mandag 2. desember 2013

Revtangen OS 2.desember

Om sider noen timer med rolig vind. Nett oppe 09.30-12.30. Skyet, 3-6 grader. Antall nettmetertimer =  800. Artsutvalget viste med all tydelighet at høsttrekket er over og vi er i vintermodus.

Ringmerket: Gjerdesmett 1, svarttrost 2, gråspurv 2, pilfink 41, grønnfink 1. Total = 47. Også 20 kontroller.

Pilfinken dominerte stort i fangsten i dag, og 41 eks. er en meget høy dagstotal av denne arten. Tree sparrow was the dominating species today, and 41 caught i 3 hours is a very high number for this species. 

Observasjoner: Spurvehauk 1, linerle 1, heipiplerke ca.10, snøspurv 1 hørt.

Alf Tore Mjøs