torsdag 26. mai 2011

Revtangen OS 26.maiEndelig slo det til med en dag med fine forhold, østlig vind og økende temperatur. Det regnet tidlig om morgenen, men nedbøren gav seg ca. kl 07. Temperaturen steg fra ca. 8 til ca. 16 grader i løpet av dagen, til tross for konstant skydekke.

Nett oppe 06-20, antall nettmetertimer = 4900. Ringmerket: Ringdue 1, låvesvale 10, sandsvale 2, heipiplerke 3, linerle 1, svarttrost 2, gulsanger 1, rørsanger 1, sivsanger 8, munk 2, møller 2, tornsanger 3, gransanger 2, løvsanger 14, gråfluesnapper 5, svartmeis 2, gråspurv 2, pilfink 1, stær 4, tornskate 1, grønnfink 1, tornirisk 6, brunsisik 9, grønnsisik 7, sivspurv 1. Total = 91.

Fair eastern winds and temperature increase during the day. Cloudy. Ringing: Woodpigeon 1, barn swallow 10, sand martin 2, meadow pipit 3, white wagtail 1, blackbird 2, icterine warbler 1, reed warbler 1, sedge warbler 8, blackcap 2, lesser whitethroat 2, common whitethroat 3, chiffchaff 2, willow warbler 14, spotted flycatcher 5, coal tit 2, house sparrow 2, tree sparrow 1, starling 4, red-backed shrike 1, greenfinch 1, linnet 6, lesser redpoll 9, siskin 7, reed bunting 1.


Rørsanger er ikke årviss i nettene om våren, til tross for at det er kort vei til de nærmeste hekkeplassene i Ergavatnet og Horpestadosen. Reed warber is not annual in spring, despite the fact that the closest nesting pairs are only a few kilometers away.Gulsangeren er blant de seineste trekkfuglene om våren, og en fåtallig gjest på Revtangen OS. Icterine warbler is a scarce species at Revtangen BO, and typially caugt during the last 10 days of May. This year the weather has been really poor after May 10th, with very little coverage as a result.

Dagens værtype fører ofte med seg godbiter. Det absolutte høydepunktet var en hvitbrystlo hunn på Revtangen, det er mange år siden sist arten var registrert i området. Andre godbiter i umiddelbar nærhet var egretthegre i Orreosen, aftenfalk (2K hann) i Horpestadosen, turteldue ved Ergavatnet, enghauk på Revtangen og praktærfugl (2K hunn) på Revtangen. Godt over 1000 ringgjess passerte mot nord langs Jærkysten i dag.

Lysfellene innehold også brukbar diversitet, bl.a. randmåler, nebbspinner, gammafly (4), kileengfly, åkerengfly (2), brunt kappefly, gulflekkfly, hvitflekknellikfly, c-tegnet bakkefly og punkttigerspinner. To nye lepidoptera for stasjonen påvist i dag: en askevikler satt på kjøkkenvinduet, mens båtmøllen Carpatolechia proximella for første gang besøkte en av lysfellene våre. Det virker å være første gangen denne arten er påvist på de ytre delene av Jæren.Punkttigerspinner Spilosoma lubricipada

Alf Tore Mjøs og Asbjørn Folvik. 3 besøkende.

lørdag 14. mai 2011

Revtangen OS 14. mai

Pga personellmangel ble det dessverre ingen dekning på stasjonen den siste uken. Særlig mandag og tirsdag hadde trolig gitt en del fugl, mens sørøsten fremdeles stod på. I dag snudde vinden tilbake til svak sørøst, skyet og relativt kjølig (7-8 grader). Etter hvert lett regn. Nett oppe 05.30-16.30. Antall nettmetertimer = 3600.

Ringmerket: Låvesvale 1, rødstjert 1, sivsanger 2, hagesanger 2, munk 1, tornsanger 1, gransanger 1, løvsanger 16, svarthvit fluesnapper 1, gråfluesnapper 1, grønnfink 5, tornirisk 4. Total = 36. Også 21 kontroller.

Store mengder låvesvaler rastet og drev næringssøk rundt Orrevatnet i det forholdsvis dårlige været.

Alf Tore Mjøs og Byron Gonzales. 3 besøkende.

mandag 9. mai 2011

Revtangen OS 9. mai

I dag gikk vi trolig glipp av en meget god dag grunnet personellmangel. Den kraftige sørøsten fortsatte, og skyer seg inn om ettermiddagen. Besøkte stasjonen og satte opp en del nett kl 18-20, antall nettmetertimer = 540. Ringmerket: Rødstjert 3, sivsanger 1, munk 2, hagesanger 1 (årets første), gransanger 1, løvsanger 5, gråfluesnapper 1 (årets første), stær 1, gråsisik 1, brunsisik 1, grønnfink 2. Total = 19.

Observasjoner: Trane 1 inn fra vest og fortsatte mot Orrevatnet kl 18.10, tårnseiler 1.

Inger Karin Dønheim og Alf Tore Mjøs, 1 besøkende.

søndag 8. mai 2011

Revtangen OS 8. mai

SØ liten kuling, for det meste klarvær. 16-18 grader midt på dagen. Fralandsvinden konsentrerte bra mengder med afrikatrekkere i de ytre skauene på Jæren i dag. Vindstyrken kombinert med sol gjorde at nettfangst var lite effektivt, mye fugl gjorde at det likevel ble nok en brukbar dag.

Nett oppe 05-15, antall nettmetertimer = 3300. Ringmerket: Heipiplerke 2, trepiplerke 1, gjerdesmett 1 (årets første), rødstjert 11, måltrost 1, sivsanger 1, munk 2, tornsanger 3, møller 1, løvsanger 59, gråspurv 1, grønnsisik 2, sivspurv 1. Total = 86. Også 6 kontroller, bl.a. en 3K+ hann rødstjert med britisk ring.Rødstjert 3K+ hann med britisk ring. Common Redstart 3y+ male, already wearing a british ring. 12 redstarts were caught today, a very hight number at Revtangen.

Observasjoner:
Stasjonen: Taksvale 2, gulerle 1 overflygende, gråfluesnapper 1.
Revekaien: Strandsnipe 1, skogsnipe 2, grønnstilk 2, gulerle 3.Admiraler satte sitt preg på stasjonshagen lørdag og søndag. Red admirals invaded Revtangen on saturday, when the warm southeast set in.Store fjærmygg klekker i enorme mengder, trolig fra Orrevatnet, og driver vestover med vinden. Både mistnett, vegetasjon og lysfeller er fulle, og insektspisende fugler har mat i overflod. De fleste fuglene som ble fanget i helgen hadde høy fettscore, det var få som bar preg av å være slitne trekkere som kom inn fra havet. Chironomidae hatching in huge numbers.

Trolig pga den kraftige vinden var det relativt lite nattsommerfugler i lysfellene. Årets første åkerjordfly bla fanget i dag, ellers bl.a. stor gaffelstjert 1, langvingejordfly 1 og punktseljefly 1.

Alf Tore Mjøs + 1 besøkende.

lørdag 7. mai 2011

Revtangen OS 7. mai

SØ frisk bris, til tider kanskje liten kuling. Skyet, oppklarnende, noe dis foran solen mesteparten av ettermiddagen. Varme vinder, temperaturen gikk opp i 17-18 grader midt på dagen. Store mengder admiraler invaderte hagen, minst 30 stk sammen med noen neslesommerfugler og rapssommerfugler.

Nett oppe 05.30-21.30, antall nettmetertimer = 5100. Ringmerket: Vendehals 1, rødstrupe 1, rødstjert 2, svarttrost 2, måltrost 1, rødvingetrost 1, gråtrost 1, gresshoppesanger 1, tornsanger 7, møller 2, munk 5, gransanger 2, løvsanger 43, svarthvit fluesnapper 3, stær 1, gråspurv 1, bokfink 1, bjørkefink 1, grønnfink 8, grønnsisik 4, gråsisik 2, brunsisik 7, tornirisk 3, sivspurv 1. Total = 101. Beste mai-økt siden 1. mai 2008.Årets andre gresshoppesanger ble merket i dag. Denne fuglen hadde en "inngrodd" fjær på høyre vingen, og manglet minst en av de ytre håndsvingfjærene. Selv med dette handicap'et har turen fra Afrika gått omtrent på "normert" tid! Grasshopper warbler.Årets første møller på Revtangen dukket opp i dag. The first Lesser whitethroat of the season.Fargen på iris kan være til god hjelp når man skal aldersbestemme tornsanger. Dette er en 2K. Common whitethroat 2cy. Iris colour can be helpful when ageing these birds.Tornsanger 3K+. Common whitethroat 3y+ (adult)

Observasjoner:
Stasjonen: Tårnseiler 3, taksvale 1, småspove 2 (alle overflygende)
Revekaien: Såerle 1 M
Orreosen: SANDSNIPE 1, gluttsnipe 1, polarsnipe 1, svarthalespove 12, gravand 83, gulerle 1 overflygende.

Som nevnt var det store mengder admiraler å se, men lysfellene inneholdt ikke den store fangsten. Nevnes kan furufly 1, taggvingefly 2, lite seljefly 1 og punktseljefly 1.


Alf Tore Mjøs

fredag 6. mai 2011

Revtangen OS 6. mai

Fine forhold for ringmerking fra morgenen, med svak østlig-sørøstlig og skyet. Ikke så veldig høye temperaturer riktig nok, 5-6 grader økende til 7-8 utover dagen. Lett regn i perioder. Nett oppe 06-16, antall nettmetertimer = 3300.

Ringmerket: Tyrkerdue 1, vendehals 1, tornsanger 1, munk 2, løvsanger 6, gransanger 4, sv.hv. fluesnapper 1, bokfink 3, grønnfink 50, gråsisik 1, brunsisik 7, tornirisk 2, sivspurv 1. Total = 80. Også 28 kontroller. Blant mange grønnfinker med ring kan nevnes en med dansk ring og fugler fra Revtangen som var hhv 5K og 6K+.Sjelden ringmerkingsart, selv om tyrkerdua ikke er uvanlig å se på Revtangen. Collared dove. Not an unusual sight, but a very rare catch at Revtangen.


Blant dagens seks løvsangere var det to hanner med karaktertrekk som pekte mot den nordlige underarten acredula. Among todays six willow warblers were two with plumage that fits acredula better than trochilus.

Observasjoner:
Reveparken: Rødstjert 1M, rådyr 2.
Revekaien: Såerle 1 M
Revesvingen: Småspove 12 rastende.

Alf Tore Mjøs

torsdag 5. mai 2011

Revtangen OS 4. mai

Østlig, seinere skiftende og dreiende NV, svak vind - lett bris. Kaldt, is på bilen på Klepp i morges. Nett oppe 06-19, antall nettmetertimer = 4200. Ringmerket: Trepiplerke 1, rødstjert 1, tornsanger 1, munk 5, løvsanger 1, gransanger 1, gråspurv 1, grønnfink 15, brunsisik 2, sivspurv 1. Total = 29. Også 12 kontroller.Det drar seg inn i rugetid og ungetid for tidlighekkerne. Det er nå tid for å sjekke hunnfuglene til finker og troster etter rugeflekk, dvs. et stort fjærløst parti i buken som de har i ruge- og ungetiden. Dette letter varmeoverføringen fra hunnen til egg og små unger. Slike fugler har etter alt å dømme egg eller unger i nærheten, og bør kodes som "Hekkende" i RingAccess. Grønnfink hunn Revtangen OS 4.mai.

Observasjoner: Småspove 3 ved Revekaien i kveldingen. Rødstjert 1 M Reveparken.

Alf Tore Mjøs

onsdag 4. mai 2011

Revtangen OS 2. mai

SØ svak vind, etter hvert skiftende dreiende vestlig. Skyet. Nett oppe 06.30-12. Antall nettmetertimer = 1800. En rolig dag uten nevneverdige trekkbevegelser over stasjonsområdet. Ringmerket: munk 2, løvsanger 2, stær 1, grønnfink 2, brunsisik 4, sivspurv 1. Total = 12.

Asbjørn Folvik

søndag 1. mai 2011

Revtangen OS 1. mai

SØ bris i morgentimene, dreiende sørlig og økende til frisk bris ca. kl 11. Nett oppe fra kl 06, stengt pga vinden kl 12. Antall nettmetertimer = 2000. Dessuten inntil 10 klappfeller satt etter steinskvett ca. kl 08-13.

Ringmerket: Steinskvett 12 (10 leucorhoa, 2 oenanthe), rødstjert 1, sivsanger 1, munk 2, gransanger 1, gråspurv 1, grønnsisik 2, brunsisik 14. Total = 34.Steinskvett (ua. oenanthe) 3K+ hann Revtangen OS 1. mai.Vinge, samme fugl som over. Legg merke til at alle dekkere og svingfjær er jevnt mørke (svartaktige).Steinskvett hanner lar seg relativt enkelt aldersbestemme om våren. Steinskvett 2K M (oenanthe). 2K har brunere og mer slitte svingfjær og umytte dekkere, legg merke til kontrasten mellom de svarte (mytte) mellomdekkerne og de brune, umytte stordekkerne/svingfjærene.

Asbjørn Folvik og Alf Tore Mjøs. 2 besøkende.