onsdag 27. august 2014

Revtangen OS 27. august

Nett oppe 05.30-14.30. Svak skiftende vind. Lyd på rørsanger og hagesanger 05.30-07 (ingen effekt), tornirisk, heipiplerke og trepiplerke 07-14. 5 ruser på Revtangen ca. kl 15.30-18.30. 

Ringmerket: Rødstilk 1, steinvender 1, sandlo 2, sandløper 9, myrsnipe 56, polarsnipe 10, tundrasnipe 1, dvergsnipe 4, trepiplerke 5, heipiplerke 71, jernspurv 1, rødstrupe 1, svarttrost 1, sivsanger 2, gransanger 1, løvsanger 6, gråfluesnapper 1, granmeis 3, stær 2, pilfink 3, bokfink 4, brunsisik 4, tornirisk 17, gulspurv 1. Total = 207. 

 Tundrasnipe 1K. Curlew sandpiper (1cy).

Observasjoner: 
Stasjonen: Spurvehauk 4, vandrefalk 1, dvergfalk 1, sotsnipe 1 overflygende, dvergspett 1 rastende, vintererle 3 overflygende, gulerle 1 overflygende. 

Revtangen: Vandrefalk 2, dvergfalk 1, sivhauk 1 hann (mellom tangen og Reveparken)

Ellers ble det kjørt bort 8 sekker med søppel fra Revtangen, det meste akkumulert inne i ringmerkingsbua etter at vandaler knuste vinduene der i vinter....

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar