onsdag 25. juni 2014

Revtangen OS 25. juni

Etter to uker med nord og nordvest kuling la vinden seg endelig såpass at det var mulig å gjennomføre en fangstøkt. Nett oppe 07-15, mens vi fikk utført en del nødvendig hagearbeid som vanning, plenklipping og nyplanting av noen Salix-busker som ble flyttet for en uke siden. Antall nettmetertimer = 1900.

Ringmerket: Tyrkerdue 2, låvesvale 1, steinskvett 1, gråtrost 2, løvsanger 2, kjøttmeis 2, stær 4, pilfink 1, gråspurv 17, grønnfink 64, brunsisik 1, grønnsisik 7, tornirisk 4, gulspurv 2. Total = 110. Årets beste dag så langt. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

onsdag 18. juni 2014

Revtangen OS 17. juni - dugnad!

I dag var det klart for sommerens store dugnad! Salix-buskene helt sør på tomten ble flyttet av hensyn til trafikksikkerhet, til to andre områder på tomten. I tillegg ble det gravd ut en grop til ny og større hagedam, fjernet en del rynkeroser mm. Et av de gamle grantrærne hadde for dårlig rotfeste, og måtte si takk for seg etter ca. 40 års tjeneste som leplanting. 

En del av Salix-buskene ble flyttet opp som leplanting langs gjerdet helt i nordvestre hjørne av hagen.

Maskinfører Fiskå trakterer minigraveren som om han hadde gjort det før. Både han og Husebø hadde gledet seg til dette lenge.
"I'm a lumberjack and I'm okay, I sleep all night and I work all day...." Et av trærne måtte ned, og til tross for liten kuling fra nordvest falt det akkurat der vi ville ha det, uten å flate verken nyplantede trær og busker eller avdelingsdirektøren.
Det ble LITT faglig påfyll også, en Monochroa tenebrella som satt på døren til redskapskjulet ble en ny sommerfuglart for Revtangen OS.

Atle Fiskå, Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

mandag 16. juni 2014

Revtangen OS 14. juni

Svak skiftende vind, overveiende vestlig. Nett oppe 07-13, antall nettmetertimer = 1700. 

Ringmerket: Gråtrost 3, rødstjert 1, gransanger 1, stær 2, gråspurv 3, bokfink 1, grønnfink 30, grønnsisik 2, brunsisik 3. Total = 46.

Alf Tore Mjøs

onsdag 11. juni 2014

Revtangen OS 11. juni

Sørlig laber-frisk bris, for det meste sol. Nett oppe 07.30-15, antall nettmetertimer = 2100. I meste laget med vind i nettene.

Ringmerket: Tyrkerdue 3, stær 8, gråspurv 25, grønnfink 16, grønnsisik 1, gulspurv 1. Total = 54. 

Hele tre tyrkerduer gikk i nettet i løpet av dagen, alle enkeltvis og alle i det samme nettet. Ganske imponerende, tatt i betraktning at totalen ved stasjonen fra før var 5! Three collared doves were trapped during the day, quite impressive compared to an all-time total of five during 1937-2013!

Ingen sensasjoner i dagens lysfellefangst, men det varme været hittil i 2014 har gitt mange rekordtidlige registreringer av sommerfugarter som normalt ikke flyr før på seinsommeren. Blant dagens 42 arter var det en rekordtidlig flekkengmåler (Idaea dimidiata). Artskart inneholder ingen funn fra før som er gjort på en tidligere dato enn 22. juni.

Flekkengmåler (Idaea dimidiata). The warm weather has produced many record-early occurrences among moths and other butterflies. This one was 11 days earlier than ever before recorded in Norway.

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 10. juni

En kort nettøkt ca. kl 07.30-09.30. kun med nettene midt i hagen gav 35 fugl: 1 løvsanger, 25 gråspurv og 9 grønnfink. Morgenens formål var stort sett å sjekke lysfellene, som innholdt en lenge etterlenget ny art for Revtangen OS: Liten snabelsvermer!

Liten snabelsvermer (Deilephila porcellus). I følge Artskart stammer de eneste funnene i Rogaland fra Brusand og Ogna, lengre nord på Vestlandet er den kun påvist i Indre Sogn. Funnet på Revtangen OS representerer derfor ny nordgrense i fylket. Small elephant hawk-moth, the first record at Revtangen BO and the first county record away from Brusand/Ogna.

Alf Tore Mjøs