onsdag 10. november 2010

Revtangen OS 10. november
En nydelig, men kjølig dag med nesten ingen vind, kun et svakt østlig drag. Delvis skyet, sol mesteparten av tiden. Nett oppe 07-15, antall nettmetertimner = 2740. Lyd på svarttrost og rødvingetrost 07-08.30, gråsisik og gulspurv 08.30-15, dompap 08.30-12.

Ringmerket: Rugde 1, rødstrupe 1, rødvingetrost 1, måltrost 1, gråtrost 1, svarttrost 5, gransanger 1, pilfink 1, bokfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 6, brunsisik 1, gråsisik 24, dompap 1, gulspurv 25. Total = 87.

Observasjoner:
Stasjonen: Myrhauk 1, spurvehauk 1, kortnebbgås 5, enkeltbekkasin 60, heilo 80, bergirisk 9 overflygende, lappspurv 15+ overflygende, snøspurv ca. 55 overflygende.
Revekaien: Smålom 5 mot sv + 2 stasj, islom 2, teist 5, alkekonge ca. 100/time (estimat etter 20 min. med telling ca. 10.30.), snøspurv ca. 25, gjerdesmett 2-3, heipiplerke 2.Gjerdesmett på Revekaien. 2-3 winter wrens were at Revekaien today.Heipiplerke Revekaien 10. november. A few meadow pipits still linger along the coast.Gråtrost. A fair number of fieldfares were feeding in the fields west of the station today, together with 60 common snipe and 80 golden plovers.

Irene Alvheim, Sue Parsons, Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar