fredag 30. september 2011

Revtangen OS 30. september

I morges fikk vi den første seriøse følingen med trostetrekket, med 18 trost fanget på de første rundene. Ellers var dagen mye lik den i går, og nettene måtte klappes i en fei ca. kl 09.30 da den første seriøse bølgen av blåmeis dro gjennom hagen. Litt flere kjøttmeis og svartmeis i flokkene enn i går, men fremdeles ikke en eneste fremmedkontroll blant blåmeisene.

Nett oppe 06.30-09.30, antall nettmetertimer = 1000. Lyd på rødvingetrost og munk kl 00-08.

Ringmerket: Perleugle 1, jernspurv 1, svarttrost 2, rødvingetrost 8, måltrost 8, rødstrupe 4, munk 10, hagesanger 1, hauksanger 1, gulbrynsanger 2, fuglekonge 1, svartmeis 16, kjøttmeis 8, blåmeis 140, bokfink 4, grønnfink 1. Total = 208.Gulbrynsangeren (Phylloscopus inornatus) er kun ørlige større enn en fuglekonge. Man må helt øst til Uralfjellene for å finne den hekkende, og de fleste overvintrer i SØ-Asia. Hver høst dukker noen av dem opp i Vest-Europa under trekket i september-oktober. Yellow-browed warbler. The first two for this autumn were ringed today.

Observasjoner: Myrhauk 2 (ad F + 1K M) trekkende mot sør Revekaien, vintererle 3 overflygende, stillits 2 overflygende.To myrhauker passerte enkeltvis sørover forbi Revekaien ca. kl 15. Den ene var definitivt en adult hunn, denne ser ut som en 1K hann. Hen harrier.

Kvelden ser bra ut for ugler, og vi prøver perleuglene ut over natta. Første perleuglen fanget allerede litt over kl 22. Bra trekk av troster mm. i kveld, også flere strandsniper hørt trekkende.

Alf Tore Mjøs.

torsdag 29. september 2011

Revtangen OS 29. september

Dagen i dag ble spesiell, og fangsten ble ikke representativ for mengden fugl som dro gjennom stasjonstomten! Nettene ble stengt kl 08.30 grunnet et blåmeisrush som vi ikke hadde noen mulighet til å håndtere. Heldigvis fikk vi klappet nettene akkurat før de store mengdene kom. Med god hjelp fra Martin Eggen fikk vi raskt kontroll på de de drøye 130 som ble fanget i løpet av få minutter. Med flere folk kunne vi nok fanget 500-1000 fugl i dag, i steden stoppet totalen på 161:

Rødvingetrost 3, rødstrupe 4, munk 11, svartmeis 1, kjøttmeis 7, blåmeis 133, bokfink 1, bjørkefink 1.

Midt i det verste rushet fikk vi besøk av 26 elever og 5 voksne fra Bore skule. De fikk virkelig oppleve fugletrekk og ringmerking på sitt mest intense! Ikke ofte man kan stå ved siden av nettene og se hvordan fangsten foregår og mistnettene fungerer.

De varme sønnavindene er spennende med tanke på trekkende nattsommerfugler, selv om det begynner å bli seint på høsten. Blant 13 arter i lysfellene fant vi i dag bl.a. et tistelstengelfly, noe av en Revtangenspesialitet. Alle de fire funnene av denne arten på Vestlandet er gjort på Revtangen OS. Av andre trekkende arter var det 1 gammafly, 6 taggvingefly og 4 langvingejordfly.Tistelstengelfly (Gortyna flavago)

Alf Tore Mjøs. 31 besøkende, 5 voksne og 26 barn.

onsdag 28. september 2011

Revtangen OS 28. september

Fremdeles en irriterende kraftig vind fra sør, som er temmelig ødeleggende for fangsten. Laber-frisk bris, skyet, ca. 15 grader. Nett oppe 07-16, antall nettmeteretimer= 2800. Ringmerket: Knoppsvane 1, Spurvehauk 1, rødstrupe 1, munk 4, svartmeis 5, blåmeis 7, kjøttmeis 1, bokfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 1. Total = 24. Knoppsvanen ble håndfanget ved Revekaien vha litt kneippbrød.

Observasjoner: Myrhauk 1-2, vintererle 1 overflygende, lappspurv 1 overflygende. Lite fugl i farten i dag.

Revekaien: Brukbart trekk av måker, en del smålom (15), noen havsuler, dvergmåke 1 1K, en alke (1K).
Dvergmåke 1K. Little gull.Flygeøgle? Havsule, juv. Gannet, juv.Smålom ad. Red-throated diver, adult.Smålom, 1K. Red-throated diver, first-year.


Alf Tore Mjøs


søndag 25. september 2011

Revtangen OS 25. september

Sørlig-SSØ lett bris, skyet. Nett oppe 06-16, antall nettmetertimer = 3330. Lyd på munk og rødstrupe 05.45-07.30, vintererle 07.30-16. Ringmerket: Spurvehauk 1, vintererle 2, måltrost 1, rødstrupe 1, munk 10, møller 1 (østlig underart), gransanger 1, kjøttmeis 1, pilfink 1, bokfink 2. Total= 21. Nok en dag med laber tilgang på fugl, men OK kvalitativt.

Dagens møller var en lys, varmt sandfarget fugl med mye hvitt i stjerten. Vingelengden var 66 mm. Utseendet passer kanskje best på underarten halimodendri. Fuglen er en 1k, og stjerten aleine burde utelukke S.c.curruca.Møller, østlig underart, muligens S.c.halimodendri. Bildene har ikke vært justert for lys og farge. "Eastern-type" Lesser whitethroat, possibly S.c.halimodendri.

Observasjoner: Myrhauk 1, spurvehauk 3, tårnfalk 1, havsule 50 fiskende vest av Revesanden, vintererle 12 overflygende.

Hodne: Gråmåke 250+ (flest ad), myrsnipe 83, dvergsnipe 6 1K, sandlo 1. Vaderne gikk i en temporær dam på jordet nord for den nordligste gården.

Inger Karin Dønheim og Alf Tore Mjøs. 2 besøkende.

Revtangen OS 24. september

SV lett bris om natten, dreiende sørlig og økende til laber bris i løpet av morgen og formiddag. Etter nok en uke preget av dårlig vær var vi topp motivert for å få maksimalt ut av helga, så vi startet friskt med perleuglelyd fredag kveld. Det ble 5 perleugler i løpet av natten, 3 1K og 2 2K. To av fuglene hadde ringer som ikke stammet fra Revtangen OS, men trolig merket omtrent samtidig siden det var kun ett nummer mellom dem på ringserien.

Perleugle 1K. Alle svingfjær av samme generasjon (juvenile). Tengmalm's owl 1Y. All primaries and secondaries of same generation (juvenile). No moult contrast anywhere.
Perleugle 2K. Ytre 4 håndsvingfjær, store armdekkfjær samt noen indre armsvingfjær mytt til 2. generasjons fjær, gråere og mindre slitt/bleket enn de juvenile fjærene som sitter igjen. Tengmalm's owl 2Y. Can be aged as 2Y based on moulted four outer primaries and some inner secondaries and greater coverts.

Nett oppe fra grålysningen til kl 12, antall nettmetertimer= 2000. Dårlig kvantitet men ok kvalitet på fangsten: Perleugle 3, ringdue 1, spurvehauk 2, rødvingetrost 1, rødstrupe 7, munk 1, gransanger 1, fuglekonge 1, blåmeis 1, grønnfink 4, tornirisk 1, dvergspurv 1. Total = 24.

Årets andre dvergspurv var et prakteksemplar, og selv om "Svensson" advarer mot å kjønnsbestemme 1K'er, så tar vi sjansen på å bestemme denne til en hann. This autumns second little bunting at Revtangen BO.

Observasjoner: Vintererle 5 overflygende, spurvehauk 3, tårnfalk 1.

Inger Karin Dønheim, Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs. 2 besøkende.

mandag 19. september 2011

Revtangen OS 19 septemberDvergspurv 1K. Little bunting.

Været klarnet opp tidlig på morgenkvisten etter en natt med dårlig vær. Svak ØSØ vind, ut på dagen dreiende sørlig og økende. Ingen lydspilling om natten, var det derfor vi fikk lite Sylvia mens Martin fanget mye ved Ergavatnet?

Nett oppe 06-15. Antall nettmetertimer = 3000. Lyd på munk og rødstrupe 06-09, heipiplerke 07-14. Ringmerket: Heipiplerke 23, trepiplerke 1, jernspurv 1, munk 5, hagesanger 2, løvsanger 1, gransanger 1, fuglekonge 1, blåmeis 1 (høstens første), pilfink 1, bokfink 1, dvergspurv 1, gulspurv 2. Total = 41.Dvergspurven er en sjelden, men årviss gjest i Rogaland under høsttrekket. Arten hekker i nordlige barskogs-områder fra Øst-Finnmark til Stillehavet. Den overvintrer normalt i Øst-Asia, så denne lille krabaten har et stykke vei igjen dersom den skal slå følge med resten. Men det spørs om den ikke har tatt feil av veien et sted... Arten har vært fanget og merket årlig på Revtangen OS de siste 5 årene, med unntak av i fjor. Little bunting. Annual at Revtangen BO the last five years, except for 2010.

Observasjoner: Myrhauk 5, spurvehauk 5+, hønsehauk 1 1K (slo fiskemåke), vandrefalk 2, tårnfalk 5, turteldue 1, vintererle 3 tr. n, stillits 3 tr. s, lappspurv 1 overflygende. Horn/jordugle 1-2 i grålysningen, var i nettet helt sør på feltet men kom seg unna.

Alf Tore Mjøs

søndag 18. september 2011

Revtangen OS 18. september - nattens jegereVi merker nå den fulle effekten av et meget godt smågnagerår over store områder. Det er rovfugler over alt på Jæren, og særlig smågnagerspesialistene tårnfalk og myrhauk opptrer mye mer tallrikt enn normalt. Denne helgen begynte uglene å røre på seg for alvor, med imponerende tall fra Lista Fuglestasjon natt til lørdag. Selv om været ikke var helt gunstig (renbyger og for mye vind) gjorde vi et forsøk med nattfangst og lyd på perleugle og spurveugle natt til søndag.

Overraskende nok var den første fuglen i nettet en kattugle, noe av en sjeldenhet i de ytre skauene på Jæren. På midnattsrunden hang det to arter til - en hver av hornugle og perleugle! Ytterligere en perleugle ble fanget ca. kl 03.Kattugle 1K. Tawny owl (first-year).Hornugle. Long-eared owl.Perleugle. Tengmalm's owl.

Morgenfangsten var vesentlig roligere enn i går. Det var minimal trekkaktivitet å spore blant spurvefuglene, trolig pga regnet på slutten av natten. Nett oppe 06-16, antall nettmetertimer = 3200. Ringmerket: Perleugle 2, hornugle 1, låvesvale 2, heipiplerke 8, trepiplerke 1, jernspurv 4, rødstrupe 5, rødstjert 1, munk 2, hagesanger 2, gransanger 1, fuglekonge 1, bokfink 1, grønnfink 6. Total = 37. Også en fremmedkontroll av en munk.

Som sagt var det mye rovfugl å se rundt stasjonen: myrhauk 6, STEPPEHAUK 1 1K, vandrefalk 3, tårnfalk 10+, musvåk 1, hønsehauk 1, spurvehauk 15+. Lappspurv 1 overflygende.Kraftig blåst opp, men en aner de artstypiske karakterene til steppehauken. Fuglen er ikke den samme som i Orreosen, det var minimum 3 unge steppehauker i Klepp kommune i dag. Pallid harrier.

En del bevegelser over sjøen også, bl.a. minst 5 flokker med totalt 220 ringgjess i morgentimene (kun sporadisk observasjonsvirksomhet). Også bl.a. 25 smålom, 70 svartand, bra med måker og flere småflokker av brunnakke og krikkand passerte mot sør.Den største flokken med ringgjess talte ca. 80 ind. Brent geese of the ssp. hrota (from Svalbard/Greenland) were on the move today.
Denne turtelduen satt midt i innkjørselen til stasjonen. Tre lyse ungfuglfjær blant skulderdekkerne og en umytt tertiær viser at det er en 1K til tross for den relativt utfargede drakten. Turtle dove (first year).

Alf Tore Mjøs. 11 besøkende (8 voksne og 3 barn).

lørdag 17. september 2011

Revtangen OS 17. september

ØSØ laber bris, skyet, noen lette regnbyger. Økende vind til liten kuling midt på dagen. Nett oppe o6-15, stengt de sørligste nettene kl 11 pga vinden. Lyd på rødstrupe og munk 00-09. Antall nettmetertimer = 2870.

Bra nedfall av rødstruper og Sylvia i morgentimene.

Ringmerket: Spurvehauk 1 (årets første), kattugle 1 (årets første), flaggspett 1 (årets første), trepiplerke 1, jernspurv 3, gjerdesmett 3 (høstens første), steinskvett 1 (leucorhoa), rødstrupe 34, svarttrost 1, måltrost 1 (høstens første), munk 48, hagesanger 16, gransanger 2, løvsanger 2, trekryper 1 (årets første), pilfink 9, bokfink 1, grønnfink 6. Total = 131.Høstens 3 første gjerdesmetter fikk ring i dag. Wren.Dagens (og årets første) spurvehauk var en stor 1K hunn, vingelengde 238 mm. Sparrowhawk (first-year female).

Observasjoner: Myrhauk 1, spurvehauk 3, tårnfalk 1, vandrefalk 1, vintererle 7 overflygende, bjørkefink 1 overflygende, flaggspett 2-3. Lite tid til å observere.

Alf Tore Mjøs. 2 besøkende (1 voksen, 1 barn).

søndag 11. september 2011

Rovfugler i Orreosen

I frisk sørlig bris var det litt for vindfullt til å åpne nettene på stasjonen. I steden stilte vi oss på post langs veien på Orre, omtrent rett sør for Orreosen, i håp om en steppehauk!

Det kan ikke være mange steder i landet hvor fuglelivet oppleves så intenst en septemberdag midt på dagen. Store mengder gjess, ender, vadere, spurvefugl og rovfugl å se på hele tiden. Tårnfalker, vandrefalker, spurvehauker og hønsehauker var sterkt til stede. En ung sivhauk dro forbi, mens vi måtte vente til kl 17 før det dukket opp en kjerrhauk med hvit overgump. Den første var en myrhauk. Men så, like etterpå, satt plutselig steppehauken der - midt på det nærmeste jordet! Fantastiske observasjonsforhold, lys iris og slank fugl skulle tilsi en ung hann. Nydelig.

Steppehauken er en nær slektning av myrhauken, fra steppeområder i Øst-Europa og Asia. I et normalt år blir en håndfull indvider observert i Norge, i forbindelse med trekket vår og høst. I år opptrer arten mer tallrikt enn noen gang tidligere, med 3-5 fugler nesten daglig innenfor landegrensene de siste par ukene. Minst 3 fugler ble observert i Rogaland i løpet av helgen. Pallid harrier. The species has invaded Norway i record numbers the past few weeks.


Observasjoner: STEPPEHAUK 1K M, myrhauk 2 1K, sivhauk 1-2 1K, spurvehauk 12, hønsehauk 5, vandrefalk 5, dvergfalk 3, tårnfalk 25, stripegås 3, stjertand 20+, tundralo 6, dvergsnipe 1, tundrasnipe ca. 10, polarsnipe 1, lappspove 2, steinvender 1, grønnstilk 1, gulerle 2, båndkorsnebb 1+ overflygende.Heilo ungfugler. I tillegg til artene nevnt over var det mye sandlo, heilo, myrsnipe og brusfugl i området. Golden plover (juveniles).Vandrefalk 1K. Et lite og slankt eksemplar med tynn mustasje og mye lyst i hodet.
Peregrine.

Inger Karin Dønheim og Alf Tore Mjøs


Revtangen OS 10. september

Omsider et lite værvindu som gjorde det mulig å ha nettene oppe. SØ lett bris, dreiende sørlig og økende til laber ut på dagen. Skyet opphold, noen få lette byger sist på dagen. Nett oppe 06-17, antall nettmetertimer = 3600. Lyd på gresshoppesanger og hagesanger kl 00-07. Lyd på heipiplerke kl 07-16, trepiplerke og vintererle (siste uten effekt) kl 08-12.

Ringmerket: Heipiplerk 67, trepiplerke 10, rødstrupe 4, gresshoppesanger 2, hagesanger 1, hauksanger 1, munk 6, løvsanger 1, gransanger 1, svartmeis 3, bokfink 1, grønnfink 3, gulspurv 2. Total = 102.

Observasjoner: Myrhauk 3 1K, tårnfalk 2, dvergfalk 1, vandrefalk 1, vintererle 3 overflygende, gulerle 2 overflygende, trepiplerke 30+ overflygende. Dagen bød ellers på brukbart trekk på sjøen, noen flokker med ringgjess passerte sammen med bl.a. litt smålom og en del vadere.

Alf Tore Mjøs. 12 besøkende (7 voksne og 5 barn).

mandag 5. september 2011

Revtangen OS 5. september

Høsten 2011 har foreløpig stort sett regnet og blåst bort. I dag var det et lite gløtt med noen timer rolig vind og "bare" noen lette regnbyger, som gjorde det mulig å ha oppe nettene fra kl 05.30-14. Antall nettmetertimer = 2900, dessuten 11 vaderklappfeller kl 12.30-18. Lyd på hagesanger og gresshoppesanger 00-08, heipiplerke 07-14.

Ringmerket: Sandlo 1, myrsnipe 13, steinvender 3, ringdue 1, heipiplerke 25, steinskvett 1 (1K leucorhoa) rødstrupe 8, hagesanger 9, munk 3, løvsanger 6, svartmeis 1, stær 2. Total = 73.Steinvender 1K. Turnstone 1Y.
Dagens grønlandssteinskvett ble fanget i en vaderklappfelle. Fuglen hadde en vinge på 109 mm, merk ellers den varmt tegnede strupen og brystet. Med en vekt på bare drøye 22 gram var den trolig nyankommet etter en drøy etappe over mesteparten av Atlanterhavet. Greenland wheathear Oenanthe o. leucorhoa. The bird had a winglength of 109 mm, and was probably a fresh arrival with a weight of just over 22 grams.

Observasjoner:

Revtangen: Smålom 2 s, sandløper 60, gulerle 3. Resten ikke talt opp.
Revekaien: Spurvehauk 2, brushane 30, heilo 40 s, polarsnipe 10 s, rødstilk 5 s, sotsnipe 1, strandsnipe 3, myrsnipe 50, dvergsnipe 1, tundrasnipe 1, sandlo 10+, gulerle 1.
Stasjonen: Tårnfalk 1, spurvehauk 2, skogsnipe 1 (Revedammen), tyrkerdue 2, gulerle ca. 5 overflygende, grønnsisik 20, grankorsnebb 15, båndkorsnebb 1.
Reveparken: Hønsehauk 1 1K, tårnseiler 1, gulerle 1.

Temperaturen i natt lå i overkant av 15 grader, noe som må sies å være bra for årstiden. Mye dyr i lysfellene, men ingen store overraskelser. Agonopterix arenella var en forvantet ny art for stasjonen.Agonopterix arenella, ny for Revtangen OS men en normalt forekommende art i regionen.

Alf Tore Mjøs