torsdag 15. august 2013

Revtangen OS 15. august

En kjølig morgen med 8 grader og svak østlig vind i grålysningen. Etter hvert snudde vinden på sør og økte til laber bris, og temperaturen krøp oppunder 20 grader. Lyd på hagesanger og rørsanger natt, tornirisk kl 07.30-15. Vi hadde en mann på Revtangen mellom kl 8-12, men forholdene er langt fra ideelle for merking av vadere. Ikke all verdens med fugl, og veldig lav vannstand som eksponerer mye areal som de sprer seg ut på. Kun 11 klappfeller ble brukt i kombinasjon med noen ledegjerder.

Lav vannstand eksponerer mye areal for vaderne for tiden. For å fange effektivt med vaderruser må fuglene konsentrere seg mer i tarebeltene. 

Ringmerket: Myrsnipe 28, steinvender 5, polarsnipe 4, ringdue 1, heipiplerke 1, jernspurv 1, rørsanger 2, hagesanger 6, tornsanger 1, løvsanger 10, kjøttmeis 2, pilfink 3, stær 5, grønnfink 4, tornirisk 29. Total = 102.

Observasjoner:
Brusfugl 500+ rastende jordene på innsiden av Revtangen.
Revtangen: Bl.a. sotsnipe 1, tundrasnipe 1 ad, smålom 4 sørtrekkende, tjeld 150 sørtrekkende.
Stasjonen: Vandrefalk 2, tårnfalt 1, enkeltbekkasin 120+ overflygende, båndkorsnebb 1+ overflygende.

Håvard Husebø og Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar