tirsdag 26. august 2014

Revtangen OS 26. august

Nordøst bris dreiende nord og nordvest, økende utover dagen. Nett oppe 06-14, antall nettmetertimer =  2300. Lyd på hagesange rog rørsanger 05-07, heipiplerke og trepiplerke 07-14. 3 vaderruser og 5 vaderklappfeller på Revtangen noen timer om ettermiddagen. 

Ringmerket: Sandlo 1, steinvender 1, sandløper 1, polarsnipe 7, myrsnipe 54, trepiplerke 6, heipiplerke 93, rødstrupe 3, rødvingetrost 1, rørsanger 1, hagesanger 5, munk 3, tornsanger 2, løvsanger 9, gråfluesnapper 1, kjøttmeis 1, spettmeis 3, gråspurv 3, pilfink 1, grønnsisik 1, gulspurv 3. Total = 200. 

Første sandlo flaggmerket på Revtangen. The first common ringed plover ringed with yellow flag with inscription at Revtangen.

 Dagens overraskelse på stasjonen kom i form av tre spettmeiser. Three nuthatches ringed were todays big surprise

Observasjoner: Musvåk 3+ (2-3 ind flere ganger, kan ha vært så mange som 8-10), spurvehauk 2, brukbart med trepiplerke som ble hørt overflygende.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar