl. 9.30 og 10. Selv om vi gikk glipp av morgenen, ble det en ny dag med over 100 fugl i fangsten. Lyd på gråsisik 09.30-15.30, dompap 11.30-15.30. Antall nettmetertimer = 1900.

Ringmerket: Gråtrost 1, gransanger 2, fuglekonge 1, blåmeis 11, kjøttmeis 1, svartmeis 1, granmeis 1, stjertmeis 7, trekryper 1, pilfink 2, bokfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 9, brunsisik 2, gråsisik 58, dompap 5. Total = 106. Også to norske fremmedkontroller, grønnfink og gråsisik.Ringmerket fugl nr. 12858 i 2010 markerte rekorden - dompap 1K hann. Bird number 12.858 ringed at Revtangen in 2010, making this season the best since tha station was established in 1937. Bullfinch 1Y male.En liten flokk med 7 stjertmeis gav en ny årsart på Revtangen i dag. A small flock of 7 long-tailed tits were ringed today, the first in 2010.

Observasjoner: Hønsahauk 2 (M + F), spurvehauk 2, sidensvans ca. 20 N, stillits 2, lappspurv 15+ overflygende (trolig betraktelig flere), korsnebb sp. 30+ N.To østlige gransangere ble merket i dag. Two chiffchaffs ringed today, both of eastern origin.

Irene Alvheim, Rob Bowen, Byron Gonzalez, Alfred Haram, Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar