onsdag 16. oktober 2013

Revtangen OS 16. oktober

Skyet, svak sørøst dreiende sørlig. Nett oppe 07.30-16.30, antall nettmetertimer = 3000. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik og gulspurv 09-15.

Ringmerket: Flaggspett 4, heipiplerke 1, rødstrupe 2, gråtrost 1, svarttrost 4, rødvingetrost 4, måltrost 3,  munk 2, fuglekonge 6, gjerdesmett 2, blåmeis 1, granmeis 14, gråspurv 1, pilfink 4, grønnfink 3, gråsisik 7, brunsisik 2, polarsisik 2 og gulspurv 19 . Total = 82. I tillegg 10 kontroller, bl.a. en fremmed norsk granmeis.

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Frank Spetland. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar