onsdag 28. september 2011

Revtangen OS 28. september

Fremdeles en irriterende kraftig vind fra sør, som er temmelig ødeleggende for fangsten. Laber-frisk bris, skyet, ca. 15 grader. Nett oppe 07-16, antall nettmeteretimer= 2800. Ringmerket: Knoppsvane 1, Spurvehauk 1, rødstrupe 1, munk 4, svartmeis 5, blåmeis 7, kjøttmeis 1, bokfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 1. Total = 24. Knoppsvanen ble håndfanget ved Revekaien vha litt kneippbrød.

Observasjoner: Myrhauk 1-2, vintererle 1 overflygende, lappspurv 1 overflygende. Lite fugl i farten i dag.

Revekaien: Brukbart trekk av måker, en del smålom (15), noen havsuler, dvergmåke 1 1K, en alke (1K).
Dvergmåke 1K. Little gull.Flygeøgle? Havsule, juv. Gannet, juv.Smålom ad. Red-throated diver, adult.Smålom, 1K. Red-throated diver, first-year.


Alf Tore Mjøs


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar