onsdag 6. august 2014

Revtangen OS 4. august

Skiftende bris, etter hvert for mye vind fra sør og sol som hemmet fangsten kraftig. Nett oppe 05-15, antall nettmetertimer = 2850. Lyd på tornirisk og løvsanger. 

Ringmerket: Låvesvale 1, jernspurv 3, gråtrost 1, rørsanger 1, sivsanger 1, munk 1, hagesanger 4, tornsanger 5, løvsanger 13, stær 4, gråspurv 4, pilfink 3, bokfink 3, grønnfink 8, grønnsisik 4, tornirisk 6, gulspurv 3. Total = 65. Også 18 kontroller. 

Bjørn Mo, Vemund Opedal, Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar