mandag 28. mai 2012

Revtangen OS 27. mai

Svak skiftende vind, sol. Nett oppe 05.30-11.30. Ringmerket: Ringdue 1 (1K), heipiplerke 1, svarttrost 1, gråtrost 2, sivsanger 2, tornsanger 1, løvsanger 2, gråspurv 1, brunsisik 2. Total = 13. Også 5 kontroller.

Observasjoner:
Stasjonen: Sivhauk 1, gjøk 1 sy, taksvale 2.
Orrevatnet sør: Bl.a. snadderand 13 hanner, skjeand 1 par, stjertand 1 par.

Svarthalespoven har åpenbart unger i graset rett vest for stasjonen i disse dager, og "tillater" ikke en gang at vi beveger oss langs muren vest på tomten, uten at den iltert sier i fra. For tre år siden hadde vi 8 par rundt stasjonen, dette virker å være redusert til det halve i 2012. Konfliktnivået er høyt i mellom bønder og forvaltningsapparat i forhold til forskriften om svarthalespove som prioritert art, og grunneieren der denne fuglen hekker har varslet i media at han kommer til å ignorere forskriften og slå graset som vanlig. I så fall er fremtidsutsiktene for denne fuglen sitt avkom dårlige, den første slåtten går ventelig om ikke altfor mange dager.


  
Alle som er opptatt av natur og biologisk mangfold på Jæren håper nok at grunneiere og forvaltningsapparat skal få til et bedre samarbeid, og at svarthalespoveungene får sjansen til å vokse opp i 2012. Hvis grunneieren gjør alvor av å ignorere forskriften og slår arealer med hekkende svarthalespover om en ukes tid, vil man med overlegg ha tatt livet av 6-8 individer av en art i rødlistakategori EN (Truet), samme kategori som f.eks. brunbjørn. Bestandsnivået er også sammenlignbart med brunbjørn. En person som med ovelegg feller brunbjørn vil med stor sannsynlighet få ubetinget fengselsstraff. Hvordan vil rettssystemet "verdsette" en svarthalespove, eller for den saks skyld 6-8 svarthalespover?

Alf Tore Mjøs

2 kommentarer:

  1. I følge planen skal svarthalespovene sprinte av gårde mot nærmeste våtmarksområde så snart ungene klekkes. Det betyr at de skal gå mot dreneringsgrøften lenger vest.

    SvarSlett
  2. Da jeg kjørt forbi Revtangen i går, var nok allerede det verste som kunne skje, skjedd...da var marken allerede slått.

    SvarSlett