torsdag 14. august 2014

Revtangen OS 14. august

Svak NØ dreiende NV og økende utpå dagen. Nett oppe 05.30-15.30, antall nettmetertimer = 2850. Lyd på hagesanger 05.30-07, tornirisk 07-15. 

Ringmerket: Låvesvale 1, heipiplerke 1, steinskvett 2, rødstrupe 1, hagesanger 1, munk 1, møller 1, tornsanger 6, løvsanger 18, kjøttmeis 1, gråspurv 3, grønnfink 16, tornirisk 43, grønnsisik 4, brunsisik 1, gulspurv 2. Total = 102. Også 18 kontroller. 

7 møllere ble merket på stasjonen i vår, denne 1K'en er høstens første. Fuglen har adult-type to ytre stjertfjær på den ene siden (til venstre på bildet), trolig pga fjærtap en gang tidligere i sommer, og mer normale 1.generasjons stjertfjær på andre siden. Denne pedagogiske muligheten til å vise forskjellen på denne viktige alderskarakteren på en og samme stjert kan vi jo ikke forbigå...


Forholdene på Revtangen har vært dårlige for vadere hittil, med mye stein og lite sand og tare. Derfor har vi heller ikke gjort noen forsøk på vadermerking så langt. Helgens blåsevær la opp mye tare på stranden sørover fra Revtangen, men det er ikke der vi vil ha den.... Det ble lagt opp en del i bukten også, kanskje kan forholdene bedre seg noe om en uke eller to når den bare får "godgjort" seg litt.

Om det er dårlig med vadere, så får vi ty til andre deler av zoologien for å underholde oss. De siste dagene har det dukket opp noen underlige skapninger som er vasket i land på Revtangen og Revesanden. Dyret lyder det vitenskapelige navnet Dosima fascicularis, og er en frittflytende slektning av rur og andeskjell. Arten ligger ikke inne i Artskart, men er trolig påtruffet i Sør-Norge tidligere. Vi antar likevel at dette er en nokså sjelden forekomst, totalt ble det funnet 10-12 intakte dyr og litt flere skall langs noen hundre meter fra nordre Revtangen og nordover. 

 Dosima fascicularis, a rare occurrence in Norway. Dyret henger fra et egenprodusert "flyteelement" og filtrerer næring fra sjøvannet vha piggete "fangarmer".

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar