torsdag 7. juli 2011

Revtangen OS 6. juli - 2 nye småsommerfugler

Ingen nettfangst i dag for å spare nyutfløyne ungfugler for å havne i nettene hele tiden. Temperaturen i natt var helt oppe i 17-18 grader ved midnatt, og med sørlige til sørøstlige vinder. Gode forhold for at noe uvanlig kan dukke opp i lysfellene, og natten gav to nye arter for stasjonen:Løvetannprydvikler (Phiaris striana) er en nokså lett gjenkjennelig vikler. Funnet på Revtangen representerer en ny nordgrense på Vestlandet.
Tannebbmott (Crambus pratella) er uvanlig i Rogaland, og funnet er trolig det første på Jæren på over 50 år.

Det var i det hele tatt dagen for sjeldne mott'er, fangsten innehold også en smalnebbmott (Nomophila noctuella), en grassmalmott (Anerastia lotella) og tre sandsmalmott (Pima boisduvaliella). Totalt ca. 72 arter med smått og stort, blant andre uvanlige arter på Revtangen kan nevnet nettfly, engsmellefly, skogteglfly, brunpudret jordfly, punktgrasfly, grå syremåler og fredløsmåler.

Alf Tore Mjøs


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar