torsdag 21. juli 2011

Revtangen 20. juli - første vaderfangst

Mengden med vadere hadde dessverre avtatt noe før vi gjorde første forsøk på vaderfangst i dag. Været ble uventet bra, i steden for å pakke sekken full av regntøy burde vi hatt med oss solkrem. Det hadde vi ikke, så da passer det bra å sitte i kjelleren med hudpleiekrem på nesen og oppdatere bloggen i dag.

9 vaderruser og 10 klappfeller fra ca. 08-19. Ikke den store suksessen, vaderne unngikk stort sett de stedene vi plasserte rusene. Slik er det gjerne tidlig i sesongen, når flokkene nesten utelukkende består av voksne fugler. Ringmerket: Lappspove 1, polarsnipe 1, myrsnipe 2, sandløper 1, strandsnipe 3, linerle 1, stær 13. Total = 22.

Tre fargemerkede fugler ble avlest i løpet av dagen, en lappspove, en polarsnipe og en sandløper. Takket være rekordraskt svar fra prosjektet kan vi allerede opplyse om to av dem:

Lappspove merket Texel, Nederland 11.5.2009
Avlest Revtangen 20.7.2011 (første avlesning av denne fuglen).

Polarsnipe merket Banc d'Arguin, Mauretania 18.12. 2009 (og kontrollert der 27.11.2010 og 21.1.2011).
Avlest Revtangen 20.7.2011Polarsnipe 2K+. Adult red knot (Calidris canutus).Sandløper 2K+. Adult sanderling (Calidris alba).

Observasjoner: Havsule 100+ (overveiende sørtrekkende tidlig på dagen), havhest 2, smålom 2 , storlom 1 s, islom 1 2K, svartand 125 s + 30 stasj, sjøorre 22 s, sivhauk 1 M, vandrefalk 1 2k F, tjeld 130 s, tundrasnipe 1 ad, polarsnipe 50 ad, sandløper 100 ad, myrsnipe 100 ad + 5 juv, dvergsnipe 5 ad, steinvender 5, sandlo 20+, tundralo 1 ad, lappspove 10+, storspove 5, småspove1, fiskemåke 200 mot sør, hettemåke 2 ad s, storjo 1 s, rødnebbterne 25 s + 5 stasj, makrellterne 6 s, splitterne 7 n + 5 s, alke 2 sørtrekkende pluss 2 ad med en stor unge svømmende mot sør, teist 5.

Asbjørn Folvik, Alf Tore Mjøs, Sue Parsons, Ingvald Ekeland, Kjell Grimsby.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar