onsdag 11. juni 2014

Revtangen OS 11. juni

Sørlig laber-frisk bris, for det meste sol. Nett oppe 07.30-15, antall nettmetertimer = 2100. I meste laget med vind i nettene.

Ringmerket: Tyrkerdue 3, stær 8, gråspurv 25, grønnfink 16, grønnsisik 1, gulspurv 1. Total = 54. 

Hele tre tyrkerduer gikk i nettet i løpet av dagen, alle enkeltvis og alle i det samme nettet. Ganske imponerende, tatt i betraktning at totalen ved stasjonen fra før var 5! Three collared doves were trapped during the day, quite impressive compared to an all-time total of five during 1937-2013!

Ingen sensasjoner i dagens lysfellefangst, men det varme været hittil i 2014 har gitt mange rekordtidlige registreringer av sommerfugarter som normalt ikke flyr før på seinsommeren. Blant dagens 42 arter var det en rekordtidlig flekkengmåler (Idaea dimidiata). Artskart inneholder ingen funn fra før som er gjort på en tidligere dato enn 22. juni.

Flekkengmåler (Idaea dimidiata). The warm weather has produced many record-early occurrences among moths and other butterflies. This one was 11 days earlier than ever before recorded in Norway.

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar