torsdag 1. august 2013

Revtangen OS 1. august

Skyet/delvis skyet, SØ lett bris dreiende SV. Nett oppe 06-14, antall nettmetertimer = 2500. Lyd på løvsanger og tornirisk 07-14. 

Ringmerket: Låvesvale 2, tornsanger 1, løvsanger 14, toppmeis 1, stær 23, pilfink 5, gråspurv 3, grønnfink 7, tornirisk 8. Total = 64. Også 7 kontroller, bl.a. en ringdue merket i 2011. 

Toppmeis er en sjelden fugl i ringmerkingsprotokollen, selv om noen få par trolig hekker i barskogsplantingene på vestsiden av Orrevatnet. Crested tit, rarly caught.

Observasjoner: Hønsehauk 1, tårnfalt 2, småspove 1, skogsnipe 1. Alle overflygende. Revtangen ble sjekket om ettermiddagen, lite rastende vadere.

Håvar Husebø og Alf Tore Mjøs.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar