mandag 14. oktober 2013

Revtangen OS 14. oktober

En ny dag med lite vind, men nå med skyer. Svak østlig bris hele dagen, max. 3-4 m/s. Noen få  meget lette regnbyger midt på dagen. Nett oppe 07-17, antall nettmetertimer = 3330. Lyd på svarttrost og rødvingetrost 06.30-09.30, gulspurv 09.30-17, bjørkefink 09.30-12.30. 

Grankorsnebb 1K hann. Legg merke til de tre ytterste store armdekkerne som er av juvenil type. First-year male common crossbill. The 3 outer greater coverts are juvenile feathers. 

Ringmerket: Hønsehauk 1, flaggspett 3, gjerdesmett 2, rødstrupe 6, rødvingetrost 27, måltrost 12, gråtrost 1, svarttrost 38, munk 6, gransanger 1, fuglekonge 7, blåmeis 2, kjøttmeis 1, svartmeis 2, granmeis 2, trekryper 2, stær 3, pilfink 3, gråspurv 2, bokfink 1, bjørkefink 8, grønnfink 16, brunsisik 2, gråsisik 6, grankorsnebb 10, gulspurv 34. Total = 200. Også 16 kontroller, bl.a. en fremmed norsk granmeis og en rødstrupe som returnerte for sin 3. overvintring på Revtangen.

Det spesielle i dag var at det kom inn troster fra vest hele dagen. Mange av de svarttrostene som ble fanget etter kl 12 veide stort sett mellom 80 og 90 gram, noe som er veldig lavt. Fugler fanget på førsterunden hadde stort sett vekt på 100-110 gram. Værkart fra i dag tyder på at mange fugler møtte havtåke på vei over Nordsjøen og valgte å returnere mot norskekysten. 

Observasjoner: Gulerle 1, vintererle 3, lappspurv 2. Lite visuelt trekk. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 1 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar