onsdag 27. juli 2011

Revtangen OS 26 juli

En dag med svak skiftende vind, delvis skyet, noen få regnbyger. Nett oppe 06-21, antall nettmetertimer = 4770. Lyd på løvsanger 07-18. Ringmerket: Sandsvale 1, låvesvale 1, steinskvett 3, munk 1, løvsanger 42, svarthvit fluesnapper 1 juv, kjøttmeis 1, svartmeis 2, stær 9, gråspurv 7, pilfink 2, grønnfink 24, tornirisk 1, brunsisik 2, gulspurv 2. Total = 99. Også 18 kontroller.Svarthvit fluesnapper i juvenil drakt, et uvanlig syn på Revtangen OS.


Lysfellene produserte småpene 86 arter, hvorav lyst hettefly var den eneeste nye for stasjonen.Lyst hettefly (Cucullia umbratica)

Alf Tore Mjøs

mandag 25. juli 2011

Revtangen OS 24 juli

Et lite værvindu i morges, nett opp fra 05.30-11.30 da regnet kom tilbake. Ellers tilnærmet vindstille og skyet. Lyd på løvsanger.

Ringmerket: Låvesvale 2, sivsanger 1, munk 1, løvsanger 22, gransanger 2, kjøttmeis 1, stær 2, gråspurv 3, pilfink 1, grønnfink 4, gulspurv 1. Total = 40. Også 12 kontroller.

Observasjoner: Overflygende enkeltindivider eller småflokker av korsnebber hørt noen ganger, hørtes ut som grankorsnebb. Gluttsnipe 2.

Lysfellene produserte 80 arter sommerfugler i løpet av natten. Høydepunktet var den knøttlille reinfannrotvikleren (Dichrorampha flavidorsana), trolig det første funnet på Vestlandet. I flg. Artskart er den ikke tidligere påtruffet vest for Kristiansand. Blant andre uvanlige arter på Revtangen kan nevnes stor snabelsvermer, sandsmalmott og kjempeengmott.Etter det vi kan finne ut må dette være en reinfannrotvikler (Dichrorampha flavidorsana).

Ingvald Ekeland og Alf Tore Mjøs

torsdag 21. juli 2011

Revtangen 20. juli - første vaderfangst

Mengden med vadere hadde dessverre avtatt noe før vi gjorde første forsøk på vaderfangst i dag. Været ble uventet bra, i steden for å pakke sekken full av regntøy burde vi hatt med oss solkrem. Det hadde vi ikke, så da passer det bra å sitte i kjelleren med hudpleiekrem på nesen og oppdatere bloggen i dag.

9 vaderruser og 10 klappfeller fra ca. 08-19. Ikke den store suksessen, vaderne unngikk stort sett de stedene vi plasserte rusene. Slik er det gjerne tidlig i sesongen, når flokkene nesten utelukkende består av voksne fugler. Ringmerket: Lappspove 1, polarsnipe 1, myrsnipe 2, sandløper 1, strandsnipe 3, linerle 1, stær 13. Total = 22.

Tre fargemerkede fugler ble avlest i løpet av dagen, en lappspove, en polarsnipe og en sandløper. Takket være rekordraskt svar fra prosjektet kan vi allerede opplyse om to av dem:

Lappspove merket Texel, Nederland 11.5.2009
Avlest Revtangen 20.7.2011 (første avlesning av denne fuglen).

Polarsnipe merket Banc d'Arguin, Mauretania 18.12. 2009 (og kontrollert der 27.11.2010 og 21.1.2011).
Avlest Revtangen 20.7.2011Polarsnipe 2K+. Adult red knot (Calidris canutus).Sandløper 2K+. Adult sanderling (Calidris alba).

Observasjoner: Havsule 100+ (overveiende sørtrekkende tidlig på dagen), havhest 2, smålom 2 , storlom 1 s, islom 1 2K, svartand 125 s + 30 stasj, sjøorre 22 s, sivhauk 1 M, vandrefalk 1 2k F, tjeld 130 s, tundrasnipe 1 ad, polarsnipe 50 ad, sandløper 100 ad, myrsnipe 100 ad + 5 juv, dvergsnipe 5 ad, steinvender 5, sandlo 20+, tundralo 1 ad, lappspove 10+, storspove 5, småspove1, fiskemåke 200 mot sør, hettemåke 2 ad s, storjo 1 s, rødnebbterne 25 s + 5 stasj, makrellterne 6 s, splitterne 7 n + 5 s, alke 2 sørtrekkende pluss 2 ad med en stor unge svømmende mot sør, teist 5.

Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs, Sue Parsons, Ingvald Ekeland, Kjell Grimsby.

tirsdag 19. juli 2011

Revtangen OS 18. juli

SØ bris og skyet om morgene, regnbyger fra midt på dagen. Nett oppe 06-11.30, antall nettmetertimer = 1750. Ringmerket: Sandsvale 1, låvesvale 12, møller 1 (2K+), løvsanger 7, kjøttmeis 1, pilfink 2, bokfink 1, grønnfink 3, tornirisk 1. Total = 30. Også 8 kontroller.

Ett av heisenettene ble skiftet ut, i tillegg ble den ene nettgaten gjennom rynkerosejungelen gjort skikkelig klar til høstsesongen.

I løpet av dagen økte det kraftig på med vadere langs Jærstrendene, trolig pga regnet i kombinasjon med sørøst vind. I kveldingen var det ca. 600 vadere på Revtangen, bl.a. ca. 150 polarsnipe, 130 sandløper, 180 myrsnipe, 40 steinvender, 40 rødstilk, 20 sandlo, 3 dvergsnipe.

Asbjørn Folvik, Ingvald Ekeland, Alf Tore Mjøs

søndag 17. juli 2011

Revtangen OS 16. juli

Sørøstlig økende bris utover morgen og formiddag. Delvis skyet, perioder med sol. Nett oppe 06-15, antall nettemetertimer = 2900. Ringmerket: Låvesvale 10, linerle 3, heipiplerke 1, steinskvett 2, munk 1, løvsanger 14, gransanger 4, kjøttmeis 1, stær 2, gråspurv 4, bokfink 4, grønnfink 23, tornirisk 1. Total = 70. Også 15 kontroller.

Observasjoner: Gråhegre 6 overflygende, gluttsnipe 1 overflygende, grankorsnebb 1 overflygende.

Lysfellene innehold 73 arter, hvorav lite løvfly var ny for Klepp kommune. Dagens artigste observasjon var imidlertid en dagsvermer (Macroglossum stellatarum) som besøkte blomsterbedet vårt flere ganger utover dagen. Også den var en førsteregistrering i Klepp.Dagsvermer (Macroglossum stellatarum).Lite løvfly (Parastichtis suspecta)


Alf Tore Mjøs og Ingvald Ekeland

Revtangen OS 14. juli

Svake nordlige vinder. Nett oppe 06-13, antall nettmetertimer = 2200. Ringmerket: Låvesvale 1, steinskvett 1, munk 2, hagesanger 1 (juv), løvsanger 9, gransanger 1, kjøttmeis 6, stær 1, gråspurv 1, pilfink 3, grønnfink 8, tornirisk 1, gulspurv 2. Total = 37. Også 3 kontroller.

Lysfellene produserte moderate (for årstiden) 51 arter, en positiv overraskelse i nordlig vind var to nye arter for stasjonen: Prikkfjærmøll (Hellinsia tephradactyla) og vandreengmott (Udea ferrugalis). Sistnevnte er en trekkende art som neppe kan overleve vinteren i Nord-Europa.Prikkfjærmøll (Hellinsia tephradactyla)Vandreengmott (Udea ferrugalis)

Ingvald Ekeland og Alf Tore Mjøs


Noen flere innkomne gjenfunn:

NOS 8761176 Myrsnipe 1K 20.8.1997
Kontr. av ringmerker Marismas del Odiel, Huelva, Spania 10.8.2010

NOS ED70620 Bjørkefink 1K M 17.10. 2010
Kontr. Veerle, Antwerpen, Belgia 6.3.2011

NOS 7538396 Svarttrost 1K F 10.10. 2010
Død, kollisjon med vindu, Hallbankgate, Cumbria, Storbritannia 20.4.2011

SVS 7186467 Fiskemåke 2K Pildammsparken, Skåne, Sverige 18.1.2006
Kontr. og påsatt fargering WN(JZC5) Breiavatnet, Stavanger 9.3.2011

DKC 9U21194 Grønnfink 1K M Råhede, Jylland, Danmark 27.11.2010
Kontr. Revtangen OS 6.5.2011

NOS ED55136 Blåmeis 1K M 26.9.2010
Kontr. Havsøy, Eigersund, 29.3.2011

NOS 498360 Gråmåke 2K Byparke, Bergen, Hordaland 19.9.2004
Kontr. og påsatt fargering NW(J3007) Breiavatnet, Stavanger 13.5.2011

NLA V447213 Grønnfink 1K F De Rug, Lauwersoog, Groningen, Nederland 30.12.2009
Kontr. Revtangen OS 5.5.2010 og 22.5.2010

NLA 1542587 Lappspove 3K+ Texel, Nederland 10.5.2010
Kontr. Revtangen 13.8.2010

NOS 7H59715 Gråsisik 12.5.2008
Kontr. Byn, Landsort, Bredmar, Sverige 10.10.2010

NOS ED70355 Bjørkefink 1K M 15.10.2010
Kontr. Itzehoe/Edendorf-Garten, Schleswig-Holstein, Tyskland 17.4.2011

NOS 8M58374 Myrsnipe 1K 22.8.2010
Kontr. Falkenham Creek, Suffolk, Storbritannia 18.1.2011

NLA H287378 Sandløper Iwik Village, Banc d' Arguin, Mauritania 24.11.2005
Feltavlest fargeringer Revtangen 19.7.2008

NOS 8M49253 Gulspurv 2K M 24.1.2010
Kontr. Strandstien, Løkken, Jylland, Danmark 5.4.2011

NOS 7508251 Polarsnipe 1K 10.8.2010
Fot med ring funnet Insel Neuwerk, Tyskland 2.4.2011

SFH CT157928 Fiskemåke pullus Hamina, Kymi, Finland 22.6.2010
Kontr. Breiavatnet, Stavanger 20.2.2011.

onsdag 13. juli 2011

Revtangen OS 13 juli

En litt "laid-back" ringmerkingsøkt fra ca. kl 9-15 med litt redusert nettoppsett, antall nettmeter = 1500. Også 6 klappfeller, men liten suksess i dag. Ringmerket: Rødstrupe 1 juv, steinskvett 1 juv, svarttrost 1 juv, løvsanger 22, tornsanger 1, munk 1, kjøttmeis 1, svartmeis 2, stær 4, gråspurv 4, pilfink 4, kråke 1, bokfink 2, grønnfink 16, tornirisk 1. Total = 62. Også 8 kontroller.

Alf Tore Mjøs

mandag 11. juli 2011

Revtangen OS 11.juli: Steinskvetter i hopetall

Det ugunstige været fortsetter, vestavinden i dag stod rett inn i hagen og selv om vinden ikke var spesielt sterk, valgte vi å droppe nettfangst. Et forsøk med 10 klappfeller etter steinskvetter må karakteriseres som meget vellykket, hele 13 steinskvett, 1 stær og 1 strandsnipe ble fanget og merket.

Fremover har vi en intensjon om at kontroller og gjenfunn som innkommer til stasjonen skal presenteres på bloggen. På den måten får både frivillige og andre lesere ta bedre del i resultatene av virksomheten. Gjenfunnsmeldinger finnes også i en perm på stasjonen, for dem som vi se hvor "våre" fugler tar veien.

Her et første knippe nye gjenfunn:

NOS 586524/WN(JYY2) Fiskemåke 4K+ Breiavatnet 25.1.2011
Feltavlesning av fargeringen WN(JYY2) Ytre Årsnes, Lillesand, Aust-Agder 7.7.2011 (Sven Rislaa)

NOS 321075 Stokkand pullus Mosvatnet, Stavanger 28.6.2003 (Jæren RG)
Kontr. som mytende hann Mosvatnet 4.7.2011, ny ring NOS 3024298.

NOS 695477 Hettemåke pullus Hålandsvatnet, Randaberg 18.6.1987 (Jæren RG)
Kontr og påsatt fargering WN(J0U4) Mosvatnet 27.6.2011. Med en foreløpig alder på 24 år er dette en av de eldste hettemåkene i landet, den mangle runder tre år på rekorden. Så hold utkikk etter hettemåker med hvite fargeringer de nærmeste årene!

NOO MB19006 Hettemåke pullus Frøylandsvatnet 23.6.2001. (Jæren RG)
Kontr. og påsatt fargering WN(JHU3) Mølledammen, Bryne 15.6.2011

SFH CT074917 Fiskemåke pullus Lieksa, Kuopio, Finland 25.7.1988.
Kontr. Breiavatnet, Stavanger 3.3.2011

NOS 8H48620 Sandsvale 1K Revtangen 8.8.2010
Kontr. i koloni Vigramyrene, Giske, Møre & Romsdal 11.6.2011 (Sunnmøre RG)

NOS 9H01763 Gråsisik 1K Revtangen 23.10.2010
Kontr. Weybourne, Norfolk, Storbritannia 25.3.2011

NOS EC62389 Kjøttmeis 1K+ F Revtangen 13.10.2009
Kontr. Lognavatn, Åseral, Vest-Agder 26.3.2011 (Svein Almedal/Mandal RG)

NOS 8M49551 Grønnfink 1K F Revtangen 14.7.2010
Kontr. Assen, Drente, Nederland 24.2.2011


Alf Tore Mjøs

torsdag 7. juli 2011

Revtangen OS 6. juli - 2 nye småsommerfugler

Ingen nettfangst i dag for å spare nyutfløyne ungfugler for å havne i nettene hele tiden. Temperaturen i natt var helt oppe i 17-18 grader ved midnatt, og med sørlige til sørøstlige vinder. Gode forhold for at noe uvanlig kan dukke opp i lysfellene, og natten gav to nye arter for stasjonen:Løvetannprydvikler (Phiaris striana) er en nokså lett gjenkjennelig vikler. Funnet på Revtangen representerer en ny nordgrense på Vestlandet.
Tannebbmott (Crambus pratella) er uvanlig i Rogaland, og funnet er trolig det første på Jæren på over 50 år.

Det var i det hele tatt dagen for sjeldne mott'er, fangsten innehold også en smalnebbmott (Nomophila noctuella), en grassmalmott (Anerastia lotella) og tre sandsmalmott (Pima boisduvaliella). Totalt ca. 72 arter med smått og stort, blant andre uvanlige arter på Revtangen kan nevnet nettfly, engsmellefly, skogteglfly, brunpudret jordfly, punktgrasfly, grå syremåler og fredløsmåler.

Alf Tore Mjøs


Revtangen OS 5. juli

Rolig fralandsvind i morgentimene til midt på dagen, etter hvert økende sørlig bris. Skyet, ca. 14-15 grader. Nett oppe 05.30-18.30, antall nettmetertimer = 4200.

Ringmerket: Heipiplerke 1, linerle 1, steinskvett 1, svarttrost 3, sivsanger 5, munk 2, tornsanger 2, løvsanger 8, kjøttmeis 2, svartmeis 2, stær 7, pilfink 5, gråspurv 9, bokfink 3, grønnfink 16, gråsisik 1, tornirisk 2. Total = 70. Også 25 kontroller, bl.a en 6K+ grønnfink (merket som 2K+ i 2007).

Sivsangeren har hekket i hagen i år, dagens 5 var en 2K+ hann og 4 nylig utfløyne juv.De fleste av dagens løvsangere var 2K+. Noe av dem i kraftig myting, typisk for primo juli.
Samme løvsanger som over. Håndsvingfjær nr. 5-10 (p5-10) er mytt, også den yttrerste armsvingfjæren. Hele stjerten er mytt, samt alle tertiærene. De store armdekkfjærene er i ferd med å vokse ut, mens mellomdekkerne mangler helt.


Observasjoner: Vaktel 1 sy.

Lysfellene produserte 45 arter. Ikke noe oppsiktsvekkende, men 2 ospesvermere og 2 Yponomeuta sp (ikke heggspinnmøll) kan nevnes.

Ingvald Ekeland og Alf Tore Mjøs