mandag 26. august 2013

Revtangen OS 25. august

Ø-SØ bris, utpå formiddagen dreiende SØ og helt til sør. Stort sett pent vær, men perioder med litt skyer. Nett oppe 05-14, antall nettmetertimer =  2800. Lyd på hagesanger, rørsanger og gresshoppesanger natt.
7 ruser og 10 klappfeller på Revtangen etter vadere kl 13.30-21. 

Ringmerket: Sandlo 11, brushane 1, rødstilk 3, lappspove 14, steinvender 6, polarsnipe 7, myrsnipe 125, tundrasnipe 4, dvergsnipe 1, tårnseiler 1, flaggspett 7, heipiplerke 1, trepiplerke 6, rødvingetrost 1, gråtrost 1, rødstrupe 1, rødstjert 1, gresshoppesanger 2, rørsanger 9, sivsanger 5, munk 2, hagesanger 7, tornsanger 1, løvsanger 10, stær 2, bokfink 1, brunsisik 1, båndkorsnebb 5. Total = 236.

Denne kvintetten av båndkorsnebb var dagens høydepunkt i ringmerkingsprotokollen.


Observasjoner: Økning i antall vadere, bl.a. 130 sandlo og 1 svarthalespove på Revtangen og 2 grønnstilk på jordet vest for stasjonen. Resten ble ikke talt opp, men det var trolig 7-800 vadere som rastet på Revtangen.

Ellers 2-3 vandrefalk, 1 tårnfalk, 12+ flaggspett, 2 gulerle og 40+ båndkorsnebb i løpet av dagen. Flaggspettene kom jevnt og trutt enkeltvis fra nord, landet i den nordlige plantingen før de dro sørover gjennom fangstfeltet. En god andel av dem fikk en stålring med videre på ferden. 

Denne tistelsommerfuglen har holdt til i hagen de siste dagene. Varmen har resultert i god insektaktivitet, andre dagsommerfugler i hagen har vært admiral, stor kålsommerfugl og ildgullvinge. 

Håvard Husebø, Alf Tore Mjøs, Bjørn Mo, Vemund Opedal og Morten Stokke. 4 besøkende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar