onsdag 11. juni 2014

Revtangen OS 10. juni

En kort nettøkt ca. kl 07.30-09.30. kun med nettene midt i hagen gav 35 fugl: 1 løvsanger, 25 gråspurv og 9 grønnfink. Morgenens formål var stort sett å sjekke lysfellene, som innholdt en lenge etterlenget ny art for Revtangen OS: Liten snabelsvermer!

Liten snabelsvermer (Deilephila porcellus). I følge Artskart stammer de eneste funnene i Rogaland fra Brusand og Ogna, lengre nord på Vestlandet er den kun påvist i Indre Sogn. Funnet på Revtangen OS representerer derfor ny nordgrense i fylket. Small elephant hawk-moth, the first record at Revtangen BO and the first county record away from Brusand/Ogna.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar