onsdag 13. juli 2011

Revtangen OS 13 juli

En litt "laid-back" ringmerkingsøkt fra ca. kl 9-15 med litt redusert nettoppsett, antall nettmeter = 1500. Også 6 klappfeller, men liten suksess i dag. Ringmerket: Rødstrupe 1 juv, steinskvett 1 juv, svarttrost 1 juv, løvsanger 22, tornsanger 1, munk 1, kjøttmeis 1, svartmeis 2, stær 4, gråspurv 4, pilfink 4, kråke 1, bokfink 2, grønnfink 16, tornirisk 1. Total = 62. Også 8 kontroller.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar