torsdag 21. november 2013

Revtangen OS 21. november

Omsider væromslag, men så seint på høsten betyr det gjerne kaldere vær. Etter en lang periode med lavtrykksaktivitet som har holdt stasjonen stengt, var det i dag klarvær og svak østlig vind. Temperaturen kl 8 var ca. 2 minusgrader, litt mildere utover dagen da solen kom opp.

Nett oppe 08-13, antall nettmetertimer = 1500. Ingen lydbruk, men mye av fangsten skyldes et par foringsautomater som trekker en del fugl. 

Ringmerket: Heipiplerke 1, gjerdesmett 1, svartrødstjert 1, svarttrost 17, gråtrost 3, måltrost 1, munk 3, gransanger 2, kjøttmeis 1, blåmeis 4, pilfink 23, gråspurv 8, grønnfink 5. Total = 70. Også 18 kontroller, inkl. en fremmed kjøttmeis. 

Ingen tvil om hva som var dagens fugl, svartrødstjerten snek seg med i ringmerkingsoversikten for 2013 i siste liten. 1K. First-year black redstart, the first this year. Not annual at Revtangen BO.

Det virker som om uvanlig mange gransangere henger igjen seint langs kysten i år. Dagens to var begge av underarten abietinus, denne går vel som "østlig abietinus".

Observasjoner (overflygende): sivspurv 1, lappspurv 3-4, stillits 2. Ikke en eneste flaggspett å se eller høre! 

Alf Tore Mjøs


mandag 4. november 2013

Revtangen OS 4. november

Svak skiftende bris, fra ca. kl 10 laber bris fra NV, etter hvert roligere igjen. Skyet, noen lette regnbyger og solgløtt innimellom. Nett oppe 07.30-14.30, antall nettmetertimer =  2300. Lyd på svarttrost og rødvingetrost i grålysningen, gråsisik og gulspurv 09-14.

Ringmerket: Flaggspett 4, rødstrupe 1, rødvingetrost 1, svarttrost 19, munk 1, gransanger 1 (tristis), granmeis 2, pilfink 11, gråspurv 7, bokfink 3, bjørkefink 7, grønnfink 19, brunsisik 2, gråsisik 7, polarsisik 1, grankorsnebb 15, gulspurv 14. Total = 115. Også 29 kontroller. 

Observasjoner: Vintererle 1 overflygende. 

Alf Tore Mjøs

lørdag 2. november 2013

Revtangen OS 2. november

Et kortvarig opphold i dag etter et par uker dominert av vind og regn. Nett oppe 09.45-13.15 (ufullstendig oppsett). Antall nettmeter = 800.

Ringmerket: Flaggspett 7, gjerdesmett 1, svarttrost 5, munk 2, granmeis 3, blåmeis 1, kjøttmeis 1, gråspurv 6, pilfink 13, bokfink 1, bjørkefink 9, grønnfink 25, grankorsnebb 1, gulspurv 2. Total = 76. Også 13 kontroller.

Observasjoner: Stillits 1.

Alf Tore Mjøs. 1 besøkende.