mandag 28. mai 2012

Revtangen OS 27. mai

Svak skiftende vind, sol. Nett oppe 05.30-11.30. Ringmerket: Ringdue 1 (1K), heipiplerke 1, svarttrost 1, gråtrost 2, sivsanger 2, tornsanger 1, løvsanger 2, gråspurv 1, brunsisik 2. Total = 13. Også 5 kontroller.

Observasjoner:
Stasjonen: Sivhauk 1, gjøk 1 sy, taksvale 2.
Orrevatnet sør: Bl.a. snadderand 13 hanner, skjeand 1 par, stjertand 1 par.

Svarthalespoven har åpenbart unger i graset rett vest for stasjonen i disse dager, og "tillater" ikke en gang at vi beveger oss langs muren vest på tomten, uten at den iltert sier i fra. For tre år siden hadde vi 8 par rundt stasjonen, dette virker å være redusert til det halve i 2012. Konfliktnivået er høyt i mellom bønder og forvaltningsapparat i forhold til forskriften om svarthalespove som prioritert art, og grunneieren der denne fuglen hekker har varslet i media at han kommer til å ignorere forskriften og slå graset som vanlig. I så fall er fremtidsutsiktene for denne fuglen sitt avkom dårlige, den første slåtten går ventelig om ikke altfor mange dager.


  
Alle som er opptatt av natur og biologisk mangfold på Jæren håper nok at grunneiere og forvaltningsapparat skal få til et bedre samarbeid, og at svarthalespoveungene får sjansen til å vokse opp i 2012. Hvis grunneieren gjør alvor av å ignorere forskriften og slår arealer med hekkende svarthalespover om en ukes tid, vil man med overlegg ha tatt livet av 6-8 individer av en art i rødlistakategori EN (Truet), samme kategori som f.eks. brunbjørn. Bestandsnivået er også sammenlignbart med brunbjørn. En person som med ovelegg feller brunbjørn vil med stor sannsynlighet få ubetinget fengselsstraff. Hvordan vil rettssystemet "verdsette" en svarthalespove, eller for den saks skyld 6-8 svarthalespover?

Alf Tore Mjøs

onsdag 23. mai 2012

Revtangen OS 23. mai


Mye det samme været, varmt og svak NØ dreiende vest og til slutt sørvest. Nett oppe 05.30-20.30, antall nettmetertimer = 4600. Ringmerket: Ringdue 1(1K), rødstrupe 1, rødstjert 1, gulsanger 3, hagesanger 1, tornsanger 1, løvsanger 3, gransanger 1, gråfluesnapper 1, gråspurv 3, brunsisik 5, gråsisik 1, grønnsisik 5. Total = 27. Årets første juvenile gråspurver (2 stk) ble merket. Også 12 kontroller.

Gulsangeren var "dagens art" med 3 stk i ringmerkingsloggen. 3 Icterine warblers ringed today. 

Observasjoner: Sivhauk 1 (tr. 2K hann), gulerle 2 overflygende, gjøk 1 sy, tyrkerdue 5 overflygende.

Alf Tore Mjøs og Morten Stokke. 1 besøkende. 

Revtangen OS 22. mai

Nett oppe 05.30-11.30, antall nettmetertimer = 1850. Pent vær med NØ svak vind i morgentimene, sannsynligvis litt FOR pent til å få noe særlig nedfall av trekkende fugl. I dag fikk vi besøk av 14 elever og lærere fra Gosen skole, som fikk se fuglefangst og ringmerking på nært hold.

Ringmerket: Svarttrost 1, rødstjert 1, sivsanger 1, munk 2, møller 2, tornsanger 2, løvsanger 3, stær 1, brunsisik 4, gråsisik 1, grønnsisik 2. Total = 20. Også 6 kontroller.

Alf Tore Mjøs, Morten Stokke og Jakob Wingård. 14 besøkende.

søndag 20. mai 2012

Revtangen OS 20. mai


Nordlig svak vind, i perioder tilnærmet vindstille. Skyet, oppklarnende. Også i dag var det sisikene som berget en anstendig dagstotal. Nett oppe 05.30-17.30, antall nettmeter = 3600. Ringmerket: Ringdue 1, linerle 1, munk 1, tornsanger 2, løvsanger 5, gransanger 1, stær 1, gråspurv 2, brunsisik 10, gråsisik 1, grønnsisik 26. Total = 51. Også 11 kontroller.

Grønnsisik 2K hann. Begge kjønn kan aldersbestemmes nokså enkelt på kontraster (eller ikke kontraster) mellom nye og gamle fjær i raden av store armdekkere. Legg merke til de fem ytre store armdekkerne, disse er juvenile fjær,  brune med hvite spisser. Kontrasten er tydelig mot de indre armdekkerne, som er av adult type (svarte med breie gulgrønne bremmer/spisser). TO GENERASJONER FJÆR BLANT DE STORE ARMDEKKERNE = 2K.   

 
 Grønnsisik 3K+ hann.  ALLE DE STORE ARMDEKKERNE ER AV ADULT TYPE = 3K+. Legg også merke til stjerten, fjærene er avrundet og lite slitt. 2K har spissere og mer slitte stjertfjær. 

Grønnsisik 2K hann, avvikende individ. Det som skulle vært svart i vinger og stjert er i steden blasst gråbrunt. 

Raden av store armdekkfjær hos det avvikende individet. To generasjoner fjær er synlig, fire indre er adulte og 4 ytre er juvenile = 2K.

Observasjoner: Jordugle 1 vest for stasjonen, gjøk 1 syngende. 11 tyrkerduer på jorde sør for Reveparken. Også i dag trakk den en del låvesvaler nordover, men i beskjedne tall sammenlignet med gårsdagen. Småspover ble hørt overflygende ved fire anledninger.

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs. 5 besøkende (2 voksne, 3 barn). 

lørdag 19. mai 2012

Revtangen OS 19. mai

Skyet vær med noen lette regnbyger midt på formiddagen, ellers overveiende nordlig-nordøstlig bris. Nett oppe 05.30-16.30, antall nettmetertimer =  3300. Ringmerket: Ringdue 2, gjøk 1, låvesvale 2, svarttrost 1, måltrost 1, rødstjert 1, sivsanger 4, tornsanger 3, munk 2, hagesanger 1, løvsanger 11, stær 1, grønnfink 1, brunsisik 7, grønnsisik 41. Total = 79. Også 20 kontroller.

Ringing: Wood pigeon 2, cuckoo 1, barn swallow 2, blackbird 1, song thrush 1, redstart 1, sedge warbler 4, common whitethroat 3, blackcap 2, garden warbler 1 (first this year), willow warbler 11, starling 1, greenfinch 1, lesser redpoll 7, siskin 41. Total = 79. 

 Årets første hagesanger. The first garden warbler of the year. 

Observasjoner: Boltit 32 (21 på jordet nord for gocartbanen tidlig om morgenen,, resten på sandjordet ned mot Revtangen). Grønnsisik 120 nordtrekkende. Kraftig trekk av låvesvaler mellom stasjonen og sanddynene fra tidlig morgen til ca. kl 14. I løpet av en time (fire spredte 15-minutters økter mellom 11.20 og 13.30) passerte 550, i tillegg 17 taksvaler og 5 sandsvaler.

For en gangs skyld ble årets første 1K noe annet enn en grønnfink eller pilfink. To utfløyme ungfugler av ringdue gikk i nettet i løpet av dagen, og var ikke like flinke til å bakse seg ut igjen som foreldrene. The first juveniles in 2012 were two wood pigeons.

Orrevatnet sør: Bl.a. bergand 135, taffeland 1 hann, snadderand 1 par, snøgås 1 (tvilsomt opphav...), hvitkinngås 5, myrsnipe 20.

En del av løvsangerne som passerer seint i mai er temmelig grå på oversiden og nesten uten gult i brystet. Disse tilhører trolig underarten acredula. Willow warbler, probably ssp. acredula


Alf Tore Mjøs og Sigmar Lode.

Revtangen OS 15.mai

Etter en ny runde med blåsevær ble det et lite opphold med skiftende svak vind i dag. Anledningen ble benyttet til å ha nettene oppe fra 05.30-12, antall nettmetertimer = 2000.

Dagens tornsanger var en strøken 3k+. 

Ringmerket: Trepiplerke 1 (årets første), linerle 1, gråtrost 2, tornsanger 1, gransanger 1, løvsanger 10, gråspurv 1, grønnfink 3, tornirisk 1, grønnsisik 3. Total = 24.

Observasjoner: Gulsanger 1 sy. 

Alf Tore Mjøs

torsdag 10. mai 2012

Revtangen OS 10. mai

Årets første møller....

Værvarslet lovet en morgen med skyet vær, svak østlig vind og litt økende temperatur, før nedbørsfronten skulle sige inn over Jæren ca. kl 11. Denne gangen traff YR spikeren på hodet, for det var akkurat det som skjedde. Temperaturen steg fra knappe 3 grader til oppunder 10 grader.

....ble tett fulgt av årets første sivsanger i nettmaskene. 


Nett oppe 05.30-11.30, antall nettmetertimer = 1800. Ringmerket: Rødstrupe 1, sivsanger 1 (årets første), munk 2, tornsanger 2, møller 1 (årets første), gransanger 1, løvsanger 16, fuglekonge 1, sv.hv.fluesnapper 1, gråsisik 1, brunsisk 1, grønnfink 7. Total = 35. Også 26 kontroller, hvorav 9 var grønnfinker merket på Revtangen et tidligere år.

Observasjoner: Et jevnt sig av låvesvaler mot nord langs sanddynene, drøye 100/time.
Orreosen/sørlige del av Orrevatnet: Rødhodeand 1 hann, snadderand 1 par, taffeland 4, bergand 210.

Alf Tore Mjøs og Jakob Wingård

onsdag 9. mai 2012

Revtangen OS 9. mai

Omsider en dag med muligheter for litt ringmerking, etter en periode dominert av kalde, kraftige nordlige og vestlige vinder. SØ-S bris 7-8 m/s, regnbyger, ca. 8 grader. En del fugl som ankom i morgentimene, uten at vi ble direkte overarbeidet. God artsdiversitet, slik at 36 besøkende fra Sandnes VGS fikk sett mange ulike arter på nært hold.  

Nett oppe 05.30-14, antall nettmetertimer = 2600. Ringmerket: Rødstrupe 1, rødstjert 2 (hanner), munk 2, tornsanger 1, gransanger 3, løvsanger 16, pilfink 2, gråspurv 2, bokfink 5, bjørkefink 1, grønnfink 7, brunsisik 1, gråsisik 1, grønnsisik 5. Total = 49. Også 11 kontroller, bl.a. 1 danskmerket brunsisik og en grønnfink fra 2008.

Alf Tore Mjøs (36 besøkende, (2 lærere og 34 elever)).

Revtangen OS 1.mai.

Årets første stær i merkeprotokollen var en hann. Voksne stær i hekketiden kjønnsbestemmes nokså enkelt på fargen ved basis av nebbet, (blålig på hanner, rosa på hunner). Hannen har mørk iris, eller som denne kun en beskjeden lys halvmåne i øvre del av iris, Hunnen har en komplett gråhvit ring i iris. Durin g the breeding season starlings can be sexed on the colour on the base of the bill. Males are bluish like this one, females more pink.

Nok en dag med pent vær og svak, overveiende N-NØ vind. Nett oppe 05.30-18, antall nettmetertimer = 3800. Ringmerket: Rødstrupe 3, måltrost 1, svarttrost 1, munk 4, gransanger 1, løvsanger 8, stær 1, bokfink 1, grønnfink 4, grønnsisik 1, tornirisk 3, brunsisik 6. Total = 34. Også 23 kontroller, bl.a. en ringdue merket i 2009.

Omsider ble en av ringduene hengende, merket fra før på Revtangen OS i 2009. Wood pigeon, control from 2009. 

Observasjoner: Polarmåke 2K på Hodne (jorde ned mot Orrevatnet), dvergmåke 1 ad. Orreosen, purpurhodeand 1 hann Orrevatnet sør.

Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 30. april


Munk hunn, innfanget for ringmerking. Blackcap female

En grei dag helt på det jevne, med en merkbar ankomst av munk. Ellers var årets første svarthvit fluesnapper og andre ringtrost et par små høydepunkter. Nett oppe 06-15, litt seinere enn vanlig pga nedbør i de tidlige morgentimene. Lettere vær fra ca. 06.30. Antall nettemtertimer = 2700.

Ringmerket: Rødstrupe 4, rødstjert 1 (hann), ringtrost 1 (2K hunn), måltrost 3, munk 13, gransanger 2, løvsanger 2, svarthvit fluesnapper 1 (hann), bjørkefink 1, grønnfink 3, tornirisk 5, brunsisik 3, grønnsisik 4. Total = 43. Også 12 kontroller.

Dagens rødstjert var årets andre. Todays redstart, the second so far this season. 

Alf Tore Mjøs (to besøkende, 1 voksen og ett barn).

mandag 7. mai 2012

Revtangen 29. april 2012

Dagene fra 29.4-1.5 var preget av kjølig men relativt pent vær, for det meste sol eller delvis skyet. Lite vind, skiftende men mest svak nordøst i morgentimene. Søndag 29 april var nettene oppe mellom kl 05.30 og 13.30, antall nettmetertimer = 2450.

Ringmerket: Rødstrupe 3, munk 3, gransanger 3, løvsanger 3, gråspurv 1, bokfink 1, bjørkefink 2, grønnfink 13, grønnsisik 1, tornirisk 3. Total = 33. Også 11 kontroller, bl.a. en hann løvsanger merket som 1K ved Ergavatnet i fjor.

Observasjoner: Heilo 450 Hodne, dessuten 300 (delvis samme?) på jordene vest for stasjonen. Boltit 1 og lappspurv 1 hann på sandjordet ned mot Revtangen.

11 besøkende (4 barn, 7 voksne).

Alf Tore Mjøs

Revtangen OS 24.april

Greie forhold med lite vind gav en ny dag med meget anstendige merketall til å være i april måned. Nett oppe 05.30-15.30, antall nettmetertimer = 3070. Ringmerket: Gråtrost 1 (årets første), måltrost 5, rødstrupe 33, munk 4, gransanger 6, løvsanger 6, bokfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 15, tornirisk 5. Total = 78. Også 29 kontroller, bl.a. en grønnfink fra 2008 og tre fra 2009 samt en munk annet steds fra Jæren.

Alf Tore Mjøs