lørdag 12. oktober 2013

Revtangen OS 12. oktober

Svak NØ bris som dreide nordlig ut på dagen. Pent vær. Nett oppe 07-16, antall nettmetertimer = 2900. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik 08.30-16, bjørkefink 08.30-11, gulspurv 13-16. 

Ringmerket: Rugde 1, flaggspett 18, linerle 2, gjerdesmett 3, rødstrupe 5, rødvingetrost 7, måltrost 2, svarttrost 28, munk 3, gransanger 3, fuglekonge 11, svartmeis 2, granmeis 7, kjøttmeis 6, blåmeis 16, gråspurv 1, pilfink 2, bokfink 7, bjørkefink 9, grønnfink 11, stillits 1, brunsisik 12, gråsisik 44, polarsisik 4 (3 exilipes, 1 hornemanni), grankorsnebb 1, gulspurv 15. Total= 221. 

Observasjoner: Spurvehauk 1, flaggspett 40+, vintererle ca. 10, gulerle 1, båndkorsnebb 10, lappspurv 3 overflygende, stillits 3. 

Bjørn fikk lurt årets andre stillits inn i nettet på utspekulert vis. Fuglen er en 1K som er i ferd med å få de rødorange tegningene i ansiktet. The second goldfinch at Revtangen BO this year, also a first-year bird.

Polarsisik, 1K hann excilipes (over) og 1K hunn hornemanni (under). Legg merke til forskjeller i formen, bl.a. størrelsen på hodet i forhold til kroppen samt det brunorange ansiktet som er typisk for hornemanni. Dette er den første hornemanni'en som er blitt merket på stasjonen, men underarten er registrert der tidligere for mer enn 50 år siden. Both subspecies of arctic redpoll were trappet today, exilipes (first-year male) above and hornemanni (first-year female) below.
Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Bjørn Mo og Jørgen Søraker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar