onsdag 9. mai 2012

Revtangen OS 1.mai.

Årets første stær i merkeprotokollen var en hann. Voksne stær i hekketiden kjønnsbestemmes nokså enkelt på fargen ved basis av nebbet, (blålig på hanner, rosa på hunner). Hannen har mørk iris, eller som denne kun en beskjeden lys halvmåne i øvre del av iris, Hunnen har en komplett gråhvit ring i iris. Durin g the breeding season starlings can be sexed on the colour on the base of the bill. Males are bluish like this one, females more pink.

Nok en dag med pent vær og svak, overveiende N-NØ vind. Nett oppe 05.30-18, antall nettmetertimer = 3800. Ringmerket: Rødstrupe 3, måltrost 1, svarttrost 1, munk 4, gransanger 1, løvsanger 8, stær 1, bokfink 1, grønnfink 4, grønnsisik 1, tornirisk 3, brunsisik 6. Total = 34. Også 23 kontroller, bl.a. en ringdue merket i 2009.

Omsider ble en av ringduene hengende, merket fra før på Revtangen OS i 2009. Wood pigeon, control from 2009. 

Observasjoner: Polarmåke 2K på Hodne (jorde ned mot Orrevatnet), dvergmåke 1 ad. Orreosen, purpurhodeand 1 hann Orrevatnet sør.

Alf Tore Mjøs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar