søndag 11. september 2011

Rovfugler i Orreosen

I frisk sørlig bris var det litt for vindfullt til å åpne nettene på stasjonen. I steden stilte vi oss på post langs veien på Orre, omtrent rett sør for Orreosen, i håp om en steppehauk!

Det kan ikke være mange steder i landet hvor fuglelivet oppleves så intenst en septemberdag midt på dagen. Store mengder gjess, ender, vadere, spurvefugl og rovfugl å se på hele tiden. Tårnfalker, vandrefalker, spurvehauker og hønsehauker var sterkt til stede. En ung sivhauk dro forbi, mens vi måtte vente til kl 17 før det dukket opp en kjerrhauk med hvit overgump. Den første var en myrhauk. Men så, like etterpå, satt plutselig steppehauken der - midt på det nærmeste jordet! Fantastiske observasjonsforhold, lys iris og slank fugl skulle tilsi en ung hann. Nydelig.

Steppehauken er en nær slektning av myrhauken, fra steppeområder i Øst-Europa og Asia. I et normalt år blir en håndfull indvider observert i Norge, i forbindelse med trekket vår og høst. I år opptrer arten mer tallrikt enn noen gang tidligere, med 3-5 fugler nesten daglig innenfor landegrensene de siste par ukene. Minst 3 fugler ble observert i Rogaland i løpet av helgen. Pallid harrier. The species has invaded Norway i record numbers the past few weeks.


Observasjoner: STEPPEHAUK 1K M, myrhauk 2 1K, sivhauk 1-2 1K, spurvehauk 12, hønsehauk 5, vandrefalk 5, dvergfalk 3, tårnfalk 25, stripegås 3, stjertand 20+, tundralo 6, dvergsnipe 1, tundrasnipe ca. 10, polarsnipe 1, lappspove 2, steinvender 1, grønnstilk 1, gulerle 2, båndkorsnebb 1+ overflygende.Heilo ungfugler. I tillegg til artene nevnt over var det mye sandlo, heilo, myrsnipe og brusfugl i området. Golden plover (juveniles).Vandrefalk 1K. Et lite og slankt eksemplar med tynn mustasje og mye lyst i hodet.
Peregrine.

Inger Karin Dønheim og Alf Tore Mjøs


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar