torsdag 24. januar 2013

Revtangen OS 24. januar

Klart og nesten vindstille, 1-4 minusgrader. Årets første lille fangstøkt var heller lite representativ, siden det fremdeles foregår byggearbeider på tomten og nettoppsettet er betydelig redusert. Hovedformålet med dagens besøk var å plukke ned et par heisenett. En del av de gamle, altfor høye granene midt på tomten skal felles, og på sikt erstattes med en type vegetasjon som er mer egnet for nettfangst og ringmerking. Derfor ble to nett som stod i faresonen for fallende graner midlertidig fjernet. 

Denne blåmeisen ble årets første fugl i merkeprotokollen. Vi håper på en noe mer nedtonet forekomst av denne arten til høsten, enn det som var tilfelle i 2012....This blue tit was the first bird to be trapped and ringed in 2013.

Totalt ca. 650 nettmetertimer fangst mellom kl 09 og 12.30 gav følgende nymerkinger: Rødstrupe 1, svarttrost 5, blåmeis 2, pilfink 8. Total = 16. Også 12 kontroller. Til tross for langvarig kulde var fuglene i meget god kondisjon; en 2k hann svarttrost veide 138 gram! Dette er trolig den tyngst svarttrosten vi har veid på Revtangen OS. Ringing today: European robin 1, blackbird 5, blue tit 2, tree sparrow 8.

Arbeidet med "gamlehytta går fremover, og nå er mesteparten av tak, kledning og vinduer på plass. Innvendig har det store oppholdsrommet også fått panel på vegger og innsiden av skråtaket. 

Dagen ble avsluttet med en liten økt i Mølledammen på Bryne og Stokkalandsvatnet i Sandnes. Tre nye fiskemåker ble utstyrt med fargeringer, dessuten fikk vi klemt stålringer på tre toppender og en sothøne. De siste ukene har vi satset litt på å fargemerke flere fiskemåker på Bryne og i Sandnes, bl.a. for at det skal bli mer inspirerende å kikke etter fargemerkede fugler i disse områdene. Det var derfor gledelig å kunne lese av hele 10 ulike fiskemåker med fargering på Stokkalandsvatnet i dag. Vi tar svært gjerne i mot observasjoner, som kan registreres på:

http://www.ringmerking.no/cr/default.asp?crside=forside

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs