lørdag 9. august 2014

Revtangen OS 9. august

Ustabilt vær har holdt stasjonen stengt en stund, men det åpnet seg et lite værvindu i dag med stille vær i natt og svak men gradvis økende øst-sørøst utover dagen. Nett oppe 03.30-12.30, antall nettmtertimer =  2500. Lyd på rørsanger og hagesanger 03-07, tornirisk 07-12, trepiplerke 09-12. 

Ringmerket: Låvesvale 1, trepiplerke 6, jernspurv 1, steinskvett 1, gråtrost 1, gresshoppesanger 2, rørsanger 11, sivsanger 3, hagesanger 10, munk 1, tornsanger 2, løvsanger 14, gråfluesnapper 1, svarthvit fluesnapper 3, kjøttmeis 1, stær 2, pilfink 2, gråspurv 11, grønnfink 30, tornirisk 11, grønnsisik 1, båndkorsnebb 1, gulspurv 1. Tortal = 117. Også 26 kontroller.

Gresshoppesanger 1K, Revtangen OS 9. august. 2 1K'er ble fanget, uten bruk av lyd.

Båndkorsnebb 1K, Revtangen OS 9. august. 


Et dunkjevlefly (Nonagria typhae) satt i ett av mistnettene i løpet av natta, første registrering av denne sjeldne arten på Revtangen OS.

Observasjoner: Vaktel 1 sy, skogsnipe 1 overflygende, gulerle 1 hørt.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar