fredag 29. august 2014

Revtangen OS 29. august

SØ frisk bris-liten kuling, skyet med noen få regnbyger. Nett oppe (minus de i nord) 06-14, antall nettmetertimer =  2050. Lyd på hagesanger 06-08. 

9 ruser på Revtangen i kveldingen, avbrutt pga kraftig regn etter ca. 1 time.

Ringmerket: Spurvehauk 2, myrsnipe 33, dvergsnipe 4, polarsnipe 16, sandløper 8, sandlo 1, trepiplerke 1, munk 8, hagesanger 1, løvsanger 5, gråfluesnapper 2, svarthvit fluesnapper 1, bokfink 4, rosenfink 1, brunsisik 1. Total = 88.

  Årets første rosenfink (1K). The first common rosefinch this year (1cy).

Bæææhh! Dvergsnipen "SAU" var en av 4 som ble påsatt fargering i kveld. 

Observasjoner (stasjonen):
Spurvehauk 17, tårnfalk 5, vandrefalk 2, gulerle 3-4 overflygende, båndkorsnebb 1 hann rastende.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

torsdag 28. august 2014

Revtangen OS 28. august

Sørlig bris, delvis skyet oppholdsvær. 9 ruser på Revtangen fra ca. kl 09.30-13.30. 

Ringmerket: Myrsnipe 66, tundrasnipe 1, dvergsnipe 3, polarsnipe 25, sandløper 15, steinvender 8, sandlo 1, stær 7. Total = 126. 

Observasjoner: Gulnebblom 1 2K (stasjonær nær land), vandrefalk 2, dvergfalk 1, spurvehauk 1, storjo 4, gulerle 2-3, vintererle 1.

Ellers ble "bua" ferdig ryddet og kostet ut av.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

onsdag 27. august 2014

Revtangen OS 27. august

Nett oppe 05.30-14.30. Svak skiftende vind. Lyd på rørsanger og hagesanger 05.30-07 (ingen effekt), tornirisk, heipiplerke og trepiplerke 07-14. 5 ruser på Revtangen ca. kl 15.30-18.30. 

Ringmerket: Rødstilk 1, steinvender 1, sandlo 2, sandløper 9, myrsnipe 56, polarsnipe 10, tundrasnipe 1, dvergsnipe 4, trepiplerke 5, heipiplerke 71, jernspurv 1, rødstrupe 1, svarttrost 1, sivsanger 2, gransanger 1, løvsanger 6, gråfluesnapper 1, granmeis 3, stær 2, pilfink 3, bokfink 4, brunsisik 4, tornirisk 17, gulspurv 1. Total = 207. 

 Tundrasnipe 1K. Curlew sandpiper (1cy).

Observasjoner: 
Stasjonen: Spurvehauk 4, vandrefalk 1, dvergfalk 1, sotsnipe 1 overflygende, dvergspett 1 rastende, vintererle 3 overflygende, gulerle 1 overflygende. 

Revtangen: Vandrefalk 2, dvergfalk 1, sivhauk 1 hann (mellom tangen og Reveparken)

Ellers ble det kjørt bort 8 sekker med søppel fra Revtangen, det meste akkumulert inne i ringmerkingsbua etter at vandaler knuste vinduene der i vinter....

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

tirsdag 26. august 2014

Revtangen OS 26. august

Nordøst bris dreiende nord og nordvest, økende utover dagen. Nett oppe 06-14, antall nettmetertimer =  2300. Lyd på hagesange rog rørsanger 05-07, heipiplerke og trepiplerke 07-14. 3 vaderruser og 5 vaderklappfeller på Revtangen noen timer om ettermiddagen. 

Ringmerket: Sandlo 1, steinvender 1, sandløper 1, polarsnipe 7, myrsnipe 54, trepiplerke 6, heipiplerke 93, rødstrupe 3, rødvingetrost 1, rørsanger 1, hagesanger 5, munk 3, tornsanger 2, løvsanger 9, gråfluesnapper 1, kjøttmeis 1, spettmeis 3, gråspurv 3, pilfink 1, grønnsisik 1, gulspurv 3. Total = 200. 

Første sandlo flaggmerket på Revtangen. The first common ringed plover ringed with yellow flag with inscription at Revtangen.

 Dagens overraskelse på stasjonen kom i form av tre spettmeiser. Three nuthatches ringed were todays big surprise

Observasjoner: Musvåk 3+ (2-3 ind flere ganger, kan ha vært så mange som 8-10), spurvehauk 2, brukbart med trepiplerke som ble hørt overflygende.

Alf Tore Mjøs

mandag 25. august 2014

Revtangen OS 25. august

Nordvestlig liten kuling, noen regnbyger først på dagen. Storfint besøk på stasjonen fra våre museumskollegaer i Jærmuseet, som fikk en presentasjon om stasjonens historie og virksomhet, samt en ringmerkingsdemonstrasjon. 

Ringmerket: Polarsnipe 1, myrsnipe 32, tundrasnipe 2, dvergsnipe 1. Total = 36. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 50 besøkende.

Revtangen OS 21. august

Vestlig minkende bris, skyet. Dugnad i hagen i anledning "Åpen dag" på Revtangen OS på søndag 31. august, med oppgradering av insektlabben, redskapsskjulet samt litt av fasaden på det ene bygget, stell av hagen mm. 

Kun nettene rundt foringsplassen var åpne, med lyd på tornirisk på en høyttaler. Foringsplassen er nå stengt for å unngå smittespredning av det vi antar er et nytt utbrydd av Trichomonas i grønnfinkbestanden.

Ringmerket: Låvesvale 5, rødstrupe 2, munk 1, hauksanger 1, løvsanger 4, gråspurv 1, pilfink 1, grønnfink 5, tornirisk 11. Total = 31. Også 18 kontroller.

Observasjoner: Sivhauk 1 hann.

Hauksanger 1K. Barred warbler (1Y).

Atle Fiskå, Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs

fredag 22. august 2014

Revtangen OS 22. august

Svak SØ, med spredte byger.
Nett oppe 05:30 -13, antall nettmeter = 2150. Lyd på hagesanger og trepiplerke 05.30-08, tornirisk og heipiplerke 08-12.
Vadermerking på Revtangen med 9 ruser 09 -14.
Ringmerket:
Polarsnipe 23, myrsnipe 83, tundrasnipe 1, dvergsnipe 2, rødstilk 1, heipiplerke 17, trepiplerke 5, rødstrupe 1, måltrost 1, gråtrost 1, munk 6, hagesanger 4, tornsanger 6, sivsanger 3, løvsanger 12, bøksanger 1, gråfluesnapper 1, stær 1, bokfink 2, tornirisk 13. Totalt 184, også fire kontroller.


Dvergsnipe 1K (øverst) og tundrasnipe 1K. Begge fotos: Morten Stokke. 

Revtangen OS og Jomfruland Fuglestasjon har i år koblet seg på det eksisterende fargemerkingsprosjektet for vadefugler som drives av Kjell Mork Soot/Sunnmøre RG. I høst vil dvergsnipe, tundrasnipe og sandlo bli utstyrt med hhv gul fargering (dvergsnipe) eller gule flagg (tundrasnipe og sandlo). Disse artene merkes i mindra antall enn f.eks. myrsnipe, sandløper og polarsnipe, og det er behov for flere kontroller. Vi er også veldig interessert i lokale kontroller fra Jæren og Lista, og håper flest mulig vil scanne gjennom vaderflokkene og rapprtere observasjoner av disse fuglene tilbale til oss. Observasjoner fra Jæren og Lista kan sendes til Alf Tore Mjøs på: at.mjoes@gmail.com

Asbjørn Folvik, Håvard Husebø, Morten Stokke

torsdag 14. august 2014

Revtangen OS 14. august

Svak NØ dreiende NV og økende utpå dagen. Nett oppe 05.30-15.30, antall nettmetertimer = 2850. Lyd på hagesanger 05.30-07, tornirisk 07-15. 

Ringmerket: Låvesvale 1, heipiplerke 1, steinskvett 2, rødstrupe 1, hagesanger 1, munk 1, møller 1, tornsanger 6, løvsanger 18, kjøttmeis 1, gråspurv 3, grønnfink 16, tornirisk 43, grønnsisik 4, brunsisik 1, gulspurv 2. Total = 102. Også 18 kontroller. 

7 møllere ble merket på stasjonen i vår, denne 1K'en er høstens første. Fuglen har adult-type to ytre stjertfjær på den ene siden (til venstre på bildet), trolig pga fjærtap en gang tidligere i sommer, og mer normale 1.generasjons stjertfjær på andre siden. Denne pedagogiske muligheten til å vise forskjellen på denne viktige alderskarakteren på en og samme stjert kan vi jo ikke forbigå...


Forholdene på Revtangen har vært dårlige for vadere hittil, med mye stein og lite sand og tare. Derfor har vi heller ikke gjort noen forsøk på vadermerking så langt. Helgens blåsevær la opp mye tare på stranden sørover fra Revtangen, men det er ikke der vi vil ha den.... Det ble lagt opp en del i bukten også, kanskje kan forholdene bedre seg noe om en uke eller to når den bare får "godgjort" seg litt.

Om det er dårlig med vadere, så får vi ty til andre deler av zoologien for å underholde oss. De siste dagene har det dukket opp noen underlige skapninger som er vasket i land på Revtangen og Revesanden. Dyret lyder det vitenskapelige navnet Dosima fascicularis, og er en frittflytende slektning av rur og andeskjell. Arten ligger ikke inne i Artskart, men er trolig påtruffet i Sør-Norge tidligere. Vi antar likevel at dette er en nokså sjelden forekomst, totalt ble det funnet 10-12 intakte dyr og litt flere skall langs noen hundre meter fra nordre Revtangen og nordover. 

 Dosima fascicularis, a rare occurrence in Norway. Dyret henger fra et egenprodusert "flyteelement" og filtrerer næring fra sjøvannet vha piggete "fangarmer".

Alf Tore Mjøs

lørdag 9. august 2014

Revtangen OS 9. august

Ustabilt vær har holdt stasjonen stengt en stund, men det åpnet seg et lite værvindu i dag med stille vær i natt og svak men gradvis økende øst-sørøst utover dagen. Nett oppe 03.30-12.30, antall nettmtertimer =  2500. Lyd på rørsanger og hagesanger 03-07, tornirisk 07-12, trepiplerke 09-12. 

Ringmerket: Låvesvale 1, trepiplerke 6, jernspurv 1, steinskvett 1, gråtrost 1, gresshoppesanger 2, rørsanger 11, sivsanger 3, hagesanger 10, munk 1, tornsanger 2, løvsanger 14, gråfluesnapper 1, svarthvit fluesnapper 3, kjøttmeis 1, stær 2, pilfink 2, gråspurv 11, grønnfink 30, tornirisk 11, grønnsisik 1, båndkorsnebb 1, gulspurv 1. Tortal = 117. Også 26 kontroller.

Gresshoppesanger 1K, Revtangen OS 9. august. 2 1K'er ble fanget, uten bruk av lyd.

Båndkorsnebb 1K, Revtangen OS 9. august. 


Et dunkjevlefly (Nonagria typhae) satt i ett av mistnettene i løpet av natta, første registrering av denne sjeldne arten på Revtangen OS.

Observasjoner: Vaktel 1 sy, skogsnipe 1 overflygende, gulerle 1 hørt.

Alf Tore Mjøs

onsdag 6. august 2014

Revtangen OS 4. august

Skiftende bris, etter hvert for mye vind fra sør og sol som hemmet fangsten kraftig. Nett oppe 05-15, antall nettmetertimer = 2850. Lyd på tornirisk og løvsanger. 

Ringmerket: Låvesvale 1, jernspurv 3, gråtrost 1, rørsanger 1, sivsanger 1, munk 1, hagesanger 4, tornsanger 5, løvsanger 13, stær 4, gråspurv 4, pilfink 3, bokfink 3, grønnfink 8, grønnsisik 4, tornirisk 6, gulspurv 3. Total = 65. Også 18 kontroller. 

Bjørn Mo, Vemund Opedal, Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 1. august

Nett oppe 07-13, antall nettmetertimer = 1530. Lyd på tornirisk mye av tiden. 

Ringmerket: Låvesvale 2, linerle 2, gulsanger 1, løvsanger 16, kjøttmeis 3, stær 1, gråspurv 12, pilfink 7, grønnfink 14, grønnsisik 4, tornirisk 13, brunsisik 1, gulspurv 7. Total = 83. Også 22 kontroller. 

Gulsanger 1K. This 1 cy Icterine Warbler was the highlight among 83 birds ringed today. 

Alf Tore Mjøs. 8 besøkende (4 voksne, 4 barn).

tirsdag 5. august 2014

Revtangen OS 29. juli

En "halvveisøkt" med nettene rundt foringsplassen oppe kl ca. kl. 11-17.

Ringmerket: Tyrkerdue 3, hagesanger 1, løvsanger 8, kjøttmeis 1, kråke 1, gråspurv 1, grønnfink 24, grønnsisik 5. Total = 44. Også 15 kontroller.

Alf Tore Mjøs. 3 besøkende (1 voksen, 2 barn).