søndag 18. september 2011

Revtangen OS 18. september - nattens jegereVi merker nå den fulle effekten av et meget godt smågnagerår over store områder. Det er rovfugler over alt på Jæren, og særlig smågnagerspesialistene tårnfalk og myrhauk opptrer mye mer tallrikt enn normalt. Denne helgen begynte uglene å røre på seg for alvor, med imponerende tall fra Lista Fuglestasjon natt til lørdag. Selv om været ikke var helt gunstig (renbyger og for mye vind) gjorde vi et forsøk med nattfangst og lyd på perleugle og spurveugle natt til søndag.

Overraskende nok var den første fuglen i nettet en kattugle, noe av en sjeldenhet i de ytre skauene på Jæren. På midnattsrunden hang det to arter til - en hver av hornugle og perleugle! Ytterligere en perleugle ble fanget ca. kl 03.Kattugle 1K. Tawny owl (first-year).Hornugle. Long-eared owl.Perleugle. Tengmalm's owl.

Morgenfangsten var vesentlig roligere enn i går. Det var minimal trekkaktivitet å spore blant spurvefuglene, trolig pga regnet på slutten av natten. Nett oppe 06-16, antall nettmetertimer = 3200. Ringmerket: Perleugle 2, hornugle 1, låvesvale 2, heipiplerke 8, trepiplerke 1, jernspurv 4, rødstrupe 5, rødstjert 1, munk 2, hagesanger 2, gransanger 1, fuglekonge 1, bokfink 1, grønnfink 6. Total = 37. Også en fremmedkontroll av en munk.

Som sagt var det mye rovfugl å se rundt stasjonen: myrhauk 6, STEPPEHAUK 1 1K, vandrefalk 3, tårnfalk 10+, musvåk 1, hønsehauk 1, spurvehauk 15+. Lappspurv 1 overflygende.Kraftig blåst opp, men en aner de artstypiske karakterene til steppehauken. Fuglen er ikke den samme som i Orreosen, det var minimum 3 unge steppehauker i Klepp kommune i dag. Pallid harrier.

En del bevegelser over sjøen også, bl.a. minst 5 flokker med totalt 220 ringgjess i morgentimene (kun sporadisk observasjonsvirksomhet). Også bl.a. 25 smålom, 70 svartand, bra med måker og flere småflokker av brunnakke og krikkand passerte mot sør.Den største flokken med ringgjess talte ca. 80 ind. Brent geese of the ssp. hrota (from Svalbard/Greenland) were on the move today.
Denne turtelduen satt midt i innkjørselen til stasjonen. Tre lyse ungfuglfjær blant skulderdekkerne og en umytt tertiær viser at det er en 1K til tross for den relativt utfargede drakten. Turtle dove (first year).

Alf Tore Mjøs. 11 besøkende (8 voksne og 3 barn).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar