fredag 25. oktober 2013

Revtangen OS 25. oktober

Etter en uke med dårlig vær bød det seg en mulighet i dag med rolig sørøstlig vind og skyet vær. Nett oppe 07.30-15, antall nettmetertimer = 2500. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gulspurv og sidensvans 09-15.

Ringmerket: Flaggspett 2, gjerdesmett 3, rødstrupe 1, måltrost 2, rødvingetrost 7, gråtrost 1, svarttrost 24, munk 7, gransanger 1 (tristis), kjøttmeis 3, blåmeis 4, granmeis 3, pilfink 5, gråspurv 3, bokfink 2, bjørkefink 2, grønnfink 21, gråsisik 1, grankorsnebb 1, båndkorsnebb 9, gulspurv 32. Total = 134. Også 18 kontroller.

Observasjoner: Sidensvans 750 nordtrekkende, vintererle 1, stillits 3, båndkorsnebb ca. 20, bergirisk 1, lappspurv 3.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

lørdag 19. oktober 2013

Revtangen OS 19. oktober

Skyet og svak østlig vind fra morgenen, etter hvert litt lett regn fra midt på dagen. Nett oppe 07.30-15, antall nettmetertimer= 2500. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik 09-13, bjørkefink 09-11, gulspurv 11-13, stillits 09-15. Fremdeles lite visuelt trekk, men et bedre nedfall av trost i grålysningen i dag, og et jevnt tilsig av munk hele dagen.

Ringmerket: Flaggspett 6, heipiplerke 1, gjerdesmett 3, rødstrupe 1, måltrost 1, rødvingetrost 8, gråtrost 3, svarttrost 30, munk 17, gransanger 1, fuglekonge 2, pilfink 2, bjørkefink 2, grønnfink 4, gråsisik 7, brunsisik 17, polarsisik 1, grankorsnebb 4, gulspurv 20. Total = 130. Også 5 kontroller, bl.a. en ny britiskmerket svarttrost.

Observasjoner: Båndkorsnebb 5.

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Bjørn Mo, Vemund Opedal, Jakob Wingård. 8 besøkende. 

fredag 18. oktober 2013

Revtangen OS 18. oktober

Nørdøst bris, dreiende østlig og seinere nordlig. Svak vind for det aller meste. Sol. Nett oppe 07.30-16.30, antall nettmetertimer = 3000. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, men nesten ingen nyankomne troster. Lyd på gråsisik, gulspurv og stillits 09-16. En rolig dag med svært lite visuelt trekk.


Med tre nye båndkorsnebb i dag spratt sesongtotalen opp i 12. 1K hann. Three new two-barred crossbills today took this seasons total to 12. First-year male.   

Ringmerket: Flaggspett 9, heipiplerke 5, gjerdesmett 3, svarttrost 4, måltrost 2, rødvingetrost 1, munk 2, gransanger 1, fuglekonge 1, kjøttmeis 4, blåmeis 8, granmeis 2, pilfink 17, gråspurv 1, bokfink 1, bjørkefink 8, grønnfink 12, gråsisik 17, brunsisik 5, polarsisik 1, stillits 1, grankorsnebb 10, båndkorsnebb 3, gulspurv 16. Total = 134. Også 19 kontroller, inkl. en gulspurv med fremmed ring.

Litt lydbruk siste uka har gitt ikke mindre enn 10 stillitser i fangsten. Ikke dårlig, med tanke på at kun 3 var merket tidligere på stasjonen. 1K hunn. Goldfinch, the 10th this season (using playback). First-year female. 

Observasjoner: Vandrefalk 1, vintererle 1, lappspurv 2, stillits 3, båndkorsnebb 5. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 3 besøkende. 

onsdag 16. oktober 2013

Revtangen OS 16. oktober

Skyet, svak sørøst dreiende sørlig. Nett oppe 07.30-16.30, antall nettmetertimer = 3000. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik og gulspurv 09-15.

Ringmerket: Flaggspett 4, heipiplerke 1, rødstrupe 2, gråtrost 1, svarttrost 4, rødvingetrost 4, måltrost 3,  munk 2, fuglekonge 6, gjerdesmett 2, blåmeis 1, granmeis 14, gråspurv 1, pilfink 4, grønnfink 3, gråsisik 7, brunsisik 2, polarsisik 2 og gulspurv 19 . Total = 82. I tillegg 10 kontroller, bl.a. en fremmed norsk granmeis.

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Frank Spetland. 

tirsdag 15. oktober 2013

Revtangen OS 15. oktober

Nok en dag med nesten ingen vind fra morgenen, før det økte på litt fra NØ til 5-6 m/s midt på dagen. Skyet, oppklarnende, ca. 10 grader. Nett oppe 07-15, antall nettmetertimer =  2650. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gulspurv 09-15, gråsisik 09-12, stillits 09-15. Lite visuelt trekk, noen småflokker av korsnebber og blåmeis mot nord.

Årets tredje og høstens første rosenfink, en 1K. The first common rosefinch this autumn, on a rather late date. First-year.

Ringmerket: Rugde 2, flaggspett 4, heipiplerke 4, gjerdesmett 3, rødstrupe 4, svarttrost 10, måltrost 2, rødvingetrost 14, gråtrost 1, munk 11, gransanger 1, fuglekonge 8, blåmeis 81, kjøttmeis 6, granmeis 8, svartmeis 7, pilfink 2, gråspurv 1, bokfink 1, bjørkefink 12, grønnfink 4, gråsisik 16, brunsisik 10, polarsisik 3, grankorsnebb 20, rosenfink 1, stillits 2, gulspurv 25. Total = 265. Også 15 kontroller, bl.a. 2 fremmede blåmeis. 

Observasjoner: Gulerle 1, vintererle 3, båndkorsnebb 3, bergirisk 10. Båndkorsnebbene rastet i hagen, resten var overflygende. 

Asbjørn Folvik, Håvard Husebø, Alf Torer Mjøs. 1 besøkende. 

mandag 14. oktober 2013

Revtangen OS 14. oktober

En ny dag med lite vind, men nå med skyer. Svak østlig bris hele dagen, max. 3-4 m/s. Noen få  meget lette regnbyger midt på dagen. Nett oppe 07-17, antall nettmetertimer = 3330. Lyd på svarttrost og rødvingetrost 06.30-09.30, gulspurv 09.30-17, bjørkefink 09.30-12.30. 

Grankorsnebb 1K hann. Legg merke til de tre ytterste store armdekkerne som er av juvenil type. First-year male common crossbill. The 3 outer greater coverts are juvenile feathers. 

Ringmerket: Hønsehauk 1, flaggspett 3, gjerdesmett 2, rødstrupe 6, rødvingetrost 27, måltrost 12, gråtrost 1, svarttrost 38, munk 6, gransanger 1, fuglekonge 7, blåmeis 2, kjøttmeis 1, svartmeis 2, granmeis 2, trekryper 2, stær 3, pilfink 3, gråspurv 2, bokfink 1, bjørkefink 8, grønnfink 16, brunsisik 2, gråsisik 6, grankorsnebb 10, gulspurv 34. Total = 200. Også 16 kontroller, bl.a. en fremmed norsk granmeis og en rødstrupe som returnerte for sin 3. overvintring på Revtangen.

Det spesielle i dag var at det kom inn troster fra vest hele dagen. Mange av de svarttrostene som ble fanget etter kl 12 veide stort sett mellom 80 og 90 gram, noe som er veldig lavt. Fugler fanget på førsterunden hadde stort sett vekt på 100-110 gram. Værkart fra i dag tyder på at mange fugler møtte havtåke på vei over Nordsjøen og valgte å returnere mot norskekysten. 

Observasjoner: Gulerle 1, vintererle 3, lappspurv 2. Lite visuelt trekk. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 1 besøkende.

søndag 13. oktober 2013

Revtangen OS 13. oktober

Finværet fortsetter, med svak østlig vind som dreide vestlig midt på dagen. Sol. Nett oppe 07-15, antall nettmetertimer = 2660. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik 08.30-11, bjørkefink 08.30-11, gulspurv 11-15, stillits 09-15, vintererle 09-13. Det var ikke den store trekkintensiteten i nesten vindstille vær, men fangsten var imponerende variert den forholdsvis seine datoen tatt i betraktning. Inkludert en kontroll av en gråtrost merket i juli hadde vi hele 30 arter i ringmerkingsoversikten i dag!

Stillits 1K hann. Det har vært uvanlig bra med stillits den siste tiden, så i dag gjorde vi et forsøk med lyd. Responsen var bra, og med dagens 4 er vi oppe i 6 i høst, ikke dårlig med tanke på at kun 3 var merket på Revtangen OS  t.o.m. 2012. 4 Goldfinch trappet today using playback, taking this autumns total to 6. Not bad, compared to only 3 ringed at the bird observatory until 2012! The picture shows a first-year male.

Ringmerket: Flaggspett 8, linerle 1, vintererle 1, gjerdesmett 7, steinskvett 1 (leucorhoa), rødstrupe 6, svarttrost 15, måltrost 7, rødvingetrost 5, duetrost 1, munk 2, gransanger 2, fuglekonge 11, blåmeis 6, kjøttmeis 6, svartmeis 3, granmeis 5, skjære 1, pilfink 6, gråspurv 2, bokfink 2, bjørkefink 6, grønnfink 5, brunsisik 1, gråsisik 3, stillits 4, grankorsnebb 3, dompap 2, gulspurv 4. Total = 127. Også 9 kontroller, bl.a. en fremmed norsk grønnfink og en britiskmerket svarttrost. 

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Morten Stokke.

lørdag 12. oktober 2013

Revtangen OS 12. oktober

Svak NØ bris som dreide nordlig ut på dagen. Pent vær. Nett oppe 07-16, antall nettmetertimer = 2900. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik 08.30-16, bjørkefink 08.30-11, gulspurv 13-16. 

Ringmerket: Rugde 1, flaggspett 18, linerle 2, gjerdesmett 3, rødstrupe 5, rødvingetrost 7, måltrost 2, svarttrost 28, munk 3, gransanger 3, fuglekonge 11, svartmeis 2, granmeis 7, kjøttmeis 6, blåmeis 16, gråspurv 1, pilfink 2, bokfink 7, bjørkefink 9, grønnfink 11, stillits 1, brunsisik 12, gråsisik 44, polarsisik 4 (3 exilipes, 1 hornemanni), grankorsnebb 1, gulspurv 15. Total= 221. 

Observasjoner: Spurvehauk 1, flaggspett 40+, vintererle ca. 10, gulerle 1, båndkorsnebb 10, lappspurv 3 overflygende, stillits 3. 

Bjørn fikk lurt årets andre stillits inn i nettet på utspekulert vis. Fuglen er en 1K som er i ferd med å få de rødorange tegningene i ansiktet. The second goldfinch at Revtangen BO this year, also a first-year bird.

Polarsisik, 1K hann excilipes (over) og 1K hunn hornemanni (under). Legg merke til forskjeller i formen, bl.a. størrelsen på hodet i forhold til kroppen samt det brunorange ansiktet som er typisk for hornemanni. Dette er den første hornemanni'en som er blitt merket på stasjonen, men underarten er registrert der tidligere for mer enn 50 år siden. Both subspecies of arctic redpoll were trappet today, exilipes (first-year male) above and hornemanni (first-year female) below.
Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Bjørn Mo og Jørgen Søraker.

fredag 11. oktober 2013

Revtangen OS 11. oktober

NØ svak vind dreiende N ut på dagen. Pent vær. Nett oppe 07-18. Antall nettmetertimer = 3500. Lyd på måltrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik 08.30-16, bjørkefink 08.30-12, gulspurv 15-17. 

Dagen var travel fra begynnelsen, bra med finkefugl fløy over de første par timene men det roet seg nokså fort. God respons på gråsisiklyden resulterte i høstens beste dag så langt. Veldig praktisk at det sammenfalt med høstens beste tilgang på ringmerkere!

Ringmerket: Flaggspett 21, gjerdesmett 1, rødstrupe 3, svarttrost 8, rødvingetrost 13, gråtrost 4, munk 3, fuglekonge 4, blåmeis 53, kjøttmeis 5, granmeis 23, trekryper 1, stær 1, gråspurv 1, pilfink 5, bjørkefink 5, grønnfink 12, grønnsisik 1, gråsisik 246, polarsisik 1, brunsisik 15, grankorsnebb 7, gulspurv 6. Total = 439. Også 10 kontroller. 

Flaggspett nr. 300 for høsten ble merket på Revtangen OS i dag. This was great spotted woodpecker number 300 ringed this autumn at Revtangen BO.

Observasjoner: 
Hvitkinngås 1 overflygende, vandrefalk 1, flaggspett ca. 70 nordtrekkende, vintererle 5 overflygende, blåmeis ca. 150 nordtrekkende, granmeis ca. 50, bjørkefink ca. 700 nordtrekkende, gråsisik ca. 1000 nordtrekkende, båndkorsnebb 1 overflygende, bergirisk 1.

Asbjørn Folvik, Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Bjørn Mo, Sindre Molværsmyr, Vemund Opedal, Jørgen Søraker. 1 besøkende.

tirsdag 8. oktober 2013

Revtangen OS 8. oktober

Sørlig laber bris 6-8 m/s, skyet. Regn fra kl 11. Nett oppe 07-11, antall nettmetertimer =  1280. Lyd på munk og måltrost i grålysningen, bjørkefink og gulspurv 08.30-11. 

Ringmerket: Låvesvale 2, gjerdesmett 2, rødvingetrost 2, måltrost 2, gråtrost 6, munk 5, pilfink 2, gråspurv 1, stær 6, bokfink 2, bjørkefink 14, grønnfink 21, grankorsnebb 4, gulspurv 6. Total = 75. Også 15 kontroller. 

Alf Tore Mjøs. 1 besøkende.

søndag 6. oktober 2013

Revtangen OS 6. oktober

SSV laber-frisk bris, skyet. Var innom stasjonen en snartur i går og kunne konstatere at det rastet bra med munk i hagen. Derfor ble det gjort et forsøk i dag tross suboptimale vindforhold med ganske mye vind i de vanligvis beste heisenettene.

Nett oppe 07-12, antall nettmetertimer = 1450. Lyd på munk og måltrost i grålysningen, gulspurv og bjørkefink 08.30-12.

Ringmerket: Flaggspett 2, gjerdesmett 1, rødvingetrost 2, måltrost 4, svarttrost 1, munk 25, hagesanger 1, fuglekonge 1, svartmeis 1, blåmeis 3, kjøttmeis 1, stær 1, pilfink 2, bokfink 1, bjørkefink 3, grønnfink 30, grankorsnebb 1, gulspurv 9, sivspurv 1. Total = 90. Også 6 kontroller.

Observasjoner: Vandefalk 1, lappspurv 1.

Alf Tore Mjøs. 1 besøkende. 

tirsdag 1. oktober 2013

Revtangen OS 1. oktober

SØ laber bris, vekslende skydekke. Nett oppe 07-17, antall nettmetertimer = 3210. Lyd på måltrost og rødstrupe i grålysningen. 10 vaderruser på nordsiden av Revtangen kl 12-18.

Ringmerket: Tundralo 1, sandlo 1, myrsnipe 128, polarsnipe 4, lappspove 47, brushane 1, flaggspett 4, skjærpiplerke 13, heipiplerke 2, jernspurv 1, rødstrupe 3, måltrost 7, rødvingetrost 1, munk 4, gransanger 7 (5 abietinus, 1 tristis, 1 ubest.), løvsanger 1, gulbrynsanger 1, fuglekonge 1, kjøttmeis 2, svartmeis 1, granmeis 3, blåmeis 2, stær 5, bokfink 1, bjørkefink 4, grønnfink 7, gråsisik 1, sivspurv 1, gulspurv 2. Total = 256.

Endelig var det en gulbrynsanger som fant frem til stasjonshagen på Revtangen også. Norway has experienced a massive influx of yellow-browed warblers (Phylloscopus inornatus) this autumn, but this one was our first this season. 

Skjærpiplerke 1K (øverst) og 2K+. Legg merke til forskjeller i tegninger og kontrast mellom lyst og mørkt på mellomdekkerne og stordekkerne. Rock pipit first-year (top) and adult. Notice differences in shape and contrast between the dark centres and pale fringes of the median coverts and greater coverts. 
 
Observasjoner:
Stasjonen: Vintererle 1 overflygende, stillits 15 rastende kort.
Revtangen: Ringgås 15 rastende (7 hrota, 8 bernicla), storjo 3, tundralo 50, dvergsnipe 1, svarthalespove 3 (1K islandica), lappspove 100 (1 ad hann, resten 1K), bergirisk 5-10.

Asbjørn Folvik, Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Frank Spetland.