fredag 30. august 2013

Vaderfangst 30. august

I dag satset vi på vaderne fra morgenen av, med 10 ruser fra kl 08-19. Været var behagelig med skiftende bris og god temperatur, delvis skyet. TV Vest laget reportaste til UTE-magasinet, som skal sendes mandag 9. september. 

Dagen ble spesiell særlig pga store mengder Limosa i fangsten, og ikke bare lappspover. Ringmerket: Lappspove 69, svarthalespove (islandica) 8, myrsnipe 87, tundrasnipe 4, dvergsnipe 1, polarsnipe 73, sandløper 1, steinvender 10, rødstilk 6, sandlo 2, brusfugl 3, stær 11. Total = 275. Også 11 kontroller. 

Todays ringing (10 walk-in traps at Revtangen): Bar-tailed godwit 69, black-tailed godwit (ssp. islandica) 8, dunlin 87, curlew sandpiper 4, little stint 1, red knot 73, sanderling 1, turnstone 10, redshank 6, common ringed plover 2, ruff 3, common starling 11.  

Bedre med to fugl i hånden enn ti i taren - Håvard Husebø med dagens to slagere, lappspove til venstre og svarthalespove. Det totale norske merketallet for svarthalspove av underarten islandica ble doblet i løpet av dagen. Bar-tailed godwit (left) and black-tailed godwit.

Tundrasnipe 1K. Curlew sandpiper (1Y).

Rødstilk 2K+ med aktiv svingfjærmyting. P4-10 er nye, p3 er i vekst og p1-2 er ikke mytt. Redshank (2Y+) in active wing moult.

Observasjoner:
Stasjonen: Vintererle 1 overflygende
Revtangen: Svarthalespove 20 islandica (2 ad, 18 1K), sotsnipe 1, tundralo 1 ad, vandrefalk 3-4, storjo 1. Sivhauk 1 1K over jordene på vei ned. 

Camilla Bjerk Olsen, Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs. 1 skoleklasse var innom for en orientering, og 6 andre voksne (totalt 17 elever og 7 voksne).

onsdag 28. august 2013

Revtangen OS 27. august

Rolige vindforhold med en svak sørøstlig trekk i morgentimene, delvis skyet. Seint om formiddagen dreide vinden mot sørvest. Nett oppe 05-14, antall nettmetertimer = 2800. Lyd på rørsanger, hagesanger og gresshoppesanger natt. Trepiplerke og heipiplerke 08-14. Deretter 7 vaderruser på Revtangen kl. 15-21.

Ringmerket: Sandlo 3, myrsnipe 71, tundrasnipe 1, polarsnipe 16, rødstilk 1, steinvender 2, lappspove 8, svarthalespove (islandica) 1, dvergsnipe 1, flaggspett 6, linerle 1, trepiplerke 5, heipiplerke 25, rødstjert 1, steinskvett 1, gresshoppesanger 1, rørsanger 2, sivsanger 3, hagesanger 14, munk 4, tornsanger 2, løvsanger 12, stær 1, bokfink 1, grønnfink 5, båndkorsnebb 1, sivspurv 1. Total = 189.

Svarthalespove (1K islandica) Revtangen OS 27. august. Dette er første gang en 1K-fugl bestemt til islandica er merket i Norge, bortsett fra pullusmerkinger på Andøya.

Ungfugler av islandica skilles fra fugler av nominatunderarten limosa på de sagtakkete tegningnene på tertiærene.

Observasjoner: 
Revtangen: Splitterne 2 sørtrekkende, rødstjert 1 rastende ved "parkeringen" nede ved dynene. 

Alf Tore Mjøs

mandag 26. august 2013

Revtangen OS 25. august

Ø-SØ bris, utpå formiddagen dreiende SØ og helt til sør. Stort sett pent vær, men perioder med litt skyer. Nett oppe 05-14, antall nettmetertimer =  2800. Lyd på hagesanger, rørsanger og gresshoppesanger natt.
7 ruser og 10 klappfeller på Revtangen etter vadere kl 13.30-21. 

Ringmerket: Sandlo 11, brushane 1, rødstilk 3, lappspove 14, steinvender 6, polarsnipe 7, myrsnipe 125, tundrasnipe 4, dvergsnipe 1, tårnseiler 1, flaggspett 7, heipiplerke 1, trepiplerke 6, rødvingetrost 1, gråtrost 1, rødstrupe 1, rødstjert 1, gresshoppesanger 2, rørsanger 9, sivsanger 5, munk 2, hagesanger 7, tornsanger 1, løvsanger 10, stær 2, bokfink 1, brunsisik 1, båndkorsnebb 5. Total = 236.

Denne kvintetten av båndkorsnebb var dagens høydepunkt i ringmerkingsprotokollen.


Observasjoner: Økning i antall vadere, bl.a. 130 sandlo og 1 svarthalespove på Revtangen og 2 grønnstilk på jordet vest for stasjonen. Resten ble ikke talt opp, men det var trolig 7-800 vadere som rastet på Revtangen.

Ellers 2-3 vandrefalk, 1 tårnfalk, 12+ flaggspett, 2 gulerle og 40+ båndkorsnebb i løpet av dagen. Flaggspettene kom jevnt og trutt enkeltvis fra nord, landet i den nordlige plantingen før de dro sørover gjennom fangstfeltet. En god andel av dem fikk en stålring med videre på ferden. 

Denne tistelsommerfuglen har holdt til i hagen de siste dagene. Varmen har resultert i god insektaktivitet, andre dagsommerfugler i hagen har vært admiral, stor kålsommerfugl og ildgullvinge. 

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Bjørn Mo, Vemund Opedal og Morten Stokke. 4 besøkende.

lørdag 24. august 2013

Revtangen OS 24. august

For mye vind hemmet fangsten i dag, med SØ dreiende S frisk bris. Nett oppe 05-20, men lite effektivt grunnet sol og vind fra kl 10. Antall nettmetertimer = 4700. Lyd på rørsanger og hagesanger natt, svak lyd på gresshoppesanger. 

Ringmerket: Spurvehauk 1, ringdue 1, gjøk 1, steinskvett 2, rødstjert 2, gresshoppesanger 2, rørsanger 2, hagesanger 4, tornsanger 1, løvsanger 11, gråfluesnapper 2, brunsisik 1, grønnsisik 1. Total = 31. 

Observasjoner: 
Fra stasjonen: Spurvehauk 8, sivhauk 1 hann, vandrefalk 2, tårnfalk 2, svarthalespove ca. 20 overflygende (en flokk mot NØ), sotsnipe 1 overflygende, flaggspett 3, gulerle 3, båndkorsnabb ca. 5. 
Revtangen: Dvergmåke 2 1K mot sør, totalt ca. 250 vadere inkl. 3 dvergsnipe og 3 tundrasnipe. En voksen svartbak tok livet av og spiste en 1K tjeld.....

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Bjørn Mo, Vemund Opedal. 1 besøkende.  

fredag 23. august 2013

Revtangen OS 23. august

Nok en morgen med veldig fine forhold, svak østlig vind og lett skydekke. Fra midt på dagen økende vind som dreide SSØ, sol. Stort sett ingen fangst etter det. Nett oppe 05.30-15.30, antall nettmetertimer = 3100.  Lyd på hagesanger og rørsanger natt, samt svak lyd på gresshoppesanger. Trepiplerke fra 07.30-15.30, hadde kun effekt tidlig.

Ringmerket: Ringdue 1, flaggspett 7, trepiplerke 11, gjerdesmett 1, steinskvett 1, rødstjert 1, gresshoppesanger 1 (1K), sivsanger 4, rørsanger 12 (2 ad, 10 1K), myrsanger 1 (1K), tornsanger 3, møller 1, hagesanger 21, munk 6, løvsanger 26, gråfluesnapper 1, pilfink 1, gulspurv 1. Total = 100. 

Dagens myrsanger var den første på stasjonen siden 2008, og den 11. totalt.

Sivsanger 1K, med uvanlig kraftig flekking i brystet.

Dagens største overraskelse var hele 7 flaggspett, er det en invasjon på gang mon tro? 6 av disse var 1K, den siste en ad. hunn. 

Observasjoner: Sivhauk 1, spurvehauk 1, gulerle 1 overflygende.  

Alf Tore Mjøs

torsdag 22. august 2013

Revtangen OS 22. august

Svak nordøst i morgentimene, dreiende vestlig utpå dagen, etter hvert nesten vindstille. Skyet, oppklarnende til sol. Temperaturer rundt 20 om ettermiddagen. Lyd på rørsanger og hagesanger natt (og en altfor svak lyd på gresshoppesanger). Lyd på trepiplerke 07-17. Nett oppe 05.30-18.30, antall nettmetertimer = 4070.

Ringmerket: Ringdue 1, gjøk 1, trepiplerke 39, rødstrupe 1, gresshoppesanger 1, rørsanger 5, tornsanger 5, hagesanger 11, munk 2, løvsanger 36, gråfluesnapper 1, granmeis 1, stær 13, pilfink 9, bokfink 2, grønnfink 12, brunsisik 1, grankorsnebb 4, gulspurv 2. Total = 147. Også 5 kontroller, bl.a. fremmedkontroller av norsk løvsanger og stær.

Gresshoppesanger 1K.


Observasjoner: Svarthalespove 4 overflygende, spurvehauk 1, sivhauk 1, gulerle 1, båndkorsnebb 4. Bra med trepiplerke trekkende over i morgentimene. Revtangen ble sjekket om ettermiddagen, men lite rastende vadere. 

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs

onsdag 21. august 2013

Revtangen 17. august - vadermerking

Bra med vadere rastende på Revtangen gav en an ledning til å prøve vaderrusene. 5 ruser og 11 klappfeller mellom kl 08 og 18.

Ringmerket: Myrsnipe 166, polarsnipe 35, tundrasnipe 4, dvergsnipe 6, steinvender 10, sandløper 6, sandlo 6, rødstilk 2, brusfugl 2, lappspove 1, steinskvett 2. Total = 240.

Håvard Husebø, Bjørn Mo, Vemund Opedal.

torsdag 15. august 2013

Revtangen OS 15. august

En kjølig morgen med 8 grader og svak østlig vind i grålysningen. Etter hvert snudde vinden på sør og økte til laber bris, og temperaturen krøp oppunder 20 grader. Lyd på hagesanger og rørsanger natt, tornirisk kl 07.30-15. Vi hadde en mann på Revtangen mellom kl 8-12, men forholdene er langt fra ideelle for merking av vadere. Ikke all verdens med fugl, og veldig lav vannstand som eksponerer mye areal som de sprer seg ut på. Kun 11 klappfeller ble brukt i kombinasjon med noen ledegjerder.

Lav vannstand eksponerer mye areal for vaderne for tiden. For å fange effektivt med vaderruser må fuglene konsentrere seg mer i tarebeltene. 

Ringmerket: Myrsnipe 28, steinvender 5, polarsnipe 4, ringdue 1, heipiplerke 1, jernspurv 1, rørsanger 2, hagesanger 6, tornsanger 1, løvsanger 10, kjøttmeis 2, pilfink 3, stær 5, grønnfink 4, tornirisk 29. Total = 102.

Observasjoner:
Brusfugl 500+ rastende jordene på innsiden av Revtangen.
Revtangen: Bl.a. sotsnipe 1, tundrasnipe 1 ad, smålom 4 sørtrekkende, tjeld 150 sørtrekkende.
Stasjonen: Vandrefalk 2, tårnfalt 1, enkeltbekkasin 120+ overflygende, båndkorsnebb 1+ overflygende.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

onsdag 14. august 2013

Revtangen OS 14. august - Total Makeover

I dag var det tid for å gi den gamle ringmerkingsbua en "Total Makeover" med Drygolin. Den kan ikke stå der og skjemme ut resten, nå som gamlehytta er blitt nyrenovert.....Vinden var i friskeste laget fra nordvest, så det ble ikke satt opp noen nett. Det var heller ikke mye fugl i hagen.  

Ringmerkingsbua, nå i praktdrakt.

Observasjoner: Sivhauk 3, enkelbekkasin 50+, sotsnipe 2 overflygende, grønnstilk 1+, grankorsnebb ca. 50 mot nord. En sjekk på Revtangen i kveldingen avslørte at storparten av vaderne fra i går (1500+ rapportert på Artsobservasjoner) hadde reist videre, kun et par hundre var tilbake. Men bonapartesnipa holder stand. En del hundre brusfugl rastet på jordene ned mot revet. 

Bonapartesnipe 2K+. White-rumped sandpiper, adult. 

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

lørdag 10. august 2013

Revtangen OS 10. august

Om sider rolige vindforhold som gjorde det mulig å sikre et anstendig dagsresultat på stasjonen. NØ lett bris dreiende NV utpå formiddagen. Delvis skyet, etter hvert sol. Playback på hagesanger og rørsanger om natten gav litt Sylvia og Acrocephalus på morgenskvisten.

Nett oppe 05-17, antall nettmetertimer =3750. Lyd på hagesanger og rørsanger til ca kl 8, tornirisk og løvsanger deretter.

Ringmerket: Gjøk 1 (1K), linerle 3, gråtrost 1, sivsanger 6, rørsanger 3, tornsanger 9, møller 1, hagesanger 7, gransanger 2, løvsanger 35, pilfink 1, skjære 1, grønnfink 17, tornirisk 17. Total = 104. Også 8 kontroller.

Årets første rørsanger (1K). The first reed warbler of the year.

Observasjoner: Grønnstilk 2 overflygende, skogsnipe 1 overflygende, grankorsnebb ca. 100 nordtrekkende, båndkorsnebb flokk hørt trekkende mot nord. 

Vandremåleren er en liten måler som er lett gjenkjennelig. The Vestal (Rhodometra sacraria), the frst record at Revtangen Bird Observatory.

To lysfeller stod på i natt, og gav en overraskende fangst i form av en vandremåler (Rhodometra sacraria). Denne arten er en langdistansetrekker som enkelte år kan vandre nordover fra Nord-Afrika og Middelhavsområdet. I følge Artskart er arten registrert ca. 12 ganger i Norge. Funnet var det første på Revtangen OS, men to individer er tidligere påvist på Karmøy under den fantastiske migrasjonsbølgen i september 2006.  

Alf Tore Mjøs

torsdag 1. august 2013

Revtangen OS 1. august

Skyet/delvis skyet, SØ lett bris dreiende SV. Nett oppe 06-14, antall nettmetertimer = 2500. Lyd på løvsanger og tornirisk 07-14. 

Ringmerket: Låvesvale 2, tornsanger 1, løvsanger 14, toppmeis 1, stær 23, pilfink 5, gråspurv 3, grønnfink 7, tornirisk 8. Total = 64. Også 7 kontroller, bl.a. en ringdue merket i 2011. 

Toppmeis er en sjelden fugl i ringmerkingsprotokollen, selv om noen få par trolig hekker i barskogsplantingene på vestsiden av Orrevatnet. Crested tit, rarly caught.

Observasjoner: Hønsehauk 1, tårnfalt 2, småspove 1, skogsnipe 1. Alle overflygende. Revtangen ble sjekket om ettermiddagen, lite rastende vadere.

Håvar Husebø og Alf Tore Mjøs.