fredag 22. august 2014

Revtangen OS 22. august

Svak SØ, med spredte byger.
Nett oppe 05:30 -13, antall nettmeter = 2150. Lyd på hagesanger og trepiplerke 05.30-08, tornirisk og heipiplerke 08-12.
Vadermerking på Revtangen med 9 ruser 09 -14.
Ringmerket:
Polarsnipe 23, myrsnipe 83, tundrasnipe 1, dvergsnipe 2, rødstilk 1, heipiplerke 17, trepiplerke 5, rødstrupe 1, måltrost 1, gråtrost 1, munk 6, hagesanger 4, tornsanger 6, sivsanger 3, løvsanger 12, bøksanger 1, gråfluesnapper 1, stær 1, bokfink 2, tornirisk 13. Totalt 184, også fire kontroller.


Dvergsnipe 1K (øverst) og tundrasnipe 1K. Begge fotos: Morten Stokke. 

Revtangen OS og Jomfruland Fuglestasjon har i år koblet seg på det eksisterende fargemerkingsprosjektet for vadefugler som drives av Kjell Mork Soot/Sunnmøre RG. I høst vil dvergsnipe, tundrasnipe og sandlo bli utstyrt med hhv gul fargering (dvergsnipe) eller gule flagg (tundrasnipe og sandlo). Disse artene merkes i mindra antall enn f.eks. myrsnipe, sandløper og polarsnipe, og det er behov for flere kontroller. Vi er også veldig interessert i lokale kontroller fra Jæren og Lista, og håper flest mulig vil scanne gjennom vaderflokkene og rapprtere observasjoner av disse fuglene tilbale til oss. Observasjoner fra Jæren og Lista kan sendes til Alf Tore Mjøs på: at.mjoes@gmail.com

Asbjørn Folvik, Håvard Husebø, Morten Stokke

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar